Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Program DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl 

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Dzień działkowca połączony z oficjalnym otwarciem nowej siedziby ROD „Prząśniczka” w Toruniu.

2019-09-03 12:53

W sobotę odbył się uroczysty Dzień Działkowca 2019 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Prząśniczka” w Toruniu. Impreza miała podwójny charakter, gdyż była jednocześnie zwieńczeniem sezonu działkowego, jak i oficjalnym otwarciem nowo wybudowanego biura ogrodu.

W uroczystości wziął udział Prezes Okręgu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców i zarazem członek Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców – Piotr Gadzikowski.

Godzina 1600 była zarezerwowana dla najmłodszych działkowców, w trakcie której wszystkie dzieci wzięły udział w konkursach z nagrodami, a także otrzymały słodki poczęstunek, dla pozostałych dzieci były nagrody pocieszenia. Był to niezwykle dobry pomysł, aby wszystkie dzieci obecne na Dniu Działkowca były uśmiechnięte i zadowolone z uczestnictwa w uroczystości.

Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania Hymnu Polskiego Związku Działkowców – „Zielona Rzeczpospolita”. Drugim, bardzo ważnym punktem scenariusza było wręczenie podziękowań, a także upominków działkowcom, którzy w ostatnich latach z zaangażowaniem pracowali społecznie na rzecz ogrodu. Nagrody wręczył Prezes Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD - Piotr Gadzikowski w asyście Prezesa Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Prząśniczka” w Toruniu – Andrzeja Ciechomskiego, oraz Wiceprezesa tegoż ogrodu – Ewy Lipińskiej.

Najważniejszą częścią spotkania było uroczyste przecięcie wstęgi, jako symbol oficjalnego otwarcia domu działkowca Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Prząśniczka” w Toruniu. Wstęgę przecięli Prezes Okręgu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców – Piotr Gadzikowski, a także Prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Prząśniczka” w Toruniu – Andrzej Ciechomski.

Na zakończenie części oficjalnej Prezes Okręgu wygłosił przemówienie, w którym podziękował działkowcom za ich pracę na rzecz ogrodu, a także Zarządowi, za tak prężny rozwój i propagowanie ogrodnictwa działkowego. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy działkowcy udali się na wspólny poczęstunek, który był doskonałą okazją do zacieśniania więzi pomiędzy całą rodziną działkową Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Prząśniczka” w Toruniu.

Uroczystość trwała do późnych godzin wieczornych, kiedy to przy muzyce cała rodzina działkowa świetnie się bawiła, a śmiechom i rozmowom nie było końca.

 

Oliwia Ciechomska – insp. ds. administracyjnych

 

 

 

 

 

Facebook