Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

III Posiedzenie Okręgowej Rady Toruńsko – Włocławskiej Polskiego Związku Działkowców, jako pierwsze w formie zdalnej

2020-12-21 21:05
W dniu 18 grudnia 2020 roku odbyło się III Posiedzenie Okręgowej Rady Toruńsko – Włocławskiej Polskiego Związku Działkowców, które było pierwszym posiedzeniem OR w formie zdalnej, przy pomocy programu Microsoft Teams. Wszyscy uczestnicy zebrania bezproblemowo dołączyli do narady aktywnie biorąc w niej udział. W posiedzeniu brał udział przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Pan Janusz Pączkowski.
Ku zaszczytowi członków Okręgowej Rady i pracowników merytorycznych biura Okręgu w naradzie wziął udział Prezes Polskiego Związku Działkowców – mgr. inż. Eugeniusz Kondracki, który zabrał głos omawiając aktualną sytuację polityczno - społeczną w kraju oraz w Polskim Związku Działkowców. Prezes PZD szczegółowo przedstawił założenia nowego programu Polskiego Związku Działkowców „Bioróżnorodność w ROD” jednocześnie zwracając się do słuchaczy o aktywne propagowanie założeń programu. Ponadto, Pan Prezes szeroko omówił zagadnienia nad którymi pracuje Krajowy Zarząd, a mającymi bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo czy interes środowiska działkowców w Polsce. Na zakończenie swej wypowiedzi Prezes Polskiego Związku Działkowcom podziękował aktywowi Okręgu – Okręgowej Radzie oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej, a także pracownikom merytorycznym biura za zaangażowanie w codzienną pracę, a także wysoko ocenił funkcjonowanie Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD. 
Jednym z punktów porządku obrad było dokonanie zmian wśród członków Okręgowej Rady - jednogłośnie zatwierdzając dokooptowanie Pani Danuty Karczewskiej – Prezesa Rodzinnego Ogrodu Działkowego „im. Adama Mickiewicza” w Toruniu, a także Pana Zenona Witkowskiego – Prezesa Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wodnik” w Chełmży. Dokooptowane osoby wypełniły vacat spowodowany wygaśnięciem mandatów Śp. Szymona Papke oraz Śp. Józefa Strzałkowskiego.
Prezes Okręgu podziękował aktywowi za zaangażowanie w zakresie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, gdyż działania zarządów ROD w postaci przesyłanych stanowisk, apeli, czy listów otwartych pozwoliły Okręgowi na tle wystosowywanych stanowisk w całej Polsce.
Prowadzący poruszył niezwykle istotny problem związany z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie ROD apelując do wszystkich uczestników narady o wsparcie dla zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w zakresie podejmowanych działań celem ekonomicznego gospodarowania odpadami oraz wyeliminowania problemu śmieciowego w ROD. Przy okazji zwracając uwagę, iż Krajowy Zarząd PZD znając problem w skali całego kraju również pracuje nad rozwiązaniem tego problemu.
Zastępca dyrektora biura – Anna Bołądź szczegółowo omówiła analizę związaną z zebraniami sprawozdawczymi w 2020 roku przedstawiając pojawiające się w ciągu roku sprawozdawczego problemy oraz stan faktyczny odbytych Walnych Zebrań i napływających do biura Okręgu dokumentów sprawozdawczych na dzień 18 grudnia 2020 roku.
Główna księgowa Okręgu – Maria Dąbrowska w swej wypowiedzi przedstawiła bieżącą sytuację finansową Okręgu, a także omówiła wszelkie wydatki oraz przychody w 2020 roku. Księgowa złożyła podziękowanie Krajowej Radzie Polskiego Związku Działkowców za wsparcie finansowe oraz merytoryczne w zakresie obronie praw działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Elana” w Toruniu, który do 2020 roku borykał się z problemem roszczenia praw do gruntów, na którym ROD jest położony.
Paulina Klimkowska – insp. ds. terenowo – prawnych przedstawiła wiele pozytywnych dla Polskiego Związku Działkowców zakończeń toczących się od lat postępowań uzyskania tytułu prawnego do gruntów na mocy art. 75 i 76 ustawy o ROD. Do takich bezapelacyjnie należy przekazanie dla PZD decyzją Prezydenta Miasta Grudziądza gruntów, na których położone są Rodzinne Ogrody Działkowe „Kolejarz” „Zacisze” i „M. Kopernika” w Grudziądzu, czy odmowną decyzję Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dla Spółki Boryszew S.A. w sprawie stwierdzenia z mocy prawa nabycia nieruchomości, na których położone są części Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Elana” w Toruniu.
Inspektor wspomniała również o priorytetowych działaniach ze strony zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Grudziądzu, a także Kolegiów Prezesów dla Miasta Grudziądza w postaci stanowisk w sprawie przekształcania Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Grudziądza. Rezultatem efektownych działań była szybka odpowiedź ze strony Prezydenta Miasta Grudziądza – Macieja Glamowskiego dementująca pogłoski co do zmiany dotychczasowych gruntów ogrodów działkowych w MPZP, a tym samym likwidacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Pozostając w temacie gruntów zajmowanych przez ogrody, Prezes Okręgu – Piotr Gadzikowski przedstawił możliwości utworzenia nowych Rodzinnych Ogrodów Działkowych w poszczególnych miastach, w tym w Grudziądzu i w Toruniu, gdzie w najbliższym czasie zostaną utworzone nowe ogrody. Na horyzoncie pojawia się również opcja powiększenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Łęg” we Włocławku, co wymaga jeszcze negocjacji z włodarzami miasta.
Rozwój Rodzinnych Ogrodów Działkowych to także kwestia ich modernizacji i budowy nowej infrastruktury. W powyższym temacie insp. ds. inwestycji – Jakub Studziński zapoznał członków Okręgowej Rady z rodzajami inwestycji w ROD, które zostały przeprowadzone dzięki pomocy z Funduszy Polskiego Związku Działkowców, w tym Funduszu Rozwoju ROD będącego w dyspozycji Okręgu w postaci dotacji, a także Jednostki Krajowej w postaci dotacji z Funduszu Budowy Siedzib, a także pożyczek z Funduszu Samopomocowego PZD.
Uczestnicy zebrania – członkowie Okręgowej Rady Toruńsko – Włocławskiej PZD wyrazili głosy pochwały i podziękowania dla pracowników merytorycznym biura za zaangażowanie, wzorową pracę i wsparcie, jakie okazują zarządom Rodzinnych Ogrodów Działkowych w zakresie funkcjonowania ROD.
Okręgowa Rada Toruńsko – Włocławska PZD podjęła szereg uchwał, a także stanowisk i apeli. Prezes Okręgu podziękował wszystkim uczestnikom narady za udział w obradach, a także złożył serdeczne życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz wszystkiego dobrego w Nowym Roku.
 
 
 
Oliwia Ciechomska – insp. ds. administracyjnych
 
 
Podjęte apele i stanowiska:
 

 

  1. Apel Okręgowej Rady Toruńsko – Włocławskiej Polskiego Związku Działkowców w sprawie problemu z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w ROD.
  2. Stanowisko Okręgowej Rady Toruńsko – Włocławskiej Polskiego Związku Działkowców w sprawie Programu PZD „Bioróżnorodność w ROD”
 
 
 
 
Facebook