Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

13,421 Paragraf Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RFWychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Informacja z posiedzenia Krajowego Zarządu PZD z dnia 13 maja 2021 r.

2021-05-14 15:17
W dniu 13 maja 2021 roku obyło się w trybie zdalnym 12 posiedzenie Krajowego Zarządu PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD – Pan Eugeniusz Kondracki.
 
Prezes PZD podsumował przebieg VIII uroczystego posiedzenia Krajowej Rady PZD z okazji rozpoczęcia obchodów Jubileuszu 40-lecia PZD, w którym udział wzięli również członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD oraz zasłużeni działacze Związku. Krajowy Zarząd PZD pozytywnie ocenił przebieg uroczystego posiedzenia. Szczególnie docenione zostały osobiste wystąpienia działaczy Związku, którzy zaangażowani byli w tworzenie i rozwój PZD. Członkowie Krajowego Zarządu PZD podkreślili, że było to udane rozpoczęcie obchodów okrągłego jubileuszu i mimo zdalnej formy odbycia, dało się odczuć uroczystą i podniosła, pełną wspomnień atmosferę uroczystości. Krajowy Zarząd PZD uznał również ważną rolę i duże znaczenie przesłania Krajowego Zarządu i Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w z okazji 40 lat istnienia Polskiego Związku Działkowców, a także referatu Prezesa PZD wygłoszonego podczas posiedzenia.
 
Krajowy Zarząd PZD przyjął również sprawozdania finansowe za 2020 r. i preliminarze finansowe na 2021 r. Okręgów PZD we Wrocławiu i Toruńsko-Włocławskiego. Sprawozdania zbadane zostały pod kątem prawidłowości i zgodności z ustawą o rachunkowości oraz przepisami związkowymi przez właściwe organy PZD oraz zweryfikowane przez Wydział Finansów. Mirosława Marks Główna Księgowa PZD szczegółowo przedstawiła i omówiła sprawozdania i preliminarze.
 
Krajowy Zarząd podsumował również pracę biur okręgów PZD w ostatnich dwóch tygodniach kwietnia br. Z powodu epidemii w Związku stosowane są różne metody i modele pracy, co pozwala na stosowanie się do obowiązujących obostrzeń i zapewnia bezpieczeństwo działaczom, pracownikom i działkowcom, nie zakłócając bieżącego funkcjonowania struktur PZD. Informację przedstawiła Monika Pawlińska – starszy specjalista ds. kadr i administracji.
 
Po zapoznaniu się z odpowiedzią Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie objęcia działkowców i ogrodów działkowych Programem „Moja Woda”, Krajowy Zarządu PZD zdecydował, iż wystąpi do Ministra z pismem, w którym przedstawiona zostanie prawna argumentacja Związku, wskazująca, iż działkowcy powinni być beneficjentami tego programu.
 
Krajowy Zarząd PZD podjął również decyzje w sprawach częściowych likwidacji na cele publiczne ROD „Lustrzanka” w Wałbrzychu oraz ROD im. A. Mickiewicza w Korzuchowie. Procedura częściowych likwidacji przeprowadzona została zgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych na cele publiczne. Interesy działkowców i Związku zostały prawidłowo zabezpieczone.
 
KZ PZD udzielił również dwóch dotacji do budowy sieci energetycznej w ROD im. T. Kościuszki w Jarocinie oraz budowy siedziby zarządu ROD „Bławaczek” w Grudziądzu. Temat likwidacji i dotacji dla ROD zreferowany został przez Mariolę Kobylińską - kierownika Wydziału Gospodarki Gruntami.
 
Mecenas Tomasz Terlecki szczegółowo omówił przebieg narady radców prawnych i prawników zatrudnionych w PZD, która odbyła się w dniu 11 maja 2021 r. w trybie zdalnym, podczas której omówione zostały m.in. zagadnienia związane z dochodzeniem roszczeń od Wód Polskich, gospodarki odpadami, problemy związane z działalnością pozastatutową i prawną regulacją gruntów ROD. Krajowy Zarząd PZD ocenił wszystkie tematy i wnioski wynikające z narady i podjął decyzję w sprawie zadań dla okręgowych zarządów wynikających z narady radców prawnych i prawników obsługujących jednostki PZD, która została następnie przekazana do jednostek terenowych PZD.
 
Krajowy Zarząd PZD zajął się również tematem odbywania walnych zebrań w ROD w kontekście ostatnich decyzji Rady Ministrów RP dotyczących zniesienia i poluzowania obostrzeń obowiązujących w okresie pandemii. Krajowy Zarząd PZD na bieżąco monitoruje sytuację w kraju i podejmuje stosowne decyzję w zakresie możliwości odbywania walnych zebrań w ROD. Wszelkie decyzje Krajowego Zarządu PZD w sprawie odbywania walnych zebrań każdorazowo przekazywane są niezwłocznie do wszystkich Okręgów PZD i ogrodów działkowych.
 
 
 
 
 
Informację sporządzili:
 
Marcin Juszczel
 
Anna Mioduszewska
 
Wydział Prezydialny Biura Krajowej Rady PZD
 
 
 
 
 
 
 
Facebook