Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Grudziądzkie kolegia prezesów na spotkaniu z Policją i Strażą Miejską oraz Strażą Pożarną.

2018-12-12 09:33

10 grudnia bieżącego roku służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w Grudziądzu podsumowały zbliżający się do końca rok. W spotkaniu brali udział Przewodniczący obu grudziądzkich kolegiów prezesów tj. Małgorzata Jasińska reprezentująca „Grudziądz Północ” i Mieczysław Chrapiński reprezentujący „Grudziądz Południe” oraz działkowcy, ale również  Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Grudziądzu mł. insp. Tomasz Szczygieł, Komendant Straży Miejskiej Jan Przeczewski, st. kpt. Paweł Korgol z Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu,  przedstawiciele Stowarzyszenia Bezpieczny Rejon Grudziądzki oraz zaproszeni goście. Za pośrednictwem prezentacji multimedialnej przedstawiono, statystykę związaną z bezpieczeństwem w roku 2018. Z przedstawionych danych  wynika, że Grudziądz na tle innych miast w Polsce wypada bardzo dobrze. W mieście i powiecie ilość niebezpiecznych zdarzeń w ruchu drogowym jest na stałym poziomie. Miasto inwestuje w poprawę bezpieczeństwa, ale również zarządy ogrodów poprawiają bezpieczeństwo działkowców, montując monitoring oraz oświetlenia na terenach wspólnych. W trakcie spotkania wskazano główne przyczyny niebezpiecznych zdarzeń na drogach, nadmierna prędkość oraz brak elementów odblaskowych. Działkowcy poruszają się na rowerach i zadaniem zarządów na nowy rok jest uczulenie działkowców do zaopatrzenia się w elementy odblaskowe, aby byli zauważani przez kierujących pojazdami, wtedy gdy wracają w godzinach wieczornych z działek.  Ważnym elementem mającym wpływ na bezpieczeństwo jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Policjanci wskazali,  że to głównie mieszkańcy, a wśród nich działkowcy oznaczają niebezpieczne miejsca  na mapie i tym samym,  decydują gdzie należy skierować więcej patroli i gdzie przeprowadzać więcej kontroli.

Obok zdarzeń drogowych zagrożeniem jest cichy zabójca jakim jest tlenek węgla.  Głos w tej kwestii zabrał st. kpt. Paweł Korgol z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu oraz Komendant Straży Miejskiej Jan Przeczewski. Podczas spotkania trwała dyskusja, która dała bodziec do kolejnych spotkań, aby zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców Grudziądza.

Opracowanie:

Małgorzata Jasińska

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook