Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn.”Reportaż z ROD”

2021-04-09 16:02

KOMUNIKAT

Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

z dnia 9 kwietnia 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn.”Reportaż z ROD”

 

Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 98/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 roku ogłasza konkurs krajowy pn. „Reportaż z ROD”.

Celem konkursu jest zaprezentowanie przykładów wdrażania i realizacji programów PZD, a w szczególności Otwartego Programu Nowoczesnego Zagospodarowania i Użytkowania Działek na Miarę Potrzeb Współczesnych Rodzin, Otwartego Programu Klimatycznego, Programu Bioróżnorodności na Działkach w ROD oraz Otwartego Programu Rozwoju Społecznego ROD, a przez to promowanie rodzinnych ogrodów działkowych i pokazywanie ich roli w społeczeństwie w formie reportażu zawierającego informację opisową oraz dokumentację fotograficzną.

Udział w konkursie mogą wziąć instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej na wszystkich szczeblach PZD, instruktorzy ds. ogrodniczych biur okręgów PZD oraz członkowie PZD.

Wymogi dotyczące prac konkursowych:

  1. Prace konkursowe należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mailowy: reportaz@pzd.pl. Mogą być również przekazywane w wersji papierowej z załączonym nośnikiem elektronicznym zawierającym zapis tekstu i zdjęć na adres: Polski Związek Działkowców, ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa.
  2. Materiał fotograficzny winien być wykonany w sposób umożliwiający jego wykorzystanie do publikacji. Zdjęcia cyfrowe powinny mieć wystarczającą rozdzielczość (waga przynajmniej 1000 KB, zapisane jako jpg). W ustawieniach aparatu cyfrowego zwykle wystarcza w tym celu ustawienie rozdzielczości na średnią (medium). Ważne jest zwrócenie uwagi na staranny wybór zdjęć (zgłoszenia będą oceniane również na ich podstawie).
  3. Objętość tekstu nie powinna przekraczać 5 stron wydruku w formacie A4 po około 1800 znaków na stronie.
  4. Jeśli praca konkursowa dotyczy działek w ROD, wymaganych jest przedstawienie nie mniej niż 10 zdjęć z co najmniej 3 różnych działek w ROD obrazujących temat. W pracy musi znaleźć się nazwisko użytkownika działki, a także jego zgoda na publikację zdjęć.
  5. Prace zgłaszane do konkursu muszą być własne i nie publikowane wcześniej.
  6. Razem z pracą konkursową należy przesłać wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (załączony poniżej)

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 września 2021 r.

Oceny prac konkursowych dokona specjalna Komisja Konkursowa powołana przez Krajowy Zarząd PZD. 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Krajowy Zarząd PZD na podstawie oceny komisji konkursowej do dnia 31 października 2021 r.

Nagrodami w konkursie są:

a)             I miejsce  -  nagroda pieniężna w wysokości  4 000 zł;

b)            II miejsce -  nagroda pieniężna w wysokości  3 500 zł;

c)             III miejsce - nagroda pieniężna w wysokości  3 000 zł;

d)            Wyróżnienie –nagroda pieniężna w wysokości  2 000 zł.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy konkursowe oraz wydawnictwa PZD.

Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronach internetowych PZD, Biuletynie Informacyjnym oraz w wydawnictwach PZD.

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców  

 

Załączniki:

1)     Uchwała nr 98/2021 Krajowego Zarządu PZD z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. „Reportaż z ROD”

2)     Kwestionariusz udziału w konkursie

3)     zawiadomienie o przetwarzaniu danych osobowych uczestników konkursów.

Facebook