Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Efekt konsekwentnego działania

2018-11-28 09:33

Zagrożenie podtopieniem działek w ROD „NAD STRUMYKIEM” stawało się coraz bardziej niebezpieczne. Paroletnie zaniedbania administratora cieków wodnych spowodowały zaśmiecenie i zarośnięcie chwastami rowu melioracyjnego i Strugi Toruńskiej co spowodowało podniesienie lustra cieku o ok. 35 cm, które zagrażało przy obfitszych opadach atmosferycznych przelewaniem się wody przez koryto rowu w wyniku czego nastąpiłoby  podtopienie i zalanie działek.

W związku z tym zagrożeniem Zarząd ROD wystosował w dn.06.09.br. do Urzędu Miasta WŚiZ, PGW Wody Polskie i WIOŚ pisma informujące o zagrożeniach z prośbą o zainteresowanie się problemem oraz o podjęcie działań mających na celu udrożnienia cieków wodnych.

Wobec braku odpowiedzi Zarząd ROD ponownie w dn. 25.10.br. ponownie monitował w powyższej sprawie.

Dnia 16.11.2018 roku w godzinach porannych przy rowie melioracyjnym poza terenem Ogrodu na zlecenie Urzędu Miasta pojawili się pracownicy z Zarządu Zlewni Toruń celem dokonania prac porządkowych udrażniających przepływ wód. W wyniku częściowego oczyszczenia koryta z chwastów poziom lustra wody w tym dniu obniżył się o ok. 20 cm.  Prace trwały do 20.listopada br. w wyniku czego poziom wody obniżył się jeszcze dodatkowo o ok. 15 cm i zagrożenie podtopienia Ogrodu zostało zażegnane.

Ponadto 22.listopada do Zarządu ROD wpłynęło pismo z PGW Wody Polskie z informacją o uzgodnieniach poczynionych z przedstawicielami Urzędu Miasta gdzie ustalono terminy i zakresy prac utrzymaniowych 2019 roku gwarantujących prawidłowy stan techniczny i przepustowość Strugi Toruńskiej, które polegać będą na dwukrotnym koszeniu skarp i koryta Strugi oraz odmulenie koryta. Dodatkowo jeszcze Urząd Miasta prowadzić będzie na bieżąco kontrole w zakresie usuwania nieczystości i przetamowań mogących utrudnić przepływ wody.

Działania Zarządu ROD odniosły pozytywny skutek tak oczekiwany przez zagrożonych  działkowców.  

 

Edward Lange - prezes zarządu ROD "Nad Strumykiem"

 

 

 

 

 

 

Facebook