Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Inauguracja 35-lecia rod połączona z uroczystym otwarciem świetlicy.

2018-05-06 11:07

Funkcjonowanie naszej organizacji jest tak skonstruowane, że działalność Ogrodu zaczyna się od decyzji podejmowanych przez działkowców na walnych zebraniach, bowiem od prawomocności walnych zebrań i podjętych na tych zebraniach uchwał zależy aktywność Zarządu Ogrodu i działkowców. 

Do 15 maja we wszystkich rodzinnych ogrodach działkowych PZD muszą się odbyć walne zebrania sprawozdawcze, na których członkowie stowarzyszenia podejmą najistotniejsze decyzje dla funkcjonowania ROD w tym jego finansów.

W dniu 29.04.2018 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Niezapominajka” w Grudziądzu.

 

 „To co kiedyś było marzeniem dziś stało się rzeczywistością, jesteśmy u siebie, mamy naszą niezapominajkową świetlicę. Wiem, że wielu nie wierzyło, że powstanie, ale pomimo wielu przeciwności jest i prezentuje się okazale, mimo, że wciąż w trakcie prac wykończeniowych. Ten rok jest dla naszej społeczności bardzo ważny bowiem obchodzimy 35 urodziny jako ogród, to jest prezent i powód do satysfakcji. Po wielu latach doczekaliśmy się domu działkowca, który wymaga jeszcze ogromnego nakładu pracy, ale na wybudowanie świetlicy, w której obecnie się znajdujemy, potrzebowaliśmy zaledwie 9 miesięcy, wierzę, że nowo powstała świetlica będzie służyć obecnym działkowcom, ale również ich dzieciom i wnukom” – tymi słowami prezes zarządu ROD „Niezapominajka” – Małgorzata Jasińska rozpoczęła obrady walnego zebrania sprawozdawczego.

 

Zebranie z uwagi na frekwencję rozpoczęło się w II terminie zgodnie z informacją na zaproszeniach.

 

W czasie wyczekiwania na II termin zebrania prezes Zarządu zaproponowała zebranym obejrzenie prezentacji multimedialnej będącej Kroniką ogrodu.

Po 30 minutach, punktualnie o 14:30, Walne Zebranie Sprawozdawcze otworzyła Prezes Zarządu, witając wszystkich zebranych oraz zaproszonych gości, wśród których znalazł się Prezes Okręgu Toruńsko - Włocławskiego PZD a zarazem Członek Krajowego Zarządu PZD - Piotr Gadzikowski.

Jednogłośnie wybrano przewodniczącego zebrania pana Andrzeja Hołownię. W trakcie trwania zebrania działkowcy wysłuchali sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2017 rok, Planów pracy i preliminarza finansowego na 2018 rok. Przewodniczący sprawnie przeprowadził wszystkie punkty porządku obrad, zebrani zatwierdzili wszystkie Sprawozdania oraz plany wraz z proponowanymi przez Zarząd ogrodu opłatami na 2018 rok. Głównym wątkiem w dyskusji była sprawa odpadów komunalnych w ogrodzie oraz norm ilościowych, które nałożyła na ogrody w Grudziądzu Rada Miasta. W sprawach różnych głos zabrała Prezes ROD, poprosiła najstarszych działkowców oraz Prezesa Okręgu o symboliczne przecięcie wstęgi, która otworzyła nową historię naszego ogrodu, toast wzniesiono lampką szampana, a na osłodę był pyszny tort i drożdżówka. 
Walne Zebranie Sprawozdawcze upłynęło w spokojnej i merytorycznej dyskusji na temat planów dalszego rozwoju naszego ogrodu.

 

 

 

Tekst i foto:

Wiceprezes ROD „Niezapominajka” Sebastian Bis
 

 

 

 

Facebook