Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

13,421 Paragraf Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RFWychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Informacja z uroczystego IX posiedzenia Krajowej Rady PZD w dniu 28.06.2021 r.

2021-06-29 14:19

W dniu 28 czerwca 2021 r. minęło 40 lat od I Krajowego Zjazdu Delegatów PZD. Dla upamiętnieni tego bardzo ważnego dla Związku dnia, odbyło się uroczyste posiedzenie Krajowej Rady PZD, w którym udział wzięła również Krajowa Komisja Rewizyjna PZD. Posiedzenie, które odbyło się w formie zdalnej, otworzył i prowadził Prezes PZD-Eugeniusz Kondracki.

Uroczyste obrady rozpoczął Prezes PZD, który wygłosił referat pt. „Z 40 letnim doświadczeniem w przyszłość Związku”. W swoim wystąpieniu Prezes PZD szeroko odniósł się do historycznego I Krajowego Zjazdu PZD, który uchwalił Statutu PZD i określił zadania Związku. Prezes PZD przywołał największe osiągniecia Związku z 40 lat działalności. Jak podkreślił Prezes PZD wiele zadań wyznaczonych przez I Krajowy Zjazd Delegatów: rozwój ogrodnictwa, samoświadomość działkowców i dążenie do niezależności organizacyjnej, przydział działek, a także otwarcie się na społeczeństwo, racjonalne i nowoczesne zagospodarowanie działek oraz troska o środowisko naturalne, są nadal aktualne i realizowane przez wszystkie struktury Związku. Łącząc przeszłość z przyszłością ogrodnictwa, Prezes PZD powiedział, iż: „Z przeszłości powinniśmy czerpać doświadczenie, a może i natchnienie do dalszej pracy i tworzenia rzeczy potrzebnych działkowcom i społeczeństwu rodzinnych ogrodów działkowych.” – cały referat Prezes PZD opublikowany zostanie w specjalnym, jubileuszowym wydaniu „Biuletynu Informacyjnego”.

Następnie wystąpili członkowie Krajowej Rady PZD: Józef Noski-Prezes Okręgu Śląskiego (Wiceprezes PZD), Izabela Ożegalska-Prezes Okręgu Łódzkiego (Sekretarz PZD), Edward Galus-Prezes Okręgu Świętokrzyskiego (Członek Krajowego Zarząd PZD), a także Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD – Maria Fojt. Wszyscy w pierwszej kolejności podziękowali Prezesowi PZD-Eugeniuszowi Kondrackiemu za ogromny wkład w stworzenie Związku, a także nieprzerwane 40 – letnie przewodnictwo ruchowi ogrodniczemu w Polsce, które jest gwarancją jego stabilności i rozwoju. Członkowie Krajowej Rady PZD podkreślali również role i znaczenie Związku dla społeczeństwa, potrzebę dalszego rozwoju i walkę o utrzymanie o rodzinnych ogrodów działkowych.

Zdzisław Śliwa-Prezes Okręgu PZD w Poznaniu w imieniu nieobecnego I Wiceprezesa PZD-Tadeusza Jarzębaka wygłosił wystąpienie ze specjalnymi podziękowaniami dla Prezesa PZD-Eugeniusza Kondrackiego, a także dla osób, które współtworzyły Związek 40 lat temu. Prezesowi PZD wręczony został pamiątkowy medal oraz symboliczne koło sternicze, aby dalej mógł prowadzić i kierować Związkiem, za co Prezes PZD serdecznie podziękował.

Po wystąpieniach Krajowa Rada PZD dla upamiętnienia historycznego I Krajowego Zjazdu PZD przyjęła Komunikat w sprawie znaczenia
I Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, 
który opublikowany już został na stronie internetowej Związku.

Podczas posiedzenia przedstawiono i omówiono niezwykle ważny dla Związku temat – walne zebrania w ROD. Prezes PZD podkreślił, iż jest to obecnie najważniejsze zadanie dla struktur PZD, które w pełnej mobilizacji powinny zrobić wszystko, aby walne zebrania w ROD odbyły się. Krajowy Zarząd PZD zapewnił narzędzia do ich prawidłowego przeprowadzenia: wydane i dostarczone do ogrodów zostały wytyczne dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD, a także zaproszenia na walne zebrania. W dyskusji nt. walnych zebrań i wyzwań przed którymi stanęły zarządy ROD i Okręgowe Zarządy PZD wzięli: Izabela Ożegalska–Prezes Okręgu Łódzkiego,  Jan Molki-Okręg PZD w Poznaniu, Krystyna Mzurek-Okręg Mazowiecki PZD oraz Barbara Kokot-Prezes Okręgu PZD w Bydgoszczy. Marta Warmuz-Prezes Okręgu Małopolskiego PZD.

Krajowa Rada PZD mając świadomość znaczenia walnych zebrań dla ogrodów i Związku, a także uwzględniając aktualną sytuację w kraju przyjęła Stanowisko w sprawie kampanii walnych zebrań sprawozdawczych ROD w 2021 roku.

Dla upamiętnienia uroczystego posiedzenia Krajowej Rady PZD z okazji rocznicy I Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, Krajowa Rada PZD przyjęła dwie uchwały:

  •  Nr 1/IX/2021 w sprawie Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców, w której m.in. złożyła podziękowania wszystkim działaczom i działkowcom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania PZD i do rozwoju ogrodów działkowych w Polsce oraz
  •  Nr 2/IX/2021 w sprawie przyszłości rodzinnych ogrodów działkowych i Polskiego Związku Działkowców, która określa najważniejsze zadania Związku na przyszłość.

Krajowa Rada PZD przyjęła również odrębne Podziękowania z okazji

40 rocznicy I Krajowego Zjazdu Delegatów PZD dla wszystkich ludzi Związku, którzy zaangażowali się w walkę o istnienie ogrodów oraz prawa działkowców. Podziękowania zamieszczone zostały na stronie internetowej Związku.

Na zakończenie uroczystego posiedzenia Prezes PZD jeszcze raz podziękował wszystkim za pracę na rzecz budowy i rozwoju Polskiego Związku Działkowców, który jest największą pozarządową organizacją w kraju, zrzeszającą działkowców i dbającą o ich słuszne interesy. Prezes PZD poinformował także, iż wszystkie materiały przyjęte podczas IX uroczystego posiedzenia Krajowej Rady, w tym również referat Prezesa PZD w rozszerzonej wersji, wystąpienia wygłoszone podczas obrad, wydane zostaną w specjalnym, jubileuszowym wydaniu „Biuletynu Informacyjnego”.

 

 

                                                                            Krajowa Rada PZD

Facebook