Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Program DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl 

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Komunika Krajowego Zarządu PZD

2019-07-02 19:41

Komunikat Krajowego Zarządu PZD 

z dnia 2 lipca 2019 r. 

w sprawie podsumowania walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych

w rodzinnych ogrodach działkowych w 2019 roku

 

W bieżącym roku 2019 kończy się kadencja organów PZD na wszystkich szczeblach organizacyjnych Związku. W Rodzinnych Ogrodach Działkowych zakończyła się już szczególnie ważna i trudna kampania sprawozdawczo-wyborcza. Szczegółowe wyniki statystyczne oraz ocena walnych zebrań przekazana przez Okręgi PZD, były podstawą do opracowania przez Krajowy Zarząd PZD oceny walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych w 2019 roku.

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 25.06.2019 r. szczegółowo zapoznał się i omówił wyniki kampanii sprawozdawczo-wyborczej oraz wnioski z niej płynące. Krajowa Rada PZD na posiedzeniu w dniu 26.06.2019 r. podjęła uchwałę w sprawie oceny walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w rodzinnych ogrodach działkowych w 2019 roku.

Krajowa Rada PZD stwierdziła, że walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze odbyły się w 98,84% ROD. Większość zebrań odbyła się w II terminie, średnia frekwencja podczas walnych zebrań wyniosła 28,80%. W większości ogrodów walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze odbyły się w statutowym terminie do dnia 15 maja.

Krajowa Rada PZD stwierdza, że w zdecydowanej większości ROD walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze odbyły się zgodnie z obowiązującymi przepisami i wypełniły swoje zadania statutowe. Osiągnięty został zasadniczy cel, jakim było powołanie organów ROD na kadencję: w 437 ROD wybrano zupełnie nowe Zarządy, w 540 ROD nowe Komisje Rewizyjne ROD. W ponad 2 000 ROD organy się nie zmieniły, a w pozostałych ogrodach składy organów uległy częściowej zmianie. Wybrano również zgodnie z kluczem wyborczym przyjętym przez Krajową Radę PZD, delegatów na Okręgowe Zjazdy Delegatów, które wybiorą okręgowe władze na 4 letnią kadencję. Ogrodowe organy ROD rozliczyły się ze swojej działalności za poprzedni rok oraz całą kadencję.

Krajowa Rada PZD wskazuje, że w większości ROD korzystano z wytycznych przyjętych Uchwałą nr 455/2018 Krajowego Zarządu PZD z 25.10.2018 r. oraz wzorów dokumentów i kart pocztowych z zawiadomieniem o walnym zebraniu wydrukowanym i przekazanym bezpłatnie przez Jednostkę Krajową PZD, co bezpośrednio przyczyniło się do prawidłowości przygotowania i przebiegu walnych zebrań.

Pozytywnie ocenić należy zaangażowanie i pomoc członków okręgowych organów i pracowników biur, którzy obsłużyli 78,93% walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych, czuwając na ich prawidłowym przebiegiem oraz przekazując działkowcom m.in. ważne informacje nt. spraw związkowych. Mogli Oni wysłuchać i zebrać wnioski kierowane podczas walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych do Krajowej Rady PZD, wśród których najczęściej wskazywanymi były: potrzeba kontynuowania działań Związku mających na celu ochronę praw działkowców i ogrodów, kontynuowanie pomocy finansowej dla ROD przy realizacji inwestycji i remontów, wzmocnienie bezpieczeństwa na terenie ROD, a także problemy związane z gospodarowaniem odpadami oraz naruszaniem Regulaminu ROD i innych przepisów związkowych. Działkowcy wskazywali także na potrzebę szkoleń zarówno dla nowych działkowców, jak również cyklicznego ich powtarzania dla wszystkich działkowców.

Krajowa Rada PZD zauważa jednak, iż mimo długich przygotowań do kampanii sprawozdawczo-wyborczej, powołania zespołów do obsługi walnych zebrań, przeprowadzenia szkoleń członków zarządów, a także członków zespołów do obsługi zebrań, nie wszystkie Okręgowe Zarządy PZD poradziły sobie z przeprowadzeniem kampanii sprawozdawczo-wyborczej. Niepokoi fakt, iż nie wszystkie walne zebrania zostały obsłużone przez przedstawicieli Okręgów i działkowcy nie otrzymali pomocy i wsparcia ze strony Okręgu. Nie przekazano im również wszystkich ważnych dla Związku informacji, co pozbawiło ich możliwości zabrania głosu w tych sprawach.

Krajowa Rada PZD podkreśliła, iż mimo wystąpienia tych niepokojących zjawisk, które wymagają wnikliwej analizy i oceny Okręgowych Zarządów, w większości ROD kampania sprawozdawczo-wyborcza zakończyła się powodzeniem i walne zebrania wypełniły swoje zadania statutowe.

 

Krajowy Zarząd PZD

Warszawa, dnia 2 lipca 2019 r.

Facebook