Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Kampania sprawozdawcza grudziądzkich rod jest już na finiszu

2018-05-03 16:23
 • ROD "Kąpiele Słoneczne"
  ROD "Kąpiele Słoneczne"
 • ROD "Transportowiec"
  ROD "Transportowiec"
 • ROD "Transportowiec"
  ROD "Transportowiec"
 • ROD "Elektrochem"
  ROD "Elektrochem"
 • ROD "Elektrochem"
  ROD "Elektrochem"
 • ROD "Elektrochem"
  ROD "Elektrochem"
 • ROD "Elektrochem"
  ROD "Elektrochem"
 • ROD "Kąpiele Słoneczne"
  ROD "Kąpiele Słoneczne"

W grudziądzkich ogrodach w sobotę 28 kwietnia 2018 roku odbyły się w wielu ogrodach  Walne Zebranie Sprawozdawcze.

 

ROD „Transportowiec”- w sobotnie przedpołudnie w świetlicy ogrodowej zgromadzili się członkowie ogrodu. Przybyłych działkowców przywitał  Prezes Zarządu Krzysztof Widerkiewicz, zwrócił się do zebranych działkowców o wybór Przewodniczącego Zebrania, który przy jednogłośnej decyzji przedstawił porządek, który punkt po punkcie sprawnie realizował. Zarząd ROD przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2017 rok. Komisja Rewizyjna ROD złożyła sprawozdanie z działalności w 2017 roku. Dokonała również pozytywnej oceny działalności statutowej i finansowej zarządu ROD. Postawiła wniosek do walnego zebrania o zatwierdzenie przedstawionych sprawozdań.

 Podczas dyskusji główne tematy skupiały się na segegacji odpadów i nowym systemie wywozu odpadów komunalnych. Ogrody działkowe na terenie naszego miasta objete zostały zryczałtowaną opłatą za wywóz odpadów segregowanych. Głos zabrali również  działkowcy w sprawach bezpieczeństwa na drogach dojazdowych do ROD, naprawy dróg oraz interpretacji i przestrzegania zapisów regulaminu ROD.

Po zakończonej dyskusji , walne zebranie przyjęło uchwały zatwierdzające wszystkie sprawozdania Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD oraz opłaty ogrodowe zaproponowane przez Zarząd ROD. Zebranie przebiegało w miłej atmosferze.

Działkowcy uczestniczący w Walnym Zebraniu skierowali list otwarty do redaktora Marcina Wójcika w sprawie artykułu w Gazecie Wyborczej.

 

ROD „Elektrochem”-  Zebranie z uwagi na niską frekwencję odbyło w drugim terminie. Czas oczekiwania na rozpoczęcie wykorzystano na dyskusję odnośnie dalszych planów rozwoju ogrodu. Po wstępnej dyskusji walne zebranie przebiegło zgodnie z porządkiem obrad, przewodniczacy zebrania sprawnie przeprowadził zebranych przez wszystkie punkty porządku obrad. Dyskusja zdominowana została przez problem śmieci i nowym systemie opłat, który  jest w każdym ogrodzie tematem tabu. Nowe zasady opłat, powodują wzrost opłat za śmieci w ogrodzie, rozliczanie wywozu w naszym miescie odbywa się na podstawie złożonej deklaracji, a narzucona odgórnie zryczałtowana stawka za śmieci, obowiązuje w każdym ogrodzie objetym uchwałą rady miasta. Aby śmieci było mniej, warto zadbać aby każda działka wyposażona była w kompostownik, co ograniczy ilość odpadów, istotna jest również segregacja śmieci. Bardzo ważną sprawą, która również została poruszona jest nowe prawo wodne oraz związane z nią obowiązki zarządów i opłaty nakładane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Uczestnicy Walnego Zebrania postanowili wyrazić swoja dezaprobatę wobec artykułu redaktora Gazety Wyborczej Marcina Wójcika. Przy pięknej pogodzie i budzącej się do życia przyrodzie, działkowcy przyjęli poszczególne sprawozdania oraz uchwalili uchwały  oraz plan pracy na 2018, który  zyskały aprobatę walnego zebrania. Wszystkim uczestnikom zebrania Zarząd ROD podziękował za wzięcie udziału w zebraniu i życzył miłych chwil spędzonych na działce i obfitych plonów.

 

ROD „Kąpiele Słoneczne”- w II terminie zgodnie z zapisami §61 Statutu PZD i informacji podanej w zaproszeniu na zebranie, rozpoczęło się Walne Zebranie Sprawozdawcze w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Kąpiele Słoneczne” w Grudziądzu. W sprawozdaniu merytorycznym Prezes podsumował rok 2017 jako rok wielu wydarzeń związanych z obchodami 120-lecia  powstania pierwszego ogrodu notabene naszego , bo to właśnie nasz ogród stał się fundamentem do tworzenia kolejnych na terenie całej Polski, a  udział w Okręgowych Dniach Działkowca w Grudziądzu promując nasz Ogród, daliśmy dobry przykład współpracy z innymi ogrodami. Jako ogród czuliśmy się gospodarzami, bo nasz ogród był jubilatem. W bardzo przyjaznej atmosferze przewodniczący zebrania sprawnie przeprowadził zebranie, przyjęto poszczególne sprawozdania oraz uchwalono plan działania na rok 2018 oraz stawkę opłaty ogrodowej.

Obawiając się o istnienie ogrodów działkowych, uczestnicy skierowali stanowisko w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

 

Tekst i foto

Małgorzata Jasińska

 

 

 

 

 

Facebook