• Slider 15

Interpelacja posła T. Szymańskiego oraz uzyskana odpowiedź w sprawie szybkiej kolei i ewentualnej likwidacji ogrodów działkowych.

21 listopada 2022 roku Prezes Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD spotkał się z Posłem na Sejm RP Panem Tomaszem Szymańskim. Wśród szeregu poruszanych tematów znalazł się istotny temat budowy CPK – Centralnego Portu Komunikacyjnego i związanej z tym budowy magistrali szybkiej kolei, której warianty zostały przekazane do wiadomości publicznej. Przedstawione warianty budowy wspomnianej magistrali stanowią realne, bardzo poważne zagrożenie dla dalszego istnienia i funkcjonowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych, szczególnie ogrodów „Wiosenka” i „Rybnica” we Włocławku. Pan Poseł Tomasz Szymański zadeklarował podjęcie kroków jako parlamentarzysta i pomocy w ocaleniu Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Poniżej prezentujemy treść interpelacji poselskiej Posła Tomasza Szymańskiego oraz uzyskaną odpowiedź Ministerstwa.

Prosimy Państwa o wyrażenie własnej opinii poprzez formularz zamieszczony poniżej.

 

Anna Bołądź

z-ca dyr. biura OZ PZD

 

 

Dodaj komentarz