Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

13,421 Paragraf Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RFWychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

II posiedzenie Okręgowej Rady Toruńsko - Włocławskiej PZD

2022-06-23 11:36

W dniu 22 czerwca 2022 roku o godz. 12:00 odbyło się II posiedzenie Okręgowej Rady Toruńsko – Włocławskiej Polskiego Związku Działkowców. Stwierdzono prawomocność obrad przy frekwencji 89%. W posiedzeniu Okręgowej Rady Toruńsko – Włocławskiej PZD wzięli udział również członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej pod przewodnictwem Janusza Pączkowskiego.

Posiedzenie otworzył Prezes Okręgu – Piotr Gadzikowski witając wszystkich przybyłych członków Okręgowej Rady, a także Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Prezes Okręgu szczegółowo przedstawił zebranym sytuację społeczno – polityczną w Związku, a także w Kraju. Zebrani zostali wprowadzeni w temat konkursu organizowanego przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Szczegółowe informacje o konkursie związane z regulaminem konkursu, a także wnioskiem i załącznikami przedstawiła Zastępca Dyrektora Biura – Anna Bołądź. Uczestnicy z niezwykłym skupieniem słuchali przekazywanych treści, co świadczy o zainteresowaniu Rodzinnych Ogrodów Działkowych, a także aktywu związkowego pozyskaniem grantów na cele ROD. Przedstawiono wkład i niezwykłą aktywność Jednostki Krajowej PZD w opracowywanie projektu konkursu, a także zaangażowanie celem uzyskania, jak najkorzystniejszych dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych warunków.

Omówiona została miniona kampania sprawozdawcza ROD wraz z oceną i wnioskami. Najważniejszą informacją były dane ilościowe dotyczące zorganizowanych Walnych Zebrań – 193 na 195 Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Okręgu Toruńsko – Włocławskim PZD zorganizowało Walne Zebrania Sprawozdawcze, w związku z czym zaledwie dwa ROD odstąpiły od realizacji swojego obowiązku. Wobec tych dwóch ROD zostaną wyciągnięte konsekwencje przewidziane statutowo. Niezadowalającym jest fakt, iż blisko 25% Rodzinnych Ogrodów Działkowych do dnia 22 czerwca nie przesłało do biura Okręgu dokumentacji z Walnego Zebrania, mimo, iż zgodnie z przepisami Zarząd ROD winien zrobić to w ciągu 14 dni od dnia Walnego Zebrania. Do wszystkich zarządów ROD, które nie dopełniły tego obowiązku zostały skierowane pisma wzywające do przesłania dokumentacji do biura OZ PZD.

Główna Księgowa Okręgu – Maria Dąbrowska przedstawiła zbiorcze sprawozdanie finansowe ROD za 2021 rok, a także zbiorczy preliminarz finansowy ROD na 2022 rok. Z dokumentacji wynika, iż zarządy ROD w znacznej większości prowadzą oszczędną gospodarkę finansową, a także z racjonalnością planują wydatki na 2022 rok. Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Janusz Pączkowski w imieniu komisji przedstawił ocenę zarówno sprawozdania, jak i preliminarza. Okręgowa Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła finansową dokumentację sprawozdawczą, a także preliminarze. Przewodniczący w swojej wypowiedzi wspomniał, iż wśród 195 ROD w Okręgu kilka w wyniku przeprowadzonej lustracji sprawozdań finansowych zostało wpisanych w plan kontroli Okręgowej Komisji Rewizyjnej na 2022 rok w celu sprawdzenia pojawiających się niejasności, bądź zastrzeżeń.

Inspektor ds. terenowo – prawnych – Paulina Klimkowska przedstawiła zebranym sprawy gruntów w Okręgu Toruńsko – Włocławskim PZD, w tym informację dot. art. 75 i 76 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku.

Na posiedzeniu Okręgowa Rada Toruńsko – Włocławska PZD podjęła apel w sprawie konkursu organizowanego przez ARiMR pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, z którego treścią można zapoznać się >TUTAJ<.

Po zakończeniu obrad na wszystkich uczestników oczekiwał ciepły posiłek, w trakcie, którego nie brakowało merytorycznych dyskusji, a także wymiany doświadczeń pomiędzy aktywem Polskiego Związku Działkowców.

 

Tekst i foto:

Oliwia Ciechomska - insp. ds. administracyjnych OZ PZD

 

 

 

 

Facebook