Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z 18 listopada 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego „Reportaż z ROD

2021-11-19 15:33

Krajowy Zarząd ROD Uchwałą nr 98/2021 z 8 kwietnia 2021 roku ogłosił  konkurs krajowy pn. „Reportaż z ROD”, a Prezes PZD Zarządzeniem z 4 listopada 2021 r. powołał zespół do oceny prac zgłoszonych na konkurs.

Do konkursu nadesłano 11 prac.

Zespół przeanalizował wszystkie prace zgodnie z kryteriami określonymi w uchwale nr 98/2021. Ocenił, czy spełniają cel, którym było propagowanie idei ogrodnictwa działkowego w społeczeństwie, głównie znaczenia ROD dla rodzin działkowców oraz racjonalnego wykorzystania gruntów miejskich poprzez zaprezentowanie w formie reportażu opatrzonego materiałem fotograficznym przykładów wdrażania programów PZD.

Krajowy Zarząd PZD biorąc pod uwagę ocenę przedłożoną przez Zespół, 18 listopada 2021 r. podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu pn. „Reportaż z ROD” oraz ogłosił listę nagrodzonych  i wyróżnionych prac.

 

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce

Agnieszka Szpala ROD „Bursaki”, Okręg PZD w Lublinie

Praca „Reportaż z ROD „Bursaki” w Lublinie”

II miejsce

Anna Ewa  Michowska, Okręg PZD w Lublinie

Praca „Niech żyją Rodzinne Ogrody Działkowe”

III miejsce

Filip Roman, Okręg PZD Podlaski

Praca „Znaczenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w życiu współczesnych mieszkańców miast”

 

Autorzy wyróżnionych prac:

Agnieszka Lazar, Okręg Łódzki PZD

Praca „PZD – przyjemność z działania”

Grzegorz Drozdowski, ROD  im. Władysława Sikorskiego w Gdyni,

Okręg Pomorski PZD

Praca „Reportaż z ROD”

Krajowy Zarząd PZD postanowił też uhonorować nagrodami specjalnymi autorów prac, którzy oprócz przywiązania do idei ogrodnictwa działkowego, pokazali w nich nie tylko pozytywne aspekty rodzinnych ogrodów działkowych oraz użytkowania działek, ale dotknęli także problemów, z którymi mierzą się struktury Związku w codziennej działalności. Laureaci nagród specjalnych w swoich pracach zwrócili uwagę m.in. na problem, jakim jest całoroczne zamieszkiwanie na działkach w ROD (niezgodne z regulaminem ROD), co bardzo negatywnie wpływa na sytuację ekologiczną tych ogrodów. Zwiększa się teren zabudowany, a zmniejsza obszar zieleni. Poza tym ta sytuacja wpływa na większe zanieczyszczenie powietrza i gleby oraz wzrost ilości śmieci. Inną podnoszoną kwestią jest niezgodne z ideą ruchu działkowego gospodarowanie przez nowych użytkowników, m.in. rezygnacja z upraw warzyw i owoców. Nowi działkowcy wykorzystują je tylko rekreacyjnie. Często na działkach rośnie wyłącznie trawa oraz iglaki. Nie angażują się w pracę społeczną na rzecz ROD, izolują się od reszty społeczności.

Opisane zjawiska niekorzystnie wpływają na postrzeganie ROD w opinii społecznej i mogą mieć negatywny wpływ na przyszłość Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

 

 Nagrody specjalne otrzymują:

Bogdan Bera, ROD „Sierosław II” w Dopiewie, Okręg PZD w Poznaniu

Edward Zelek, ROD „Senior” w Nowym Sączu, Okręg Małopolski PZD

Praca pt. „Czy to jeszcze ROD, czy już RODOS”

 

Nagrody dla autorów docenionych prac:

I miejsce  -  nagroda pieniężna w wysokości  4 000 zł;

II miejsce -  nagroda pieniężna w wysokości  3 500 zł;

III miejsce - nagroda pieniężna w wysokości  3 000 zł;

Wyróżnienie –nagroda pieniężna w wysokości  2 000 zł.

Nagroda specjalna – nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł.

 

Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy konkursowe oraz wydawnictwa związkowe.

Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane w  broszurze dokumentującej pracę, wypoczynek i życie na działkach oraz w rodzinnych ogrodach działkowych.

 

 

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, listopad 2021 r.

 

 

 

Facebook