Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Informacja z posiedzenia Krajowego Zarządu PZD w dniu 1 czerwca 2021 r.

2021-06-02 12:37
W dniu 1 czerwca 2021 r. odbyło się w trybie zdalnym,14 posiedzenie Krajowego Zarządu PZD. Posiedzenie otworzył i przewodniczył mu, Prezes PZD – Eugeniusz Kondracki.
 
Krajowy Zarząd PZD podjął niezwykle ważną dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Związku i Okręgów PZD uchwałę w sprawie najważniejszych zadań Związku i Okręgowych Zarządów PZD w bieżącym roku. Zagadnienie zreferowane zostało przez Prezesa PZD – Eugeniusza Kondrackiego. Uchwała jest wynikiem monitorowania i reagowania przez KZ PZD na sytuację w kraju związaną z pandemią i sytuacją PZD. Uchwała przekazana zostanie do Okręgów PZD oraz opublikowana na stronie www.pzd.pl 
 
W ramach omawianych spraw, Krajowy Zarząd PZD zajął się wystąpieniem Krajowej Administracji Skarbowej o przekazanie danych działkowców w sprawie przeniesienia praw do działek. Bartłomiej Piech – dyrektor Biura Prawnego szczegółowo przedstawił zagadnienie pod kątem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa powszechnego i omówił dotychczas podjęte działania w sprawie wystąpienia. Krajowy Zarząd PZD będzie monitorował sprawę i w razie konieczności podejmowane będą kolejne działania.
 
Podczas posiedzenia przedstawiony został i omówiony problem sporu, jaki powstał po wystąpieniu Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, w którym przestrzega przed usuwaniem drzew owocowych z terenów ROD pod rygorem zastosowania kar finansowych wobec działkowców. R. pr. Tomasz Terlecki szeroko omówił obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, także w kontekście ustawy o ROD. Krajowy Zarząd PZD jednomyślnie przyjął Komunikat w sprawie prób podważania zwolnienia działkowców z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa owocowego, który przekazany zostanie do Okręgów PZD i opublikowany na stronie internetowej Związku.
 
W związku z wątpliwościami w zakresie interpretacji przepisów powszechnie obowiązujących, Krajowy Zarząd PZD, zdecydował o zwróceniu się do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o merytoryczne wyjaśnienie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpienie stanu epidemii[1] w kontekście możliwości i zasad przeprowadzania walnych zebrań sprawozdawczych w 2021 r. w rodzinnych ogrodach działkowych. Wystąpienie w całości opublikowane zostanie na stronie www.pzd.pl 
 
Krajowy Zarząd PZD podsumował pracę biur Okręgów PZD w okresie od 1 stycznia do 25 kwietnia 2021 r. i podjął w tej sprawie stosowne uchwały, w których zawarto ocenę i wnioski w zakresie realizacji uchwał Krajowego Zarządu PZD w sprawie funkcjonowania Okręgów PZD.  W związku z decyzją o zaprzestaniu stosowana pracy zdalnej oraz hybrydowej w PZD, KZ PZD zapoznał się z ostatnią już cykliczną informacją nt. pracy biur OZ PZD za okres 10-21 maja br., którą  przygotowała i przedstawiła Monika Pawlińska – starszy specjalista ds. kadr i administracji.
 
Na posiedzeniu, kolejny raz omówiono działania Krajowego Zarządu PZD w sprawie rządowego programu „Moja Woda”. Po zapoznaniu się z aktualną sytuacją, KZ PZD przyjął  Stanowisko w sprawie potrzeby wdrożenia przez władze rządowe programu „Moja Woda dla ROD” i zdecydował o wystąpieniu w tej sprawie do Ministra Klimatu i Środowiska. Oprócz Stanowiska Krajowego Zarządu PZD, Ministrowi przekazana zostanie również najnowsza broszura pt. „Nowoczesna działka w ROD”, która wyczerpuje i uzasadnia merytorycznie starania KZ PZD o objęcie działkowców specjalnym programem rządowym. Stanowisko KZ PZD oraz wystąpienie do Ministra Klimatu opublikowane zostanie na stronie www.pzd.pl 
 
Po przedstawieniu przez Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami – Mariolę Kobylińską projektów dokumentów, Krajowy Zarząd PZD podjął uchwały  w sprawie regulacji prawnych ROD: „Wspólna Wola” w Barlinku, „Przyjaźń” w Kędzierzynie Koźlu, „Relaks” w Ełku oraz „Orła Białego” w Nowym Sączu.
 
Krajowy Zarząd PZD przyjął ostatnie już z 26 sprawozdań finansowych Okręgów PZD tj. sprawozdanie finansowe za 2020 r. Okręgu Pomorskiego i Mazowieckiego PZD, a także zatwierdził preliminarze finansowe tych okręgów na 2021 r. Dokumenty szczegółowo przedstawiła i omówiła Mirosława Marks – Główna Księgowa PZD.
 
Na zakończenie posiedzenia, w sprawach różnych Prezes PZD – Eugeniusz Kondracki poinformował członków Krajowego Zarządu PZD o trwającej wysyłce do Okręgów PZD najnowszej broszury pt. „Nowoczesna działka w ROD”, a także o oddaniu do druku nowego „Zbioru przepisów PZD”.
 
 
 
Przygotowała:
 
Anna Mioduszewska
 
 
 
 
 
 
 
 
Facebook