Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Kolegia prezesów prężnie wypełniają swoje obowiązki.

2018-09-03 09:58

Dnia 30 sierpnia 2018 roku w świetlicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kąpiele Społeczne” w Grudziądzu odbyło się spotkanie kolegium Prezesów Miasta i Rejonu Grudziądza. Licznie przybyłych prezesów grudziądzkich ogrodów powitał Przewodniczący Kolegium Prezesów pan Mieczysław Chrapiński.

Na wstępie Przewodniczący Kolegium a zarazem Wiceprezes Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD, pan Mieczysław Chrapiński, z Sekretarzem Kolegium i Członkiem Okręgowej Rady panem Tadeuszem Szyszkowskim wręczyli medale z okazji 120-lecia Ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich wraz z certyfikatem.

Głównym celem spotkania, był wyjazd delegacji ogrodów z rejonu Grudziądza na organizowane w dniu 8 września bieżącego roku Okręgowe Dni Działkowca Toruń 2018. Ustalono szczegóły wyjazdu, przedstawiony został program uroczystości.

W dalszej części spotkania omówiono również bieżące sprawy i zmiany jakie zachodzą w naszym stowarzyszeniu. Poruszono temat, zasad przetwarzania danych osobowych w ogrodach, budowy biur dla zarządów ROD, poruszono również sprawę znowelizowanej instrukcji kancelaryjnej ROD.

Kolejnym punktem dyskusji był temat związany z  program finansowo-księgowym DGCS PZD oraz nową  Uchwałą nr 302/2018 Krajowego Zarządu PZD, która dostosowuje przepisy,  prawa i zasady tworzenia i prowadzenia Ośrodków Finansowo- Księgowych dla ROD oraz zmianami wynikającym z w/w uchwały przedstawiła kierownik OFK Grudziądz - Małgorzata Jasińska.

 

 

Zdjęcia i foto:  mgr Małgorzata Jasińska kierownik OFK Grudziądz

 

 

 

 

 

Facebook