Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie wyników wyborów samorządowych

2018-12-10 15:32

5 grudnia br. w trakcie XXV posiedzenia Krajowa Rada PZD omówiła przebieg i wyniki wyborów samorządowych. W wyborach kandydowało co najmniej 341 działkowców, najwięcej w Okręgu Śląskim – 75 i Okręgu w Szczecinie – 61. Ponad połowa startujących tj. 181 zostało wybranych na stanowiska samorządowe i do struktur samorządowych. Ponadto do władz samorządowych wybrano 57 działaczy związkowych.

Większość działkowców i działaczy zdobyła mandaty radnych miast i gmin. Sukces wyborczy odniosło również 142 samorządowców, którzy w swojej działalności samorządowej popierali ogrody działkowej, m. in. przekazując pomoc finansową i materialną. Analizowano programy wyborcze kandydatów pod względem zainteresowania tematyką ogrodów, a poparcia udzielono tylko tym kandydatom, którzy faktycznie działali na rzecz ogrodów.

Wyniki wyborów samorządowych zostały pozytywnie ocenione, ponieważ większość samorządowców, z którymi dotychczas dobrze współpracowały okręgi i zarządy ROD, pozostało na swoich stanowiskach. Krajowa Rada PZD uznała, że postawa apolityczna struktur w trakcie kampanii wyborczej była słuszna i powinna zostać podtrzymana w kolejnych wyborach.

Po ukonstytuowaniu się nowych władz samorządowych, okręgi zadeklarowały kontynuowanie współpracy z samorządowcami by domagać się realizacji złożonych obietnic wyborczych oraz spotkać się z nowo wybranymi samorządowcami w celu poinformowania ich o sprawach ogrodów działkowych i zabiegać o ich poparcie. Efekty tych działań będą miały bezpośredni wpływ na sytuację ogrodów i ich rozwój.

W trakcie posiedzenia Krajowa Rada PZD jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie wyborów samorządowych. Zawarto w niej słowa podziękowania oraz gratulacje do działkowców, którzy kandydowali w wyborach samorządowych i zostali wybrani na stanowiska samorządowe lub do struktur samorządowych, dzięki czemu interesy działkowców i ogrodów mogą być reprezentowane na szczeblu samorządowym. Ponadto Krajowa Rada zwróciła się do zarządów ROD o udzielenie wsparcia działkowcom, którzy zostali wybrani w wyborach, by mogli prowadzić skuteczną działalność dla dobra ogrodów działkowych i interesów PZD.

Krajowy Zarząd PZD
10 grudnia 2018

 

Fot. pixabay.com

 

 

 

 

 

Facebook