Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie dyżurów telefonicznych pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów PZD oraz biura Krajowej Rady PZD

2020-05-04 20:07

Komunikat Krajowego Zarządu PZD

w sprawie dyżurów telefonicznych

pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów PZD

oraz biura Krajowej Rady PZD

 

Krajowy Zarząd PZD ma pełną świadomość, iż w warunkach stanu epidemii największe obciążenia i zadania dotyczące funkcjonowania ROD spoczywają na zarządach ROD. Mając na uwadze konieczność zachowania ciągłości funkcjonowania struktur Związku, w tym zarządów ROD, Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2020 r. zdecydował o wprowadzeniu od dnia 22.04.2020 r. (środa) w biurach Okręgowych Zarządów PZD i biurze Krajowej Rady PZD dyżurów telefonicznych, które realizowane będą przez pracowników merytorycznych.

Celem ustanowienia dyżurów jest pomoc zarządom ROD oraz działkowcom w rozwiązywaniu wszystkich problemów występujących w rodzinnych ogrodach działkowych w zakresie:  

 

  1. zarządzanie ROD, w tym: odbywanie posiedzeń organów ROD, walnych zebrań, zasad ustalenia i pobierania opłat za media w ROD;
  2. porady prawne, w tym sprawy sporne i sądowe;
  3. porady ogrodnicze, w tym szkolenia i instruktaże dla działkowców;
  4. inwestycje w ROD;
  5. gospodarka gruntami;
  6. gospodarka finansowa ROD, w tym: sprawozdania finansowe i preliminarze, opłaty ogrodowe.

 

Dyżury telefoniczne w okresie epidemii odbywać się będą w biurach Okręgowych Zarządów  PZD i biurze Krajowej Rady PZD od poniedziałku do piątku, w godzinach: 9.00.-12.00 i 12-15.00, przy czym każdy z bloków godzinowych obejmować będzie inny zakres merytoryczny.

Dyżury pełnione będą przez pracowników merytorycznych biur Okręgowych Zarządów  PZD i biura Krajowej Rady PZD z danego zakresu funkcjonowania ROD.

Okręgowe Zarządy PZD oraz Krajowa Rada PZD na swoich stronach internetowych zamieszczać będą aktualne grafiki dyżurów telefonicznych, które zawierać będą szczegółowe informację nt. dnia, godziny, zakresu merytorycznego, osoby, udzielającej porady oraz numeru telefonu do niej. Dzięki takiej informacji członkowie zarządów ROD i działkowcy będą mogli zwracać się bezpośrednio do właściwej merytorycznie osoby, w określony dzień i godzinę.

W celu uzyskania informacji członkowie zarządu ROD oraz działkowcy winni w pierwszej kolejności zwrócić się z zapytaniem do właściwego Okręgowego Zarządu PZD i pracownika merytorycznego, który udzielić może bardziej szczegółowej odpowiedzi w sprawie, bowiem OZ PZD maja większą wiedzę na temat sytuacji,  funkcjonowania i problemów występujących w danym ROD. W przypadku, gdy właściwy OZ PZD nie będzie mógł udzielić informacji, osoba zainteresowana skierowana zostanie do innego Okręgu PZD.

Biuro Krajowej Rady PZD udzielać będzie porad w zakresie spraw bardziej złożonych i ogólnozwiązkowych, a także z zakresu działu kadr (świadczenia, umowy cywilno-prawne oraz zatrudnianie pracowników).

W okresie realizowania dyżurów telefonicznych, zawieszone zostają porady prawne udzielane przez biuro Krajowej Rady PZD w każdy piątek oraz rotacyjne dyżury prawne świadczone przez radców prawnych w OZ PZD w każdą środę.

 

Krajowy Zarząd PZD liczy, iż dyżury telefoniczne zapewnią zarządom ROD i działkowcom uzyskanie pełnej i wyczerpującej informacji we wszystkich najważniejszych zakresach związanych z funkcjonowaniem ROD.

 

                                                                                                                Krajowy Zarząd PZD

 

Warszawa, dnia 21.04.2020 r.

GRAFIK DYŻURÓW W BIURZE KR W DNIACH 4-8 MAJA 2020 R.

 

 

 

 

Facebook