Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Program DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl 

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Działkowcy ROD "Elana" w Toruniu walczą o swoje prawa

2019-02-22 10:30

20 lutego 2019 roku w X Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Toruniu odbyła się druga rozprawa sądowa w sprawie terenów przy ul. Bukowej, Wierzbowej i Klonowej, na których zlokalizowany jest Rodzinny Ogród Działkowy „Elana”. Sprawa toczy się o zasiedzenie przez Polski Związek Działkowców terenów wyżej wymienionych, na których użytkowane są działki przez ponad 150 rodzin.

Powyższy teren stanowi obiekt ogromnego zainteresowania miliardera władającego spółką Boryszew S.A. - Romana Karkosika. Niepokojącym jest fakt, jak bardzo pozbawionym empatii musi być człowiek, dla którego nie liczą się inni ludzie. Ludzie, którzy na korytarzu sądu głośno wyrażało swoje krytyczne opinie pod adresem miliardera i spółki Boryszew. Działkowcy, głównie osoby przeżywające jesień swego życia, czują ogromną więź emocjonalną z ogrodem i swoimi działkami. Nie było osoby, która by nie puentowała swojej wypowiedzi jak to, że działka jest jedynym dobrem które posiada i stanowi dla niej sens życia jako rencisty czy emeryta. Nie dziwni zatem fakt, że największa sala rozpraw Sądu Rejonowego w Toruniu wypełniona była po brzegi widownią – działkowcami, z czego kilkunastu stało pod ścianą przez cała rozprawę. Osoby te reprezentowały grono działkowców, którzy poświęcili temu terenowi to, co najcenniejsze: serce, zdrowie, czas i pieniądze. Nikt nie spodziewał się, że kiedyś, ktoś spróbuje im to tak zwyczajnie odebrać.

Polski Związek Działkowców jest stowarzyszeniem, które właśnie w takich momentach pokazuje, jak wiele jest w stanie zaoferować w celu obrony praw działkowców, a także zachowania tej pięknej, 120-letniej tradycji, jaką jest ogrodnictwo działkowe.

Polski Związek Działkowców jako stronę postępowania reprezentowali: Prezes Okręgu Toruńsko – Włocławskiego Piotr Gadzikowski oraz mecenas p. Anna Skrzeczkowska. W roli świadków obecne były ówczesne osoby decyzyjne Elany, w tym były członek zarządu Elany- Paweł Smoczyński, Tadeusz Pastwa- były prezes Elany, Gizela Szymanowicz - była główna księgowa oraz Edward Sobociński - były kierownik działu inwestycji. Świadkowie zeznali, iż działki zostały protokolarnie przekazane we władanie Polskiego Związku Działkowców w latach 90 ubiegłego wieku. Część z osób powołanych na świadków w przedmiotowej sprawie była nie tylko pracownikami Elany, ale także działkowcami. W swoich zeznaniach dobitnie wskazywali, iż to właśnie od samego początku istnienia ogrodu Polski Związek Działkowców był nie tylko zarządcą ale i inwestorem ROD „Elana”, rozwijającym infrastrukturę.

Nie zapowiada się, aby Roman Karkosik zmienił swój front względem działkowców, w związku z czym o swoje prawa będą musieli oni nadal walczyć. Polski Związek Działkowców poprowadzi tą sprawę do końca, miejmy nadzieję pozytywnego rozstrzygnięcia dla działkowców.  

Kolejna rozprawa zaplanowana jest na 10 kwietnia 2019 roku, a jej wyniku poinformujemy Państwa na łamach witryn internetowych PZD.

 

Oliwia Ciechomska – inspektor ds. administracyjnych

 

 

 

 

Facebook