Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia przez Sejm RP niekorzystnej dla ROD i działkowców nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

2019-02-22 08:59
W dniu 20 lutego 2019 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk 3108), która jest niekorzystana dla PZD, ROD i działkowców (więcej na ten temat: http://pzd.pl/artykuly/22485/114/Narada-prezesow-dyrektorow-biur-okregow-PZD-oraz-inspektorow-ds-terenowo-prawnych-w-sprawie-zagrozen-dla-ROD.html. oraz http://pzd.pl/artykuly/22525/188/Krajowa-Rada-PZD-zajela-stanowisko-w-sprawie-nowelizacji-ustawy-o-gospodarce-nieruchomosciami.html).
 
W głosowaniu wzięło udział 436 posłów, z czego 430 posłów głosowało „za”, 3 posłów głosowało „przeciw”, a 3 posłów „wstrzymało się” od głosów.
 
Uchwalenie ustawy poprzedziła debata sejmowa, w której poseł Bogdan Rzońca przedstawił sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej odnoszące się do projektu ww. ustawy. Następnie, zostały złożone przez przedstawicieli klubów i kół oświadczenia do projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomości. W szczególności oświadczenia przedstawili: Jan Kilian (KP Prawo i Sprawiedliwość), Małgorzata Chmiel (KP Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska), Kazimierz Kotowski (KP Polskiego Stronnictwa Ludowego - Unii Europejskich Demokratów). Mirosław Suchoń (KP Nowoczesna) złożył oświadczenie na piśmie.
 
Po oświadczeniach, były zadawane pytania. Pytania zadali: Małgorzata Pępek (KP Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska), Ryszard Wilczyński (KP Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska), Małgorzata Chmiel (KP Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska), Jarosław Gonciarz (KP Prawo i Sprawiedliwość). Szczególne znaczenie dla PZD i działkowców miała wypowiedź posłanki -  Małgorzaty Pępek, która zwróciła uwagę na problem zwrotu wywłaszczonych nieruchomości w kontekście rodzinnych ogrodów działkowych. Wskazała m.in., że projekt ustawy wzbudza niepokój działkowców obawiających się masowego zgłaszania roszczeń reprywatyzacyjnych do nieruchomości publicznych, w tym zajmowanych przez ROD. Zwłaszcza, że wiele ROD powstało na wywłaszczonych nieruchomościach. Z uwagi na niezrealizowanie celów wywłaszczenia, pojawia się widmo zwrotu tych terenów. Wyraziła również wątpliwość, czy 3 letni okres na zgłaszanie roszczeń nie zwiększa zbytnio uprawnień byłych właścicieli wywłaszczonych nieruchomości. W związku z tym, zadała pytanie: „Czy zostaną podjęte stosowne działania w celu wyeliminowania zapisów stanowiących zagrożenie dla rodzinnych ogrodów działkowych?”.
 
Odpowiedzi na powyższe pytanie udzielił Artur Soboń – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, który wyjaśnił, że w ustawie „nie ma mowy o niczym innym niż wykonaniu wyroków. Nie ma również mowy o reprywatyzacji”. Wskazał także, że trzeba było przyjąć jakiś okres na zgłaszanie roszczeń, a zaproponowany 3 letni okres jest usankcjonowany prawem. Ponadto dodał, że „w przypadku PZD czy kogokolwiek innego nie ma żadnej różnicy poza dopuszczeniem do zwrotów tych, którzy zostali do nich dopuszczeni poprzez wyrok TK i tyle jeśli chodzi o tą różnicę”.
 
Mimo braku uwzględnienia przez Sejm RP stanowiska KR PZD oraz licznych apeli, stanowisk i listów Okręgów PZD, ROD i działkowców w sprawie dokonania zmian w projekcie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomości, Związek będzie dalej walczył o dobre prawo dla ogrodów i działkowców.
 
W tym celu, wystąpi niezwłocznie do Senatu RP, który teraz będzie zajmował się tą ustawą, o poważną dyskusję nad skutkami ww. ustawy, zarówno dla interesu publicznego, jak i prywatnego, zwłaszcza środowisk społecznych, które obecnie zajmują wywłaszczone grunty.
 
Liczymy również na dalsze wsparcie Okręgów PZD, ROD i działkowców w tej sprawie!
 
 
 
KRAJOWY ZARZĄD
 
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
 
Warszawa, dnia 21 lutego 2019 r.
 
 
 
 
 
 
Facebook