Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

13,421 Paragraf Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RFWychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Instruktorzy SSI

SPOŁECZNA SŁUŻBA INSTRUKTORSKA (SSI)


W Rodzinnych Ogrodach Działkowych działa Społeczna Służba Instruktorska (SSI), którą tworzą:

 1. instruktorzy ogrodowi - powoływani przez Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
 2. instruktorzy okręgowi - powoływani przez Prezydia Okręgowego Zarządu PZD,
 3. instruktorzy krajowi - powoływani przez Prezydium Krajowej Rady PZD.

Instruktorów ogrodowych powołuje się spośród wieloletnich, doświadczonych i odpowiednio przeszkolonych działkowców, instruktorów okręgowych - spośród instruktorów ogrodowych posiadających co najmniej 3-letni staż instruktorski lub działkowców posiadających wykształcenie ogrodnicze, rolnicze lub przyrodnicze. Instruktorów krajowych powołuje się spośród instruktorów ogrodowych mających co najmniej 5-letni staż instruktorski, instruktorów okręgowych mających co najmniej 2-letni staż instruktorski lub działkowców posiadających wykształcenie ogrodnicze, rolnicze lub przyrodnicze.

Rola i zadania SSI:

 1. Prowadzenie instruktażu w zakresie:
  • zagospodarowania i modernizacji działek,
  • uprawy roślin,
  • ochrony roślin,
  • nawożenia roślin,
  • ochrony środowiska.
 2. Organizowanie pokazów z zakresu:
  • techniki sadzenia drzew i krzewów owocowych i ozdobnych,
  • cięcia i prześwietlania drzew i krzewów owocowych i ozdobnych,
  • stosowania środków ochrony roślin w ROD,
  • ekologii w uprawie działek.
 3. Propagowanie wiedzy ogrodniczej poprzez:
  • organizowanie prelekcji i szkoleń dla działkowców,
  • przekazywanie informacji o wszelkich nowościach ogrodniczych.
 4. Uczestnictwo w lustracjach Rodzinnych Ogrodów Działkowych i działek organizowanych przez Okręgowy Zarząd.
 5. Udział w szkoleniach dla Społecznej Służby Instruktorskiej organizowanych przez Krajową Radę PZD i Okręgowy Zarząd PZD.

Instruktorzy wszystkich szczebli są w kontakcie z Okręgowym Zarządem PZD i jego pracownikami etatowymi a w szczególności z instruktorem ds. ogrodnictwa OZ PZD. Wszystkie ww. zadania wykonywane są we współpracy z OZ.

O terminach szkoleń organizowanych dla SSI można dowiedzieć się więcej w zakładce szkolenia na naszej stronie internetowej.

Lista instruktorów działających przy Toruńsko - Włocławskim Okręgowym Zarządzie PZD: 

 

 

zestawienie tabelaryczne instruktorów społecznej służby instruktorskiej
Lp. Nazwisko  Imię Nazwa ROD Miejscowość Dziedzina

Rodzaj SSI

 

1 Adamski Władysław Kopernik   Toruń ogólnie

 

ogrodowy

 

2 Andryszczyk Krzysztof Miś Rumiankowo  Lipno sadownictwo

 

krajowy

 

3 Angowski Benedykt T. Kościuszki   Grudziądz nawożenie i uprawa roślin

 

ogrodowy

 

4 Babski Zdzisław Elana   Toruń ogólnie

 

ogrodowy

 

5 Biedrzycka  Elżbieta Sielanka   Grudziądz krzewy ozdobne, byliny

 

ogrodowy

 

6 Bielak  Jerzy Słonecznik Kowal  Włocławek ogólnie

 

Krajowy

 

7 Bieliński  Henryk Frezja   Włocławek ogólnie

 

ogrodowy

 

8 Błochowicz  Piotr Drzewiarz Cierpice  Toruń ogólnie

 

ogrodowy

 

9 Bollin Elżbieta Chemik   Grudziądz ogólnie

 

ogrodowy

 

10 Brzezicki Jerzy Świt   Grudziądz kwiaciarstwo

 

ogrodowy

 

11 Brzeziński  Zbigniew Bławatek   Grudziądz sadownictwo

 

ogrodowy

 

