Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Informacja z posiedzenia Krajowego Zarządu PZD w dniu 08.04.2021r.

2021-04-09 16:00

W dniu 8 kwietnia 2021 r. za pośrednictwem telekonferencji odbyło się siódme w tej kadencji posiedzenie Krajowego Zarządu PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

Omówiono m.in. przygotowania do posiedzenia Krajowej Rady PZD inaugurującej Jubileusz 40-lecia PZD. Uroczyste posiedzenie KR zaplanowano na dzień 6 maja, w rocznicę uchwalenia ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych.

Krajowy Zarząd wrócił do tematu wycinki drzew owocowych w ROD. Po zapoznaniu się z opiniami prawnymi Okręgów, KZ PZD przyjął stanowisko w sprawie zwolnienia działkowców z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa owocowego, w którym zdecydowanie sprzeciwił się próbom ograniczania praw działkowców, poprzez narzucenie na nich obowiązków i obciążeń finansowych, które nie mają poparcia w obowiązujących przepisach.  

Krajowy Zarząd zdecydował o zorganizowaniu w 2021 r. konkursu krajowego „Reportaż z ROD”,  którego celem jest propagowania idei ogrodnictwa działkowego w społeczeństwie. Konkurs skierowany jest do instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej na wszystkich szczeblach PZD oraz instruktorów ds. ogrodniczych biur okręgów PZD. Na laureatów czekają cenne nagrody.

Krajowy Zarząd przyjął sprawozdania finansowe i preliminarze finansowe pięciu Okręgów. Zgodnie ze swoimi kompetencjami, rozpatrzył również odwołanie od uchwały Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD w Rzeszowie w sprawie ROD „Wilcze” w Przemyślu. Nie uwzględnił odwołania, utrzymując w mocy uchwałę OZ PZD.

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną Krajowy Zarząd zdecydował o zorganizowaniu narady Prezesów Okręgów w sprawie walnych zebrań w ROD w 2021 r. Za konieczne uznano przeprowadzenie konsultacji i szerokiej dyskusji na temat sytuacji w ogrodach, przygotowań do wz oraz szukania rozwiązań na wypadek, gdyby, z uwagi na pandemię walne zebrania nie mogły się odbyć również w tym roku. Naradę zaplanowano na kwiecień br. 

Krajowy Zarząd zapoznał się z informacją na temat funkcjonowania Okręgów w ostatnich dwóch tygodniach marca br. Większość biur pracuje w systemie stacjonarnym. Pomimo ścisłego przestrzegania reżimu sanitarnego w biurach jednostek terenowych, w pięciu z nich nie udało się uniknąć zakażeń koronawirusem, zarówno wśród pracowników, jak i aktywu. W celu zwiększenia bezpieczeństwa i minimalizowania ryzyka zachorowań Krajowy Zarząd przyjął zalecenia, które niezwłocznie po posiedzeniu zostały przekazane wszystkim Okręgom do zapoznania i stosowania.

MP

Facebook