Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW Z DNIA 21 MAJA 2020 R W SPRAWIE WZMOŻONEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA DZIAŁKI W RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH

2020-05-21 18:46

KOMUNIKAT

KRAJOWEGO ZARZĄDU

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Z DNIA 21 MAJA 2020 R

 

W SPRAWIE WZMOŻONEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA DZIAŁKI W RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH

 

Od wybuchu pandemii w Polsce, Krajowy Zarząd PZD obserwuje coraz większe zapotrzebowanie na działki w rodzinnych ogrodach działkowych. Zamknięcie społeczeństwa w ich mieszkaniach, spowodowało poszukiwanie alternatywnych możliwości spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, ale z zachowaniem reżimu sanitarnego. Sytuacja ekonomiczna wielu osób nie pozwala na zakup własnej działki, dlatego też znaczna część mieszkańców bloków zwróciła się w stronę ogrodów działkowych, przez co przeżywają one swoisty boom. Do Krajowego Zarządu PZD wpływają codziennie liczne maile z zapytaniami o wolne działki na terenie całego kraju. Również wiele telefonów dotyczy możliwości nabycia działki w ROD. Nie ma dnia, aby i media nie podejmowały tego tematu. Pojawia się szereg artykułów prasowych oraz reportaży poruszających temat wzrostu zapotrzebowania na działkę.

Dostrzegając coraz większe zainteresowanie działkami rodzinnymi w ROD, Krajowy Zarząd PZD zapoznał się z tematem na ostatnim posiedzeniu, które odbyło się w dniu 21 maja 2020 roku i postanowił wystąpił do wszystkich okręgów o zbadanie sprawy rosnącego zapotrzebowania na działki na ich terenach, w szczególności w dużych i średnich miastach. Badanie będzie przeprowadzone przy udziale delegatur, kolegiów prezesów i zarządów ROD, tak aby uzyskane dane i podjęte działania mogły zostać przełożone na wymierne efekty. Ponadto, są oni najlepszymi przedstawicielami wspólnych interesów ogrodów działkowych i działkowców.

Nie jest to pierwsze działanie Związku w zakresie zaspokajania potrzeb przyszłych działkowców na nowe działki. W dniu 14 marca 2018 roku uchwałą
nr 1/XX/2018 Krajowa Rada PZD przyjęła „Otwarty Program Rozwoju ROD”. Jego przyjęcie jest realizacją zapisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Podstawowym celem programu jest zaspokajanie potrzeb rodzin na działki w ROD, poprzez tworzenie nowych, jak i powiększanie oraz modernizacja obecnie istniejących ROD w zależności od potrzeb i możliwości. W obecnej sytuacji ten program nabiera jeszcze istotniejszego znaczenia. Zwłaszcza, że pandemia nie skończy się w maju czy w czerwcu, a jej skutki – szczególnie gospodarcze i ekonomiczne – będziemy odczuwać jeszcze kilka lat. Teraz kiedy jest coraz większe bezrobocie, a ceny żywności idą w górę, posiadanie działki w ROD, gdzie można uprawiać własne warzywa i owoce, nabiera większego znaczenia.

Dlatego Krajowy Zarząd PZD uznaje, iż jest to najlepszy czas na podjęcie szybkich i stanowczych działań. Ogrody, zwłaszcza w dużych i średnich miastach są potrzebne, a ich tworzenie bardzo oczekiwane. W temat ten należy zaangażować samorządy, aby i oni zwrócili uwagę na deficyt ogrodów działkowych, szybkorosnący popyt na działki i umożliwili ich rozwój.  Art. 6 ustawy o ROD wskazuje, iż „organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego tworzą warunki dla rozwoju ROD”. Należy zatem wykorzystać naszą ustawę i zainicjować działania w tym zakresie.

Konieczne może okazać się także samodzielne poszukiwanie terenów, na których mogłyby powstać nowe ogrody. Do tego niezbędne będzie przeanalizowanie rynku i sprawdzenie jakie są możliwości uzyskania  takich terenów na nowe ROD.

Krajowy Zarząd PZD uznaje, iż w obecnym czasie wszystkie struktury Związku muszą zaangażować się w temat rozwoju ROD, aby jego realizacja stała się możliwa.

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 21 maja 2020 r.

 

 

 

Facebook