Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

13,421 Paragraf Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RFWychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Informacja z posiedzenia Krajowego Zarządu PZD w dniu 4 maja 2021 r.

2021-05-06 09:05

W dniu 4 maja 2021 r. odbyło się w trybie zdalnym, 11 posiedzenie Krajowego Zarządu PZD. Posiedzenie otworzył i przewodniczył mu, Prezes PZD – Eugeniusz Kondracki.

W ramach omawianych spraw, Krajowy Zarząd PZD przyjął sprawozdania finansowe za rok 2020 oraz preliminarze finansowe na 2021 r. Okręgów: Śląskiego i Warmińsko-Mazurskiego. Sprawy finansowe zostały szczegółowe przedstawione i zreferowane przez Mirosławę Marks – Główną Księgową PZD.

Podczas posiedzenia przedstawiony został i omówiony stan przygotowań do uroczystego posiedzenia Krajowej Rady z okazji 40-lecia PZD, które odbędzie się dnia 6 maja 2021 r. Krajowy Zarząd PZD przyjął i skierował na posiedzenie Krajowej Rady PZD dokumenty, które będą procedowane przez Krajową Radę PZD, w tym m.in. uchwały w sprawie nadania sztandaru ROD i ustanowienia medalu.

Krajowy Zarząd PZD podsumował i ocenił wdrożenie w PZD Pracowniczych Planów Kapitałowych. Szczegółową informacje w tej sprawie przedstawiła Monika Pawlińskia – starszy specjalista ds. kadr i administracji. Prezes PZD podsumowując informację wskazał, iż w PZD – we wszystkich strukturach – wdrożone zostały obowiązki związane z PPK.  Przyjęta została również  cykliczna informacja nt. pracy biur Okręgów w okresie pandemii za okres 19-23 kwietnia br.  przygotowana przez Monikę Pawlińską. Omawianie tego tematu na każdym posiedzeniu KZ PZD, gwarantuje monitorowanie i reagowanie na bieżąco na pojawiające się problemy w funkcjonowaniu biur Okręgów.

Krajowy Zarząd PZD przyjął ważną dla Związku uchwałę w sprawie zapotrzebowania na działki i potrzeb rozwoju ROD. Temat szeroko i szczegółowo omówiony został na poprzednim posiedzeniu Krajowego Zarządu PZD. Podjęta uchwała wskazuje konkretne działania dla wszystkich struktur PZD, jakie muszą zostać podjęte, aby sprostać obecnemu zapotrzebowaniu na działki i kontynuować rozwój ROD w Polsce. Projekt uchwały przedstawiła Zofia Rut-Skórzyńska – kierownik Wydziału Prezydialnego.

Na posiedzeniu, kolejny raz poddano ocenie wykonanie przez Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD zaleceń po kontroli w ROD „Bemowo II” w Warszawie.  Temat szeroko omówił Prezes PZD – Eugeniusz Kondracki oraz Anna Mioduszewska z Wydziału Prezydialnego. Następnie, Krajowy Zarząd PZD podjął w tej sprawi stosowną uchwałę.

Po przedstawieniu przez Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami – Mariolę Kobylińską projektów dokumentów, Krajowy Zarząd PZD podjął uchwały  w sprawie likwidacji i regulacji prawnych ROD: „Grządki” we Wrześni, „Relaks” w Hrubieszowie, „Relaks” w Gliwicach oraz „Relax” w Strzyżowie.

Krajowy Zarząd PZD rozpoznał również odwołanie od uchwały Okręgowego Zarządu Pomorskiego, a projekt uchwały w tej sprawie został szczegółowo przedstawiony przez Annę Mioduszewską z Wydziału Prezydialnego.

W ramach uroczystych obchodów Jubileuszu 40-lecia PZD, Krajowy Zarząd PZD ogłosił konkurs krajowy pn. „Najładniejsza Działka w ROD 2021”. Do uchwały w tej sprawie załączony został Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia. Organizatorem konkursu jest Krajowy Zarząd PZD. Formuła konkursu dostosowana została do warunków wynikających z obostrzeń pandemicznych i umożliwia np. przekazanie zgłoszenia oraz dokumentacji fotograficznej na specjalnie utworzony adres e-mail. Zwycięzcy i laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe, dyplomy oraz pamiątkowe puchary.

Na zakończenie posiedzenia, podsumowana została narada Prezesów Okręgów PZD, która odbyła się w dniu 29.04.2021 r. Prezes PZD i członkowie Krajowego Zarządu PZD ocenili, iż była ona bardzo ważna i potrzebna dla zapewnienia funkcjonowania Związku.

 

 

Przygotowała:

Anna Mioduszewska

Facebook