Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Komunikat biura jednostki krajowej w sprawie narady inspektorów ds. terenowo-prawnych

2018-11-20 14:35

W dniach 15–16 listopada 2018 roku w Warszawie odbyła się narada dla inspektorów ds. terenowo-prawnych zatrudnionych w okręgowych zarządach PZD. Narada została zorganizowana i przeprowadzona przez jednostkę krajową PZD.

Podczas narady przewidziano wspólny blok tematyczny przeznaczony dla inspektorów ds. terenowo-prawnych oraz inspektorów ds. inwestycyjnych, podczas którego Eugeniusz Kondracki – Prezes KR PZD zaprezentował działania Związku na rzecz rozwoju ROD. Prezes PZD stwierdził, że rozwój ROD wynika z ustawy o ROD, statutu PZD – rozwój ROD to warunek rozwoju PZD jako organizacji. Mobilizował służby terenowo-prawne i inwestycyjne do aktywnego działania na rzecz działkowców i Zarządów ROD. Stwierdził, że nieodzowna jest bezpośrednia współpraca z zarządami ROD. W dalszej wypowiedzi Prezes stwierdził, że PZD realizuje szereg programów, które służą rozwojowi ROD. Należy je promować, wdrażać i inicjować zadania, które wpłyną na poprawę funkcjonowania ogrodów. Prezes PZD wskazał, że z tym wiąże się kwestia finansowania i szukania nowych źródeł zdobywania środków.

Jednostka krajowa wystąpiła w tym zakresie do sześciu Ministerstw, OZ również występują na szczeblu Województw i samorządów lokalnych.

Doświadczenia wskazują, że gminy coraz częściej dostrzegają potencjał ROD i chętniej udzielają dotacji na rzecz ROD, zatem należy z tego korzystać. Podstawę prawną do uzyskania dotacji także daje ustawa o ROD.

Poruszył także Program Senioralny, który funkcjonuje w Państwie, zachęcając do włączenia w niego ROD, jako miejsc aktywnego wypoczynku dla osób starszych. Zaznaczył również, że celem PZD jest dążenie do tego, by ROD były przede wszystkim miejscem ekologicznych upraw. Pan Eugeniusz Kondracki podkreślił, że ważna dla rozwoju ROD jest współpraca z lokalnymi samorządami. Prezes zaznaczył, ze w powyższych działaniach szczególnie istotną rolę odgrywa praca obecnych na naradzie Inspektorów.

Pozostałe bloki tematyczne poruszane na naradzie obejmowały między innymi następujące zagadnienia: Budowa siedzib dla zarządów ROD, normy jakie powinny spełniać; Rola i zadania służb inwestycyjnych w procedurze czasowego zajęcia terenu, służebności przesyłu; Realizacja obowiązków wynikających z ustawy Prawo Wodne przez zarządy ROD, w tym pozwoleń wodno prawnych i unormowania z tym związane; Regulacja stanu prawnego gruntów ROD – rezultaty, problemy – kierunki dalszych działań; Dokumentacja formalno-prawna ROD. Rejestr ROD. ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Rola i zadania służb terenowo-prawnych w procedurze likwidacji ROD.

Powyższe tematy przedstawiane były przez pracowników Wydziału Gospodarki Gruntami przy współudziale obecnych na naradzie przedstawicieli Okręgowych Zarządów PZD. Żywa dyskusja w poszczególnych tematach pozwoliła na wymianę doświadczeń oraz przedstawienie najistotniejszych problemów.

Pani Monika Pilzak, prawnik biura prawnego jednostki krajowej PZD omówiła tematy dotyczące gospodarki odpadami w ROD w aspekcie obowiązującej Ustawy Śmieciowej oraz problemy w bieżącej działalności zarządów ROD. Zwrócono tym samym uwagę na temat porad prawnych, których udzielają Okręgi i jednostka krajowa oraz na zagadnienia z jakimi problemami dzwonią zainteresowani. Pan Bartłomiej Piech Dyrektor Biura Prawnego KZ PZD szeroko omówił temat Ochrony Danych Osobowych w PZD- Procedury – Obowiązki - oraz praktyczne działania w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych tzw. RODO. Przypomniał, że jednostka krajowa wydała szereg dokumentów wykonawczych, które przekazała do zarządów ROD w przewodniku zatytułowanym „RODO w ROD”.

Forma narady umożliwiła dyskusje na wszystkie poruszane tematy, w których udział brali przedstawiciele Okręgowych Zarządów Polskiego Związku Działkowców.

W podsumowaniu narady wskazano na konieczność bieżącej współpracy między stanowiskami w biurze Okręgu oraz na bezpośrednią współpracę z zarządami ROD.

Biuro jednostki krajowej
PZD

 

 

 

 

 

Facebook