Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Informacja z posiedzenia Krajowego Zarządu PZD w dniu 22 kwietnia 2021

2021-04-23 12:30

W dniu 22 kwietnia 2021 roku odbyło się 10 w tym roku posiedzenie Krajowego Zarządu PZD. Posiedzeniu, które odbyło się w formie telekonferencji, przewodniczył Pan Eugeniusz Kondracki, Prezes PZD. Porządek obrad był bogaty a tematyka bardzo szeroka i ważna.

Pani Mirosława Marks Główna księgowa KR przedstawiła sprawy z zakresu finansów, omówiła m.in. wykorzystanie Funduszu Oświatowego w Okręgach PZD w 2020 roku. Krajowy Zarząd przyjął sprawozdania finansowe i preliminarze finansowe kolejnych czterech Okręgów: w Bydgoszczy, Koszalinie, Pile i Podlaskiego.

Krajowy Zarząd omówił potrzeby rozwojowe ROD w kontekście zwiększonego zainteresowania działkami. Informacje nadesłane przez Okręgi potwierdziły utrzymującą się od ubiegłego roku tendencję wzrostową zapotrzebowania na działki, szczególnie w rejonach atrakcyjnych turystycznie oraz zlokalizowanych w większych i średnich miastach. W wyniku dyskusji KZ PZD zdecydował o konieczności podejmowania dalszych działań w celu skutecznego reagowania na to zainteresowanie; wydal w tej sprawie również komunikat, który został opublikowany na stronie internetowej KR.

Pani Mariola Kobylińska kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami przedstawiła informację na temat czasowych zajęć terenu rodzinnych ogrodów działkowych w 2020 r. opracowaną w oparciu o przekazane przez Okręgowe Zarządy PZD sprawozdania. W 2020 r. czasowo zajęto tereny 149 ROD położonych w obszarze działania 20 OZ PZD o powierzchni łącznej 10,8516 ha. W porównaniu z rokiem 2019 powierzchnia działek w ROD podlegających czasowemu zajęciu uległa dwukrotnemu zwiększeniu. Na podstawie przedstawionych dokumentów KZ dokonał oceny działań jednostek terenowych PZD związanych z czasowymi zajęciami terenu w 2020 r. i podjął w tej sprawie stosowną uchwałę.   

Kierownik WGG zreferowała, a KZ PZD podjął uchwały w sprawach dotyczących likwidacji i regulacji prawnych gruntów ROD: im. Puchalskiego w Rzeszowie, im. Kościuszki w Runowie Pomorskim, im. Kościuszki w Prudniku i „Stokrotka” w Dynowie.

Na posiedzeniu Krajowy Zarząd rozpatrzył również wniosek Okręgu Mazowieckiego PZD o wyrażenie zgody na nabycie gruntu części ROD „Nowalijka” w Żyrardowie, wyrażając zgodę na odpłatne nabycie przez PZD prawa własności nieruchomości położonej w Żyrardowie.

Pani Mariola Kobylińska przedstawiła informację na temat prowadzenia zadania inwestycyjnego pn. „Magistrala wodna”  w ROD im. 1 Maja w Malborku. Krajowy Zarząd zapoznał się również z wnioskami powołanego w dniu 18 marca br Zespołu do zbadania całokształtu działalności Zarządu ROD im. 1 Maja w Malborku, OZ Pomorskiego PZD i Okręgowej Komisji Rewizyjnej.  Krajowy Zarząd PZD podjął w tych sprawach stosowne uchwały.

Tradycyjnie już dyskutowano na temat pracy biur okręgów PZD w warunkach niegasnącej pandemii oraz realizacji przez OZ zaleceń przyjętych przez KZ na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia br. KZ zdecydował o wystąpieniu do Okręgów o dodatkowe, szczegółowe informacje, w szczególności na temat stanu zaległych urlopów wypoczynkowych w kontekście uprawnienia pracodawcy, wynikającego z ustawy covidovej, do kierowania pracowników na urlopy wypoczynkowe niewykorzystane w latach poprzednich w wymiarze do 30 dni,  bez uzyskania ich zgody i z pominięciem planu urlopów.

Ostatnim punktem posiedzenia było powołanie zespołu ds. przygotowania i opracowania zasad kolejnego konkursu krajowego pn. „Najpiękniejsza działka w ROD”.

 

przygotowała

Monika Pawlińska st. inspektor ds kadr i administracji

23.04.2021

Facebook