• Slider 15

Już wkrótce działkowcy ROD „Prząśniczka”, a także ROD „Zacisze” w Toruniu będą mogli korzystać z miejskiej sieci wodociągowej.

  • Prace ziemne sieci wodociągowej

Dzisiaj to jest 22.02.2023r. na dobre rozpoczęły się prace nad budową przyłączy głównych miejskiej sieci wodociągowej dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Prząśniczka”, a także „Zacisze” zlokalizowanych przy ul. Rudackiej w Toruniu.

Powyższe jest wynikiem bardzo dobrej współpracy zarządów obydwóch ogrodów. Prezesi Zarządów ROD – p. Andrzej Ciechomski – Prezes ROD „Prząśniczka”, a także p. Krystyna Pawłowska – Burza – Prezes ROD „Zacisze” wraz z członkami zarządów wspólnie podejmowali działania w celu budowy przyłącza głównego miejskiej sieci wodociągowej.

Prace przebiegają prężnie. W ciągu jednego dnia firma, której Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. zleciły budowę przyłącza posunęła do przodu pracę aż o ponad 100mb. Przy tak aktywnych działaniach ze strony wykonawcy, budowa przyłączy prawdopodobnie zostanie ukończona przed terminem.

Wkrótce rozpoczną się prace polegające na budowie wewnętrznej sieci wodociągowej w ROD „Prząśniczka” w Toruniu. Inwestycja była możliwa do zrealizowania dzięki pozyskanym środkom finansowym w ramach dotacji z Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego oraz uzyskanemu wsparciu finansowemu z Funduszu Samopomocowego Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców.

 

Jakub Studziński – insp. ds. inwestycji OZ PZD