Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie energii elektrycznej

2018-12-12 09:22
 

 

KOMUNIKAT

KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD

W SPRAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

 

Dostawcy Energii Elektrycznej zapowiadają podwyżki cen energii elektrycznej w 2019 r. Krajowy Zarząd dostrzega powyższy problem, dla ROD i działkowców, gdyż wiąże się to z większymi opłatami na ten cel.

Wg doniesień prasowych Dziennika Gazety Prawnej z dnia 21 listopada 2018 r. szef resortu energii Krzysztof Tchórzewski zapowiedział, że przewidziane jest wprowadzenie dla odbiorców indywidualnych wprowadzenie programu „Energia+” czyli 100% rekompensaty za droższy prąd, a wzrostu w tzw. taryfie G dla odbiorców indywidualnych w ogóle nie będzie. Nie wiadomo jednak, czy ww. program zostanie zaakceptowany przez Komisję Europejską, która raczej sceptycznie będzie patrzeć na propozycję Polski, gdyż idzie ona w poprzek tego, co zakłada unijna reforma rynku energii. Systemy handlu uprawnieniami do emisji CO2 zaplanowano po to, by ceny energii z węgla rosły, czyniąc je nieatrakcyjnymi wobec bezemisyjnych źródeł. Środki ze sprzedaży do uprawnień wpływające do budżetu w zamyśle miały trafiać na projekty modernizacyjne i redukujące CO2, a nie jako rozliczane przez spółki energetyczne dopłaty do rachunków za prąd.

Jednostka krajowa wystąpiła pismem do wszystkich OZ z prośbą o informację, czy ROD działające na terenach okręgów zgłaszają problemy z zakresu oferowanych usług od dostawców/sprzedawców energii elektrycznej, tj. dotyczące m. in. podpisywania umów z dostawcami/sprzedawcami, grup taryfowych do jakich są kwalifikowani.

W większości przypadków OZ poinformowały, że ogrody nie zgłaszają większych problemów dotyczących korzystania z usług dostawców energii elektrycznej. Najczęściej występująca grupa taryfowa w ROD jest G11 (jednostrefowa), sporadycznie występuje G12 (dwustrefowa) oraz G12w (weekendowa).

Na stronie internetowej www.rynek-energii-elektrycznej.cire.pl można znaleźć informacje dotyczące m. in. podziału klientów na dwie grupy:

  • gospodarstwa domowe, do których należą wszyscy klienci kupujący energię na cele komunalno-bytowe (do których kwalifikują się ROD),
  • wszyscy pozostali klienci nie będący gospodarstwami domowymi, kupujący energię na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności, czyli zakłady przemysłowe, PKP, biura, hotele, centra handlowe, instytucje itp.

 

W chwili obecnej istnieją dwie formy zakupu energii elektrycznej:

  • zakup od sprzedawcy, na terenie którego zlokalizowany jest klient
  • zakup od dowolnie wybranego sprzedawcy

Zakup energii od sprzedawcy, na terenie którego zlokalizowany jest klient

W tym przypadku ceny energii określone są w taryfach sprzedawców, które podobnie jak taryfy dostawców energii są zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki.

Kupując energię, klienci będący gospodarstwami domowymi rozliczani są jedynie za zużytą energię, a pozostali klienci dodatkowo za ustalony poziom mocy elektrycznej, przekroczenie którego wiąże się z koniecznością uiszczania dodatkowych opłat.

Zakup energii od dowolnie wybranego sprzedawcy

Energia może być w tym przypadku kupowana od dowolnego sprzedawcy, czyli bezpośrednio od wytwórcy, od spółki obrotu, na giełdzie energii lub za pośrednictwem którejś z internetowych platform obrotu energią. Ceny i warunki zakupu energii są indywidualnie ustalone pomiędzy klientem, a sprzedawcą lub wynikają z zasad jej zakupu (zakup na giełdzie energii lub za pośrednictwem internetowych platform obrotu). Decydując się na zakup energii poza lokalnym sprzedawcą, Klienci kupują ją zwykle od spółek obrotu energią. Do najaktywniejszych spółek obrotu funkcjonujących na polskim rynku energii należą: Vattenfall Sales Poland, PKE, Everen i Polenergia.

Na stronie internetowej www.rynek-energii-elektrycznej.cire.pl znajduje się informacja, że na terenie Polski występuje 5 operatorów Energii elektrycznej:

a)      Tauron Dystrybucja SA,

b)     PGE Dystrybucja SA,

c)      Enea Operator Sp. Z o. o.,

d)     Energa-Operator SA,

e)      innogy Stoen Operator Sp. z o. o.

PZD stwierdza, że grupą taryfową przeznaczoną dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych, niezależnie od napięcia zasilania i wielkości mocy umownej z rozliczeniem za pobraną energię elektryczną jest grupa „G”, do której zaliczają się: domy letniskowe, domy kempingowe i altany w ROD, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru – administracja ogrodów (www.bip.ure.gov.pl, zakładka TARYFY I INNE DECYZJE – BIULETYN BRANŻOWY – Założenie dla kalkulacji i redakcji taryf pozostałych przedsiębiorstw. Taryfa G dzieli się na:

  • G11 – jednostrefowa,
  • G11 – dwustrefowa (strefy: dzień, noc),
  • G12w – dwustrefowa (strefy: dzień, noc z sobotą i niedzielą zaliczonymi do strefy nocnej).

Wybierając dostawce/sprzedawcę energii elektrycznej należy wiedzieć, co tak naprawdę decyduje o tym, że dana oferta jest atrakcyjna. Warto zwrócić uwagę na proponowane okresy rozliczeniowe w ramach grupy taryfowej oraz opłatę handlową, a także dodatkowe usługi, z których będziemy mogli skorzystać. Gwarancja stałej ceny w trakcie umowy jest bardzo ważna, ponieważ przez określony czas nie musimy przejmować się wahaniami cen na rynku.

Każdy odbiorca w każdej chwili może zmienić operatora, który dostarcza mu prąd. Nie może zrezygnować z usługi przesyłowej, czyli nie może zmienić dystrybutora (dostawcy), ale ma prawo podpisać umowę na zakup energii z innym sprzedawcą. Może się to zatem wiązać z koniecznością podpisania dwóch umów – jedna na przesył z dostawcą sieci i drugą na zakup energii z przedsiębiorstwem, które mają na sprzedaż.

Na stronie internetowej www.rynek-energii-elektrycznej.cire.pl w zakładce „OSD” do wglądu jest mapa z podziałem na operatorów energii (Tauron Dystrybucja SA, PGE Dystrybucja SA, Enea Operator Sp. Z o. o., Energa-Operator SA, innogy Stoen Operator Sp. z o. o.).

 

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców

 

Warszawa, dnia 11 grudnia 2018 r.

 

::

Foto: pixabay.com

 
Facebook