Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

IV Posiedzenie Krajowej Rady PZD

2020-06-26 15:46

W dniu 25 czerwca 2020 r. odbyło się IV posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Pan Eugeniusz Kondracki – Prezes PZD. Było to drugie w historii i drugie z kolei posiedzenie Krajowej Rady PZD przeprowadzone online. W trakcie posiedzenia zgodnie z zapowiedziami rozstrzygnięta została kwestia walnych zebrań sprawozdawczych 2020 r., które bez wyjątku zostały odwołane na początku epidemii COVID-19.

Krajowa Rada zajęła się podsumowaniem i oceną dotychczasowej działalności struktur Związku w okresie epidemii. Krajowa Rada PZD uznała, że struktury Związku mimo zupełniej nowej i trudnej sytuacji sprostały oczekiwaniom oraz należycie spełniły swoje zadania. W związku z czym KR PZD złożyła podziękowania dla wszystkich Okręgowych Zarządów, Okręgowych Komisji Rewizyjnych oraz dla wszystkich działaczy i pracowników biur okręgów, którzy w okresie pandemii należycie wypełniali swoje obowiązki na rzecz działkowców i zarządów ROD.  

Bezsprzecznie najważniejszą sprawą rozstrzygniętą przez Krajową Radę była pilna sprawa niemożliwości zwoływania walnych zebrań sprawozdawczych z powodu panującej epidemii i ograniczeń organizacji zgromadzeń wprowadzonym przez rząd.

Wobec czego Krajowa Rada PZD jako efekt wielotygodniowych konsultacji i prac ostatecznie dokonała wykładni przepisów Statutu PZD umożliwiających ogrodom wybór rozwiązania kwestii tegorocznego walnego zebrania.

Czytaj „epidemia a walne zebrania ROD”  http://pzd.pl/artykuly/24241/188/Epidemia-a-walne-zebrania-ROD.html

Krajowa Rada PZD zapoznała się również ze sprawozdaniem z realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2019 roku. W tym roku w rodzinnych ogrodach działkowych na terenie całego kraju zrealizowano inwestycje obejmujące budowę nowej infrastruktury, a także remonty i modernizacje już istniejącej, na łączną kwotę blisko 60 mln zł. Przedstawione opracowanie wykazało wiele pozytywnych tendencji, jak to, że rośnie odsetek finansowania poszczególnych inwestycji ze środków zewnętrznych. Wobec czego Krajowa Rada PZD wyraziła podziękowania dla wszystkich miast i gmin, które w 2019 roku wsparły środkami finansowymi rodzinne ogrody działkowe, gdyż dzięki tym środkom mogą się rozwijać i służyć działkowcom.

W związku z realnymi potrzebami intensyfikacji inwestycji i remontów w ogrodach działkowych oraz poszukiwaniu dodatkowych źródeł ich finansowania powołana została stała Komisja Krajowej Rady PZD ds. inwestycyjnych i pozyskiwania środków unijnych i krajowych. Na zakończenie posiedzenia Krajowa Rada PZD zdecydowała o nadaniu sztandarów dla ogrodów działkowych: im. W. Reymonta w Śremie, im. Żwirki i Wigury II w Poznaniu i ROD „Wiśnia” w Zabrzu oraz dla Delegatury Rejonowej OZ Śląskiego PZD w Zabrzu.

Uchwały zostaną niezwłocznie udostępnione i przekazane do wszystkich ogrodów działkowych, a ponadto tradycyjnie zostaną opublikowane w Biuletynie Informacyjnym PZD.

Marcin Juszczel

Wydział Prezydialny

Facebook