12 Burek  Jan Nad Strumykiem   Toruń warzywnictwo, sadownictwo

 

ogrodowy

 

13        Włocławek  

 

okręgowy

 

14 Cichocki  Janusz Rubinkowo   Lubicz warzywnictwo, sadownictwo

 

ogrodowy

 

15 Czachorowski Leonard Tramwajarz   Toruń drzewa ozdobne

 

ogrodowy

 

16 Czajkowski Jerzy Pod Lasem   Toruń sadownictwo - warzywnictwo

 

ogrodowy

 

17 Czarkowska  Ewa Sasanka   Grudziądz ogólnie

 

ogrodowy

 

18 Czarnecki Eugeniusz Elana   Toruń ogólnie

 

ogrodowy

 

19 Czerwińska Hanna Magnolia   Grudziądz ogólnie

 

ogrodowy

 

20 Czyżewska Ewa Chemik   Grudziądz warzywa, kwiaty, krzewy ozdobne

 

okręgowy

 

21 Derkowska  Gabriela Postęp Chełmża  Toruń ogólnie

 

ogrodowy

 

22 Dondelewska Małgorzata K. Marcinkowskiego   Grudziądz ogólnie

 

ogrodowy

 

23          

 

okręgowy

 

24 Dzięciołowska Longina Mostki w Mostkach  Włocławek warzywnictwo, rosliny ozdobne

 

ogrodowy

 

25 Felt  Maria Miś Rumiankowo  Lipno ogólne

 

krajowy

 

26 Filipek  Stanisław Agromet-Unia   Grudziądz pielęgnacja drzewek

 

ogrodowy

 

27 Gadzikowski  Piotr Pod Dębem   Grudziądz ogólnie

 

krajowy

 

28 Gardzielewska Regina Kalina   Toruń drzewa i krzewy owocowe

 

ogrodowy

 

29 Gardzielewski Marian Kalina   Toruń ogólnie

 

ogrodowy

 

30 Gawiński Ryszard Ustronie Pieńki Królewskie  Grudziądz cięcie drzew i krzewów owocowych

 

ogrodowy

 

31 Gawrych Marian Piast   Rypin sadownictwo

 

ogrodowy

 

32 Gbór  Wacław Agawa   Włocławek uprawa róż, brzoskwiń i winorośli

 

ogrodowy

 

33 Glaza  Bartłomiej M. Kopernika   Grudziądz sadownictwa

 

ogrodowy

 

34 Górna Elżbieta K. Marcinkowskiego   Grudziądz ogólnie

 

ogrodowy

 

35 Górski  Zdzisław Tulipan   Toruń szkółkarstwo, sadownictwo

 

ogrodowy

 

36 Grabowski Jerzy Elana   Toruń ogólnie

 

ogrodowy

 

37 Harabin  Józef Elizy Orzeszkowej   Toruń cięcie drzew i krzewów, warzywa

 

ogrodowy

 

38 Jabłońska Maria  Miś Rumiankowo  Lipno warzywnictwo, kwiaciarstwo

 

ogrodowy

 

39 Jabłoński  Mirosław Wł. Jagiełły  Radzyń Chełm. tereny rekreacyjne, krzewy, drzewa,rośliny ozdobne

 

ogrodowy

 

40 Jankowski  Zdzisław Włókniarz   Toruń ogólna

 

okręgowy

 

41 Jastrzębski  Edward Oaza   Grudziądz ogólna

 

ogrodowy

 

42 Jaszewski  Andrzej 1000-lecia Państwa Polskiego   Łasin kwiaciarstwo

 

ogrodowy

 

43 Jazienicki Franciszek Gen. Bema   Toruń ogólnie

 

ogrodowy

 

44 Jędryczko Marek 100-lecia Zakł. Mięsnych   Toruń ogólnie

 

ogrodowy

 

45 Kaczmarek  Stanisław Poziomka Ośmiałowo  Lipno sadownictwo, uprawa warzyw

 

ogrodowy

 

46 Kacznow Krystyna Moniuszko   Włocławek uprawa i pielęgnacja bylin

 

ogrodowy

 

47 Kalicka  Bernadetta Relaks   Grudziądz ogólnie

 

ogrodowy

 

48 Kamiński Jerzy Słoneczna Dolina   Chełmno ogólnie

 

ogrodowy

 

