Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Jakie znaczenie ma lista obecności dla ważności walnego zebrania członków PZD w ROD?

2018-01-30 09:51

Członek każdego organu Związku potwierdza swoją obecność własnoręcznie złożonym podpisem na liście obecności. Lista obecności musi być wcześniej przygotowana i w odpowiedni sposób oznakowana – jakiego dotyczy organu PZD, w jakim dniu jest posiedzenie, kto imiennie z członków danego organu bierze udział oraz musi być miejsce na własnoręczny podpis uczestnika. 

Walne Zebranie jest najwyższym organem Polskiego Związku Działkowców w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym i zgodnie z zapisem § 34 ust. 1 Statutu PZD, członkiem organu Związku może być wyłącznie członek PZD.

Wynika z tego, że w Walnym Zebraniu mają prawo uczestniczyć tylko członkowie Związku oraz przedstawiciele organów władz wyższych Związku.

Pamiętać należy, że aby Walne Zebranie odbywało się zgodnie z przepisami Statutu PZD konieczne jest jednoznaczne udowodnienie, że uczestniczą w nim wyłącznie osoby uprawnione, a więc członkowie PZD z danego ROD. Stąd też niezmiernie istotnym elementem przygotowania przez Zarząd ROD walnego zebrania jest sporządzenie imiennej listy obecności na Walnym Zebraniu zawierającej imiona i nazwiska wszystkich członków PZD w ogrodzie. Tylko osoby wymienione na tak przygotowanej liście mają prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu.

W Walnym Zebraniu nie mogą uczestniczyć członkowie rodziny członka Związku w jego zastępstwie. Prawa członkowskie wykonywane są osobiście (§ 14 ust.2 Statutu PZD) a więc prawo uczestniczenia w posiedzeniu organu Związku, mają wyłącznie członkowie zwyczajni PZD. Wszelkie zastępowanie członka PZD może tylko dezorganizować przebieg walnego zebrania, bowiem takie osoby nie mając prawa głosu tym samym nie mogą wypowiadać się w sprawach ogrodu, ani nie mogą głosować. Jeżeli w Walnym Zebraniu będą uczestniczyły osoby niebędące członkami PZD, trudno jest opanować i ustalić, kto może, a kto nie może głosować, stąd tak istotnym i ważnym jest sporządzenie przed Walnym Zebraniem listy obecności członków Związku.

Nigdy nie wolno wykładać kartki papieru, aby sami działkowcy wpisywali swoje imię i nazwisko i składali obok podpis, bowiem  praktycznie nie sposób ustalić, kto z uczestników ma prawo czynnego udziału w Walnym Zebraniu. W sytuacji zaskarżenia ważności odbytego zebrania brak przygotowanej przez Zarząd ROD imiennej listy obecności członków PZD może stanowić podstawę ewentualnego unieważnienia odbytego Walnego Zebrania przez organ wyższego stopnia, a w konsekwencji poniesienie dodatkowych, zbędnych kosztów.

 

 Bogusław Dąbrowski

Z-ca Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

 

 

 
Facebook