Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Kampania sprawozdawcza w Rodzinnych Ogrodach Działkowych nie zawsze przebiega bez przeszkód

2022-04-27 13:48

Kampania sprawozdawcza w Rodzinnych Ogrodach Działkowych małymi krokami zmierza ku końcowi, bowiem wszystkie Walne Zebrania zgodnie ze Statutem PZD muszą odbyć się do dnia 15 maja br. Do biura Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD od kilku tygodni stale napływają dokumenty z Walnych Zebrań w ROD, a także informacje o przygotowaniu i przebiegu zebrania sporządzane w dniu Walnego Zebrania przez przedstawicieli z ramienia Okręgowego Zarządu.

Na dzień dzisiejszy przebieg kampanii sprawozdawczej można ocenić bardzo dobrze, dokumenty z Walnych Zebrań napływające do biura Okręgu są w znacznej większości przygotowane poprawnie merytorycznie, a także prawnie, choć odnotowano kilka przypadków podejmowania przez Walne Zebrania w ROD uchwał naruszających obowiązujące w PZD przepisy. Wszelkie uchwały podjęte przez Walne Zebranie kolidujące z obowiązującymi w Polskim Związku Działkowców przepisami są unieważniane przez Okręgowy Zarząd.

Nie wszystkie Walne Zebrania przebiegają bez przeszkód. W jednym z takich zebrań brał udział Wiceprezes Okręgu – p. Andrzej Ciechomski. Otwarcie Walnego Zebrania w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Relaks” w Toruniu zostało opóźnione o blisko 1,5 godziny z powodu niechęci do opuszczenia sali obrad przez osoby niepozostające członkami Polskiego Związku Działkowców – osoby wobec których została wypowiedziana umowa dzierżawy działkowej, a także przedstawicieli fundacji „Zawsze po Twojej stronie” argumentujących swoją obecność na zebraniu zaproszeniem ze strony jednego z użytkowników działki, a także pełnomocnictwem do Jego reprezentowania. Przedstawiciele fundacji tłumaczyli powód swojej obecności na Walnym Zebraniu chęcią uniemożliwienia Walnemu Zebraniu naruszania praw człowieka wobec osób zamieszkujących Rodzinny Ogród Działkowy. Na nic zdały się tłumaczenia zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego, a także Wiceprezesa Okręgu – p. Andrzeja Ciechomskiego statutowych kompetencji, jakimi włada Walne Zebranie, a także prawa uczestnictwa wynikających z przepisów zawartych w Statucie PZD. Dopiero interwencja Policji w postaci wyproszenia z sali osób nieuprawnionych do brania udziału w Walnym Zebraniu przez funkcjonariuszy umożliwiła rozpoczęcie Walnego Zebrania. Niestety w trakcie trwania Walnego Zebrania jeden z przedstawicieli fundacji „Zawsze po Twojej stronie” postanowił powrócić na salę obrad i w dalszym ciągu zakłócać jego przebieg. Konieczna była kolejna interwencja Policji w wyniku, której przedstawiciel fundacji ponownie został wyproszony z sali. Dalsza część zebrania przebiegła bez przeszkód.

Chęć uczestniczenia w Walnym Zebraniu osób niepozostających członkami Polskiego Związku Działkowców jest bardzo często zgłaszana przez przedstawicieli z ramienia Okręgowego Zarządu uczestniczących w Walnych Zebraniach. W głównej mierze osoby, które chcą wziąć udział w Walnym Zebraniu, choć nie są do tego uprawnione są osobami bliskimi członków Polskiego Związku Działkowców – małżonkiem, rodzicami, bądź potomkami. Zdarzają się sytuacje, w których osoby te usiłują uczestniczyć w Walnym Zebraniu na podstawie pełnomocnictwa. Zazwyczaj problemy te udaje się rozwiązać bezkonfliktowo – prosząc osoby nieuprawnione o opuszczenie sali argumentując obowiązek statutowy – wykonywania praw członkowskich przez członków PZD osobiście. W przypadku sytuacji, jaka miała miejsce w trakcie Walnego Zebrania członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks” w Toruniu jedynym słusznym rozwiązaniem było wezwanie Policji.

Opisane zdarzenie obrazuje, z jakimi trudnościami spotykają się przedstawiciele z ramienia Okręgowego Zarządu w trakcie kampanii sprawozdawczej. W takiej sytuacji konieczna jest bardzo dobra znajomość obowiązujących w Polskim Związku Działkowców przepisów i rygorystyczne prowadzenie do ich przestrzegania zarówno przez zarządy ROD, działkowców, a także osoby trzecie.

 

Oliwia Ciechomska - insp. ds. administracyjnych OZ PZD

Facebook