49 Karwicka  Urszula Pionier   Rypin iglaki, kwiaty

 

ogrodowy

 

50 Karwowska Ewa Młynarz  Toruń rośliny ozdobne

 

ogrodowy

 

51 Karwowski Sławomir Młynarz  Toruń trawnik  

 

ogrodowy

 

52 Kędziora  Jan E. Orzeszkowej  Grudziądz sadownictwo, kwiaciarstwo

 

ogrodowy

 

53 Kietliński  Tadeusz Miś Rumiankowo  Lipno ogólnie

 

okręgowy

 

54 Kirsch  Andrzej Wrzos   Grudziądz ogólnie

 

ogrodowy

 

55 Knopp Henryk Elmet   Toruń ogólnie

 

ogrodowy

 

56 Kołaczyński  Adam Pod Topolami II   Toruń ochrona roślin, sadownictwo,warzywnictwo

 

ogrodowy

 

57 Konefał Leszek Mostki   Włocławek kwiaciarstwo

 

krajowy

 

58 Koryciński  Jan Elana   Toruń ekologia na działce

 

ogrodowy

 

59 Kruk  Władysław Drogowiec  Wąbrzeźno sadownictwo, uprawa warzyw 

 

ogrodowy

 

60          

 

ogrodowy

 

61 Lamparska  Renata Budowlaniec   Grudziądz szkółkarstwo ozdobne, sadownictwo

 

ogrodowy

 

62 Lewandowska Jadwiga Zalesie  Włocławek  

 

ogrodowy

 

63 Lewandowski  Stefan Agromet-Unia   Grudziądz pielęgnacja drzewek

 

ogrodowy

 

64 Lewandowski  Dariusz Pod Topolą   Toruń ogólnie

 

ogrodowy

 

65 Lis Jan XXX-lecia LWP   Toruń warzywa

 

ogrodowy

 

66 Łach  Jan Geofizyka   Toruń warzywa, drzewa owocowe, winorośl

 

ogrodowy

 

67 Łęgowski  Tadeusz I. Paderewskiego   Brodnica sadownictwo, ochrona

 

ogrodowy

 

68 Maciejewski Henryk Łęg   Włocławek ogólne

 

ogrodowy

 

69 Majewski Paweł Nad Drwęcą   Toruń ogólnie

 

ogrodowy

 

70          

 

ogrodowy

 

71 Markiewicz Grzegorz Zalesie   Włocławek  

 

ogrodowy

 

72 Marszałek  Jan Śnieżynka   Grudziądz trawnik, iglaki

 

ogrodowy

 

73          

 

ogrodowy

 

74 Mochal  Wiesław Kolejarz   Chełmno sadownictwo, pszczelarstwo

 

ogrodowy

 

75 Monkiewicz  Zygfryd XX-lecia   Grudziądz kwiaty, iglaki

 

ogrodowy

 

76 Nalaskowski Piotr Elana   Toruń ogólnie

 

ogrodowy

 

77 Nicpoń  Antoni 1 Maja   Chełmno sadownictwo

 

krajowy

 

78          

 

ogrodowy

 

79          

 

ogrodowy

 

80 Obermeler Andrzej Szarotka w Kikole  Kikół ogólnie

 

ogrodowy

 

81 Orłowski Marian Elana   Toruń drzewa owocowe

 

ogrodowy

 

82 Pawlus Adam Sprzętmel  Toruń sad

 

ogrodowy

 

83 Pawłowska Bożena Olszynka   Grudziądz rośliny ozdobne

 

ogrodowy

 

84          

 

ogrodowy

 

85 Pellowski Henryk A. Mickiewicza   Toruń uprawa warzyw

 

ogrodowy

 

86 Podlas-Kozłowska Teresa Koło Kani   Toruń ogólnie

 

ogrodowy

 

87 Pokorski Adrian Kąpiele Słoneczne   Grudziądz  

 

ogrodowy

 

88 Poliński  Józef Energetyk   Grudziądz szczepienie drzew

 

ogrodowy

 

89 Przesmycki  Stanisław Krokus   Grudziądz prześwietlanie drzew, opryski

 

ogrodowy

 

