Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

13,421 Paragraf Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RFWychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

III Posiedzenie Okręgowej Rady Toruńsko – Włocławskiej PZD w formie hybrydowej

2021-12-14 12:26

W dniu 10 grudnia 2021 roku odbyło się III Posiedzenie Okręgowej Rady Toruńsko – Włocławskiej PZD. Było to pierwsze posiedzenie w formie hybrydowej. Dwóch członków OR, Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, a także pracownicy biura OZ PZD na sali konferencyjnej za pomocą usługi Microsoft Teams połączyli się z pozostałymi członkami Okręgowej Rady, którzy uczestniczyli w obradach zza monitorów komputerów.

Posiedzenie planowo o godz. 11:00 otworzył Prezes Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD – p. Piotr Gadzikowski witając obecnych na obradach członków Okręgowej Rady, Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej – p. Janusza Pączkowskiego, a także pracowników biura.

Frekwencja w obradach wynosiła aż 93%. Dwóch członków Okręgowej Rady nie mogło wziąć udziału w posiedzeniu z przyczyn niezależnych.

Prezes Okręgu przedstawił aktualną sytuację społeczno – polityczną w Kraju, Polskim Związku Działkowców i Okręgu Toruńsko – Włocławskim. Uczestnicy z uwagą słuchali omawianych kwestii, a także chętnie zabierali głos i zadawali pytania.

Członkowie OR wspólnie podsumowali obchody 40 – lecia Polskiego Związku Działkowców kierując wyrazy wdzięczności w stronę Krajowego Zarządu PZD za doskonałe przygotowanie obchodów na skalę kraju zważywszy na obowiązującą pandemię, a także wytyczne i wzorce do uczczenia 40 – lecia w Okręgu, jak i w Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Z wyraźną aprobatą wśród członków Okręgowej Rady, a także Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej spotkała się informacja o wysokości partycypacji ROD w finansowaniu kosztów ponoszonych przez PZD w związku z działalnością jednostki krajowej i jednostek terenowych na rzecz Rodzinnych Ogrodów Działkowych w 2021 roku. Uczestnicy jednogłośnie zgodzili się z koniecznością ustalenia opłaty na poziomie 0,10 zł/m2 powierzchni użytkowej.

Z-ca dyrektora biura – p. Anna Bołądź przedstawiła zebranym ocenę przebiegu kampanii sprawozdawczej w ROD w 2021 roku. Z przedstawionej oceny wynika, iż realizowany corocznie program szkoleń dla zarządów ROD przynosi zauważalne rezultaty. Dokumentacja z Walnych Zebrań, która wpływa do biura Okręgu w większości przygotowana jest rzetelnie, a także zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polskim Związku Działkowców.

Na III Posiedzeniu Okręgowej Rady Toruńsko – Włocławskiej połączone w 2021 roku ROD „Wodnik” i ROD „Kotwica” otrzymały nową, wspólną nazwę „Kotwica”.

W trakcie obrad przyjęto 3 apele: „[…] w sprawie wdrażanie programu komputerowego DGCS PZD System w Rodzinnych Ogrodach Działkowych”, „[…] w sprawie przestrzegania obostrzeń przeciw pandemicznych w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID – 19”, a także „[…] w sprawie realizacji założeń Programu PZD pn. „Budowa Siedzib dla Zarządów ROD”.

Szeroko omówiona została realizacja programu „Budowy Siedzib dla Zarządów ROD”, gdyż jest to priorytetowa kwestia dla Polskiego Związku Działkowców. W 2018 roku 72 zarządy ROD funkcjonowały bez własnej siedziby. Dzięki wsparciu z Funduszu Budowy Siedzib będącego w dyspozycji Krajowego Zarządu PZD, a także wsparciu z Okręgowego Zarządu udało się wybudować, a także zaadaptować pomieszczenia dla 43 zarządów ROD. Okręgowa Rada Toruńsko – Włocławska PZD zgodnie z przyjętym apelem dołoży wszelkich starań, aby pozostałe 29 zarządów ROD podjęły decyzje o budowie, bądź adaptacji pomieszczeń na siedzibę zarządu ROD.

Sprawy różne niemalże w całości poświęcone zostały słowom uznania skierowanym do Krajowego Zarządu PZD za opracowanie tak bogatego Zbioru Przepisów Związkowych. Uczestnicy wyrażali się w samych superlatywach odnośnie idealnie przygotowanego materiału, z którego skorzystać mogą zarówno Okręgi, jak i zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Zaktualizowane kompendium wiedzy jest wsparciem dla aktywu Polskiego Związku Działkowców, zarówno tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z działalnością na rzecz PZD, jak i tych doświadczonych.

 

Oliwia Ciechomska - insp. ds. administracyjnych OZ PZD

Facebook