Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Kampania PZD o korektę nowelizacji ugn – dlaczego

2019-03-29 13:45

PZD apeluje o utrzymanie senackiej korekty nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Sejm pracuje nad nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zasad zwrotu nieruchomości, które wywłaszczono zgodnie z prawem, jednak nie zostały wykorzystane na cel określony w decyzji wywłaszczeniowej. Zwrot może objąć np. nieruchomość, którą wywłaszczono (zgodnie z prawem i za odszkodowaniem) w latach 60-tych  XX w. pod rozbudowę fabryki, ale ostatecznie, ze względów na brak środków na inwestycję, przeznaczono pod budowę bloków, szkoły, czy ogród działkowy.

Nowelizacja ma na celu realizację wyroków Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował dotychczasowe przepisy. Ich efektem jest rozszerzenie kategorii nieruchomości, które mogą być objęte zwrotem. W efekcie kolejne tereny, które wywłaszczono przed 40, 50, a nawet 70-laty, mogą stać się przedmiotem reprywatyzacji. Fakt, iż przez kilkadziesiąt lat zagospodarowano je w sposób trwały, np. pod szkołę, szpital, czy też ogród działkowy, nie ma tu znaczenia. Jeżeli nieruchomość podlega zwrotowi, naniesienia te „idą” za gruntem, trafiają do prywatnego właściciela (oczywiście nie musi za nie płacić). 

Nowością, którą wprowadza ustawa, jest okres, po którym nie można będzie żądać zwrotu nieruchomości. Po 20 latach od wywłaszczenia, nawet jeżeli nieruchomość wykorzystano niezgodnie z przeznaczeniem, prawo do żądania jej zwrotu wygaśnie. To bardzo potrzebna zmiana, którą od lat postulował PZD. Co istotne, z wyroku Trybunału wynika pośrednio, że mechanizm taki jest wręcz konieczny, by ustawa była zgodna z Konstytucją. Wieloletnie utrzymywanie niepewności, co do stanu prawnego nieruchomości, godzi w zasadę państwa prawa.

Problem polega na tym, że Sejm przyjął aż 3 letni okres przejściowy, w którym przepis wygaszający roszczenia nie będzie działał.

Dzięki kampanii PZD, Senat skrócił ten czas do 1 roku. Jest to rozwiązanie kompromisowe, PZD zabiegał aby - w przypadku spraw najbardziej zadawnionych - tj. wywłaszczeń sprzed ponad 30 lat, okres po którym zacznie działać mechanizm wygaszenia roszczeń wynosił 3 lub 6 miesięcy. 

W tej chwili poprawka Senatu będzie rozpatrywana przez Sejm. Jeżeli posłowie ja odrzucą, jeszcze przez 3 lata będzie można zgłaszać nowe roszczenia, nawet gdy dotyczą nieruchomości, na których od wielu lat funkcjonują ogrody, wybudowane są budynki mieszkalne, czy też obiekty publiczne.

Działkowcy podnoszą, że tak długi okres spowoduje, że może powtórzyć się sytuacja z dekretem Bieruta w Warszawie, gdzie wyspecjalizowane firmy przejmowały roszczenia za ułamek wartości nieruchomości i zarabiały fortuny na „przemyśle” reprywatyzacyjnym.  Proces ten nie  ma nic wspólnego z naprawianiem dawnych krzywd, zaś stał się źródłem nadużyć i patologii. To jedynie najważniejsze argumenty podnoszone przez PZD.

Warto podkreślić, że roszczenia, o których jak najszybsze zastopowanie apeluje PZD, nie dotyczą nieruchomości przejętych z naruszeniem prawa. Podstawą reprywatyzacji jest wyłącznie wykorzystanie na inny cel, niż określony w wywłaszczeniu. Co istotne, w okresie kiedy to nastąpiło zwykle przepisy nie zakazywały zmiany sposobu wykorzystania nieruchomości. Byli właściciele uzyskali za nie odszkodowania. Zatem twierdzenie, że spotkała ich krzywda, w wielu przypadkach jest co najmniej wątpliwie. Jednak po latach, gdy wartość nieruchomości wzrosła niebotycznie, niewątpliwie wielu z nich „poczuje” się skrzywdzonych, zwłaszcza że odszkodowania, które otrzymali przed laty i teraz zwrócą, mają się nijak do obecnych cen terenów.  

Proces zwrotu nagminnie będzie związany z negatywnymi skutkami społecznymi. Majątek na zagospodarowanej nieruchomości trafi bezpłatnie do osób prywatnych. Dlatego, jak najszybsze wprowadzenie przepisu wygaszającego roszczenie, a co za tym idzie zablokowanie zwrotu nieruchomości zajętej przez szkołę, budynek komunalny, czy ogród działkowy, jak najbardziej zasługuje na poparcie.

BP

 

 

Facebook