Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

13,421 Paragraf Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RFWychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Komunikat jednostki krajowej Polskiego Związku Działkowców z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie projektu ustawy reprywatyzacyjnej skierowanego do ponownych analiz

2018-02-14 10:09

Zgodnie z ostatnimi doniesieniami medialnymi, projekt ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 r. został przedstawiony Komitetowi Stałemu Rady Ministrów i po jego decyzji - wrócił do ponownych analiz Ministerstwa Sprawiedliwości. Przewodniczący Komitetu – p. Jacek Sasin w jednym z wywiadów poinformował, że projekt wymaga dalszych analiz i wyliczeń, a także zastanowienia się, jak zapisać przepisy ograniczające krąg osób, które mogą stać się beneficjentami ustawy.

Powyższe oznacza, że będą kontynuowane prace związane z projektem tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Warto przypomnieć, że PZD od początku opublikowania projektu ustawy na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości bardzo zaangażował się w prace legislacyjne związane z tą ustawą. W sprawie projektu, w dniu 15.11.2017 r. wypowiedziało się Prezydium KR PZD, w dniu 9.12.2017 r. - XIII Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZD, w dniu 15.12.2017 r. - Krajowa Rada PZD. Został również przygotowany obszerny „Raport roszczeń do gruntów ROD”, który jest i dalej będzie wykorzystywany w wystąpieniach do władz publicznych w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej. Ponadto, w dniu 9 stycznia 2018 r. PZD wziął udział debacie publicznej „Projekt ustawy reprywatyzacyjnej – szanse i zagrożenia” zorganizowanej przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, gdzie prawnicy Związku prezentowali sytuację związaną z roszczeniami do gruntów ROD. Natomiast. w dniu 31.01.2018 r. Prezes PZD – Eugeniusz Kondracki wystosował pismo do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury – Kazimierza Smolińskiego w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej. Pisma o podobnej treści zostały skierowane do: Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów, Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, jak również Prezes Rządowego Centrum Legislacji. Swoje wystąpienia przekazały również Okręgi PZD: Małopolski, Mazowiecki, w Szczecinie i Podkarpacki.

PZD będzie dalej uczestniczył w pracach związanych z w/w projektem ustawy reprywatyzacyjnej. Związek ma bowiem świadomość, jak ogromne znaczenie dla ogrodów i działkowców ma uchwalenie ustawy kończącej proces „dzikiej” reprywatyzacji. Działania Związku nie mają charakteru politycznego. Są skierowane wyłącznie na obronę ROD i działkowców przed skutkami obecnych i przyszłych roszczeń. W szczególności, że ich źródłem są najczęściej błędy administracji publicznej przy nacjonalizacji, wywłaszczaniu czy też przekazywaniu gruntów pod ogrody działkowe. PZD podkreśla, że grunty pod ogrody działkowe były zajmowane przez działkowców w dobrej wierze, w pełnym przeświadczeniu, że ich stan prawny jest pewny i nie grożą im żadne roszczenia związane ze zwrotem działek czy też zapłatą za bezumowne korzystanie.

Roszczenia do gruntów ROD to poważne zjawisko. Według ostatniego badania, obejmują one 330 ROD o pow. ponad 877 ha, gdzie ponad 20 tys. działek  użytkowanych jest przez polskie rodziny. Przeliczając to na liczbę osób, roszczenia dotyczą 80 – 120 tysięcy osób. Ta liczba ciągle się zmienia. Pojawiają się nowe roszczenia, w tym zgłaszane do gruntów ROD, których dotychczasowy status był uregulowany. To przekonuje, że żaden ogród nie może czuć się bezpieczny.

Dlatego też, PZD w swoich stanowiskach i wystąpieniach do organów państwowych niejednokrotnie wskazywał, że opowiada się za ustawowym rozwiązaniem problemu reprywatyzacji. Związek uznaje za słuszne wprowadzenie do ustawy – zakazu zwrotu gruntów „w naturze” w zamian za stosowną rekompensatę. Związek stoi na stanowisku, że regulacje prawne powinny uwzględniać naprawienie krzywd. Nie może być jednak tak, że naprawianie krzywd jednej grupy społeczeństwa będzie odbywało się krzywdą innych, a zwłaszcza tak licznej grupy społeczeństwa, jaką stanowią polscy działkowcy.

 

W związku ze zbliżającym się okresem zebrań sprawozdawczych w ROD zachęcamy wszystkie walne zebrania jako najwyższy organ Polskiego Związku Działkowców w ROD do zabrania głosu w sprawie projektu ustawy reprywatyzacyjnej i tym samym wsparcie działań Krajowej Rady PZD i okręgowych zarządów, które dalej będą podejmować starania - dzieląc się wiedzą, doświadczeniem i informacjami o roszczeniach – w kierunku uchwalenia „dobrego prawa” dla ogrodów i działkowców.  

               

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY PZD

 

Warszawa, dnia 14 lutego 2018 r.  

 
 
 
 
Facebook