Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Inwestycje w Rodzinnych Ogrodach Działkowych- Rozwój ogrodów- dobry prognostyk na przyszłość

2020-11-13 12:21

Rodzinne Ogrody Działkowe realizują obowiązki prawne nałożone przez przepisy o ochronie danych osobowych RODO. Niezbędnym narzędziem do przestrzegania zapisów dyrektywy unijnej jest posiadanie odpowiednio wyposażonej siedziby Zarządu. Każdy działkowiec zdaje sobie sprawę, że siedziba pozwala na załatwienie spraw statutowych w  przystosowanym do tego celu pomieszczeniu, a najważniejsze z  zachowaniem poufności  danych osobowych. W Grudziądzu jednym z ogrodów, który na Walnym Zebraniu podjął decyzję o powstaniu siedziby był Rodzinny Ogród Działkowy „Olszynka”. Ze względu na położenie ogrodu, malowniczy krajobraz leśny, brak wolnego terenu, na którym można byłoby zlokalizować siedzibę, znaleziono rozwiązanie alternatywne . Zakup kontenera biurowego, w zakupionym kontenerze znajduje się wyposażenie techniczne, a także podłączono media: prąd, wodę, przed biurem umieszczono tablicę ogłoszeniową, a w przyszłości powstaną kwiatowe rabaty. Ogród wystąpił do Krajowego Zarządu PZD o wsparcie ogrodu z programu Budowy Siedzib. Obecny rok jest trudny dla wszystkich, ale mamy nadzieję, że w przyszłym roku, działkowcy będą mogli swoje sprawy załatwiać w nowej siedzibie.

Zarząd ROD „Olszynka” mimo trudnego okresu i panującej pandemii,   utwardził miejsce na kontenery na śmieci. Bliskość lasu i możliwa obecność w nim zwierzyny zmusza do przestrzegania czystości i gospodarowania odpadami w możliwie sprawny sposób. Zresztą - każdy działkowiec ceni czystość i porządek nie tylko bliskiej okolicy. Wokół ogrodów znajdują się liczne ścieżki idealne na spacery lub jazdę rowerem. Ale to nie wszystko, na terenie ogrodu istniał już punkt czerpalny wody pitnej, ale mimo problemów z wykonawcą, warunkami atmosferycznymi, deszcze powodowały opóźnienie prac inwestycyjnych. Działkowcy odetchnęli z ulgą, gdy rozpoczęły się prace polegające na rozprowadzeniu wody wzdłuż alejek ogrodowych. Obecnie inwestycja jest w toku, będziemy śledzić przebieg pracy, wrócimy z obiektywem aparatu do ROD „Olszynka” na wiosnę. 

Rozwój ogrodów działkowych jest priorytetem dla Jednostki Krajowej Polskiego Związku Działkowców , Okręgu oraz dla zarządów ogrodów, dlatego dbajmy o nasze ogrody, bo gospodarują na nich nie tylko starsi ludzie ale  coraz więcej młodych rodzin, z dziećmi.

 

 

Tekst: Małgorzata Jasińska

Foto: Halina Gehlhaar- Prezes ROD „Olszynka” w Grudziądzu

 

 

 

Facebook