90 Przybylski  Franciszek Sasanka   Lubień Kuj. uprawa roślin na działce

 

ogrodowy

 

91          

 

ogrodowy

 

92          

 

ogrodowy

 

93 Rogiewicz Mirosław Azoty I   Włocławek cięcie drzew i krzewów  

 

ogrodowy

 

94 Rolirad  Bolesław Drwęca   Brodnica ogólna

 

krajowy

 

95 Rostkowski  Mirosław Pod Dębem   Grudziądz ogólnie

 

okręgowy

 

96 Rozalski  Henryk Flisak  Toruń sadownictwo, ogrodnictwo, uprawa pod osłonami

 

ogrodowy

 

97 Ruciński  Leopold Oaza   Aleks Kuj. sadownictwo, kwiaciarsto, warzywnictwo

 

ogrodowy

 

98 Sadowski Marian Przy Grobli   Toruń

 

ogólnie

 

 

ogrodowy

 

99 Samerek  Andrzej Wisełka    Toruń ogólna

 

okręgowy

 

100 Sarzyński Jan Stokrotka   Wąbrzeźno ochrona roslin

 

ogrodowy

 

101          

 

ogrodowy

 

102 Siemiątkowski Stanisław Metalchem   Toruń ogólna

 

ogrodowy

 

103 Sieradzka  Urszula Chemik  Wąbrzeźno rośliny ozdobne

 

ogrodowy

 

104 Sieradzki  Jan Wrzos Mostki  Włocławek sadownictwo

 

ogrodowy

 

105 Sikorski  Waldemar Malwa   Grudziądz ogólnie

 

ogrodowy

 

106 Siwerd Teresa T. Kościuszki w   Grudziądz ogólnie

 

ogrodowy

 

107 Staniec  Henryk Szarotka   Kikół ogólnie

 

ogrodowy

 

108          

 

ogrodowy

 

109 Stąsiek  Władysława Niezapominajka   Grudziądz warzywa, kwiety, drzewa owocowe

 

ogrodowy

 

110 Strzałkowski Józef Wodnik   Chełmża ogólne

 

ogrodowy

 

111 Studziński  Kazimierz XXX-lecia LWP   Toruń sadownictwo

 

ogrodowy

 

112 Surowiec Alfons Jutrzenka   Toruń ogólnie

 

ogrodowy

 

113 Szczepański Henryk Elana   Toruń ogólnie

 

ogrodowy

 

114 Tarka  Bogdan Zagroda   Toruń szczepienie, prześwietlanie

 

ogrodowy

 

115 Wasilewski  Krzysztof 25-lecia   Grudziądz ogólnie

 

ogrodowy

 

116 Waszewski Feliks Elana   Toruń ogólnie

 

ogrodowy

 

117 Wienconek Marek Wiosenka   Włocławek ogólnie

 

okręgowy

 

118 Wierzbowski  Witold Piast Rypin  Rypin ogrodnictwo

 

ogrodowy

 

119 Wiśniewski Adam Przy Grobli Toruń  Toruń cięcie drzew i krzewów owocowych

 

ogrodowy

 

120 Woźniak Adrian Pod Jabłonią   Grudziądz uprawa iglaków

 

ogrodowy

 

121 Wójtowicz  Emilia Pod Jabłonią   Grudziądz ogólnie

 

ogrodowy

 

122 Zabłotny  Bernard Nad Stawem   Brodnica uprawa roślin, warzywnictwo,

 

krajowy

 

123 Zdrojewski Tomasz Pod Dębem   Grudziądz ogólnie

 

ogrodowy

 

124 Zduński Kazimierz Zielone Wzgórze   Toruń ogólnie

 

ogrodowy

 

125 Ziółkowski  Tadeusz Flora   Toruń sadownictwo

 

okręgowy

 

126 Zygmunciak Robert Rybnica   Włocławek ogólnie

 

ogrodowy

 

127 Żółtowska Małgorzata Tramwajarz   Toruń ochrona roślin

 

ogrodowy

 

128 Żuchowski Adam Elana   Toruń ogólnie

 

ogrodowy

 

             
             
             
 

Numery telefonów do instruktorów SSI wszystkich szczebli dostępne są w siedzibie Okręgowego Zarządu PZD w Toruniu.

 

 

Facebook