Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Informacja z posiedzenia Krajowego Zarządu PZD w dniu 27 sierpnia 2021 r.

2021-08-30 18:45
W dniu 27 sierpnia 2021 r. odbyło się - w trybie zdalnym, 22 posiedzenie Krajowego Zarządu PZD. Posiedzenie otworzył i przewodniczył mu, Prezes PZD – Eugeniusz Kondracki.
 
W pierwszym punkcie porządku posiedzenia, Krajowy Zarząd PZD zapoznał się z informacją nt. posiedzenia Okręgowej Rady Podkarpackiej PZD, które odbyło się w dniu 20.08.2021 r. W posiedzeniu PZD reprezentowała Pani Maria Fojt– Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD oraz Anna Mioduszewska z biura Krajowej Rady PZD.
 
Pani Mirosława Marks-Główna Księgowa PZD przedstawiła szczegółową informacja nt. funkcjonowania Ośrodków Finansowo-Księgowych według stanu na 30.06.2021 r. Krajowy Zarząd PZD dokonał wnikliwej analizy i oceny stanu realizacji przez zarządy ROD i Okręgi uchwał Krajowego Zarządu PZD, zgodnie z którymi wszystkie ROD powinny przystąpić do OFK do dnia 31.12.2021 r. Krajowy Zarząd PZD w podjętej uchwale zawarł pełną ocenę, wnioski oraz opracował dalsze zadania dla Okręgów oraz zarządów ROD.
 
Z uwagi na to, że od dnia 14 czerwca br. przywrócona została możliwość organizacji walnych zebrań w ROD z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego, Krajowy Zarząd PZD szczegółowo zapoznał się ze stanem ich odbywania na dzień 15 sierpnia br. Informację w tej sprawie przedstawił Marcin Juszczel z Wydziału Prezydialnego. Prezes PZD podkreślił wagę, rolę i znaczenie walnych zebrań dla prawidłowego funkcjonowania ROD, szczególnie po tak trudnym okresie i 2020 r., w którym w większości ogrodów walne zebrania nie odbyły się.
 
Krajowy Zarząd PZD zadecydował, iż w związku ze zbliżającym się upływem wydłużonego terminu odbywania walnych zebrań w ROD oraz niezadowalającymi wynikami w zakresie liczby odbytych zebrań, niezwłocznie wystosuje w tej sprawie odrębny komunikat, który opublikowany zostanie na stronie internetowej PZD.   
 
Krajowy Zarząd PZD rozstrzygnął konkurs krajowy pn. „Najpiękniejsza działka w ROD” i przyznał 3 nagrody oraz wyróżnienia. Przebieg konkursu oraz prace komisji konkursowej, która powołana została przez KZ PZD, przedstawił Edward Galus – członek Krajowego Zarządu PZD, który przewodniczył komisji konkursowej. Wszyscy laureaci konkursu otrzymali nagrody finansowe oraz specjalne dyplomy. Pełna lista nagrodzonych oraz wyróżnionych uczestników konkursu opublikowana została w odrębnej informacji na stronie internetowej PZD. Dodatkowy materiał znajdzie się również w miesięczniku „działkowiec” oraz w Aktualnościach Związkowych i Biuletynie Informacyjnym. 
 
Na posiedzeniu przedstawiona została również informacja nt. Okręgowych Dni Działkowca, które jak wynika z informacji przekazanych przez Okręgi PZD, odbędą się w 17 Okręgach. Szczegółową informację w tej sprawie przedstawiła Anna Mioduszewska z Wydziału Prezydialnego.
 
Prezes PZD przedstawił propozycje dotyczące możliwości odbycia w roku bieżącym Krajowych Dni Działkowca. Krajowy Zarząd PZD zdecydował, iż względu na pandemię oraz obowiązujące obostrzenia Krajowe Dni Działkowca odbędą się przy ograniczonej liczbie uczestników i z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 
Po przedstawieniu przez Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami – Mariolę Kobylińską projektów dokumentów, Krajowy Zarząd PZD podjął uchwały  w sprawie regulacji prawnych ROD: „Wolność” i im. M.Reja w Bielawie, im. Huty Szkła „Ujście” w Ujściu, „Centralny” w Koszalinie oraz „Budowlani”, „Zacisze” oraz „Zelmerowiec” w Rzeszowie, a także „XX-lecia” w Słupsku i „Metalchem” w Kędzierzynie-Koźlu.
 
Krajowy Zarząd PZD przyznał również z Funduszu Samopomocowego pożyczki dla ROD: „Słoneczny” w Kaliszu, „Spółdzielca” w Trzciance, „Zorza” w Opalenicy, „Na Wzgórzu” w Działoszycach. Z Funduszu Rozwoju PZD przyznana została dotacją na zadanie inwestycyjne w ROD „Słoneczny” w Kaliszu oraz dotacja dla ROD „Park Piastów” w Częstochowie na budowę siedziby dla zarządu ROD.
 
Pan Bartłomiej Piech-Dyrektor Biura Prawnego przedstawił Krajowemu Zarządowi PZD informacje nt. przebiegu i ustaleń ze spotkania z przedstawicielami Komendy Głównej Policji, którzy zwrócili się do Związku z propozycją nawiązania współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa w ROD.
 
Na zakończenie posiedzenie, Krajowy Zarząd PZD na wniosek jednostek terenowych PZD przyznał również 29 złotych odznak „Zasłużonego Działkowca” oraz 12 odznak „Za zasługi dla PZD”.
 
 
 
 
 
 
 
Przygotowała:
 
Anna Mioduszewska
 
 
 
 
Facebook