Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Informacja z posiedzenia Krajowego Zarządu PZD w dniu 15 kwietnia 2021 r.

2021-04-16 15:13

W dniu 15 kwietnia 2021 r. odbyło się 9 posiedzenie Krajowego Zarządu PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD – Eugeniusz Kondracki. Posiedzenie odbyło się w trybie on-line.

Krajowy Zarząd PZD omówił ważne dla Związku sprawy finansowe, w ramach których przyjął sprawozdanie finansowe za rok 2020 i preliminarz finansowy na 2021 r. kolejnego Okręgu PZD, a także szczegółowo zapoznał się z informacją w sprawie sprawozdań finansowych okręgów za 2020 rok. Krajowy Zarząd PZD zapoznał się również ze zbiorczym sprawozdaniem z Funduszu Rozwoju ROD jednostek okręgowych za 2020 r. Wszystkie sprawy finansowe zostały szczegółowe przedstawione i zreferowane przez Mirosławę Marks – Główną Księgową PZD.

Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami – Mariola Kobylińska przedstawiła projekty dokumentów w sprawie likwidacji i regulacji prawnych ROD: „Suchynia” w Kraśniku i ROD „Podzamcze” w Szczytnej. Krajowy Zarząd PZD podjął w tych sprawach stosowne uchwały.

Krajowy Zarząd PZD na wniosek Okręgowego Zarządu PZD i zarządu ROD pozytywnie rozpatrzył wniosek o prolongatę spłaty pożyczki udzielonej przez Krajowy Zarząd PZD zarządowi ROD „Brzeg” w Brzegu.

W związku z ogłoszeniem konkursów jubileuszowych, zaszła konieczność nowelizacji zasad przetwarzania danych osobowych w wykazie uczestników konkursów i Krajowy Zarząd PZD podjął w tej sprawie stosowną uchwałę. Projekt uchwały szczegółowo omówiła r.pr. Monika Pilzak.

Prezes PZD poinformował członków Krajowego Zarządu PZD o ponownym wzroście zainteresowania tematem działek wśród mediów i wystąpieniami do jednostki krajowej w tej sprawie. W związku z tym Krajowy Zarząd PZD zdecydował o pisemnym wystąpieniu do wszystkich Okręgów PZD o szczegółowe zbadanie zjawiska zainteresowania działkami. KZ PZD zdecydował również o opracowaniu i zamieszczeniu na stronie internetowej Związku informacji w sprawie sposobów nabywania prawa do działki w ROD

Krajowy Zarząd PZD rozpatrzył trzy odwołania od uchwał Okręgowych Zarządów PZD: dwa z Okręgu Pomorskiego i jedno z Okręgu Mazowieckiego. Projekty uchwał w sprawie rozpatrzenia odwołań zostały szczegółowo przedstawione przez pracowników Wydziału Prezydialnego: Zofia Rut-Skórzyńska-kierownik Wydziału oraz Marcin Juszczel i Anna Mioduszewska.

Krajowy Zarząd PZD zapoznał się również i przyjął przygotowaną przez Monikę Pawlińską – starszy specjalista ds.kadr i administracji z cykliczną informacją nt. pracy biur Okręgów w okresie pandemii za okres 6-9 kwietnia br.  Temat ten jest omawiany na każdym posiedzeniu KZ PZD, tak aby na bieżąco reagować na pojawiające się problemy w funkcjonowaniu biur Okręgów. Większość biur pracuje stacjonarnie, niektóre w sposób hybrydowy, zapewniając pracownikom i działaczom bezpieczne warunki sanitarne.

Na koniec posiedzenia Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę w sprawie przyznania odznaczeń związkowych.    

Facebook