Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Działki będą służyć również instytucjom społecznie pożytecznym

2016-11-04 11:04

Wzmożone zainteresowanie działkami nie jest zjawiskiem nowym. Trwa już od dłuższego czasu i nic nie zapowiada, żeby szybko się skończyło. Tym bardziej, że zainteresowanie to nie ogranicza się tylko do osób fizycznych, ale w ostatnim czasie daje się również zaobserwować wśród rozmaitych instytucji oraz organizacji zajmujących się szeroko rozumianą działalnością prospołeczną. Z terenu całego kraju pojawiają się bowiem kolejne sygnały od ogrodów i okręgów o takich instytucjach, które zgłaszają chęć przejęcia działki w celu jej wykorzystania w związku z prowadzoną działalnością. Chodzi m.in. o przedszkola, domy opieki, czy organizacje zajmujące się niepełnosprawnymi.

Nie ulega wątpliwości, że z istoty ogrodów działkowych  i działek wynika potrzeba uwzględnienia również takich użytkowników. Pamiętać bowiem trzeba, że ustawa o ROD uznała ogrody za urządzenia użyteczności publicznej. Działki rodzinne są więc swoistym świadczeniem socjalnym, które mają szerszy wymiar i funkcje niż tylko zaspakajanie indywidualnych potrzeb pojedynczych osób. Mają pozytywnie wpływać na życie społeczne i przyczyniać się do poprawy warunków zwłaszcza tych członków lokalnych społeczności, którzy tego najbardziej potrzebują. Ponadto nie wolno zapominać o tym, że ogrody i działki mają także swój istotny walor edukacyjny, zwłaszcza w sferze ekologii i ochrony przyrody. Ma to szczególne znaczenie dla kształtowania prawidłowych postaw dzieci i młodzieży. Z powyższych względów art. 27 ust. 4 ustawy o ROD umożliwia stowarzyszeniom ogrodom oddawanie działek w bezpłatne używanie instytucjom prowadzącym działalność społeczną, oświatową, kulturalną, wychowawczą, rehabilitacyjną, dobroczynną lub opieki społecznej.

W celu zapewnienia pełnego wdrożenia i stosowania tej możliwości w ROD, Krajowa Rada PZD, podczas swojego ostatniego posiedzenia w dniu 28 października br., podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o oddaniu działki w bezpłatne używanie wybranym instytucjom. Przyjęty wzór jest dokumentem obowiązującym w Związku i pozwala poszczególnym zarządom ROD przekazywać wolne działki powyższym organizacjom na odpowiednich warunkach. Przyjęty wzór umowy kompleksowo bowiem określił zasady korzystania z działki przez zainteresowaną instytucję, która będzie musiała się stosować do porządku ogrodowego wynikającego z regulaminu ROD. Ponadto umowa precyzyjnie zdefiniowała zakazaną działalność oraz reguły odpowiedzialności za zachowania osób wprowadzonych na teren ogrodu. Reguluje również ważną kwestię dotyczącą nakładów na działce przez poszczególne instytucje. Przyjęty wzór umowy wyczerpująco określił także tryby jej rozwiązywania oraz zasady i proces opuszczania działki przez instytucje po zakończeniu współpracy.

Przedmiotowa uchwała Krajowej Rady weszła w życie z dniem jej podjęcia. Oznacza to, że już dzisiaj każdy zainteresowany ROD może oddać wolną działkę wybranej instytucji prospołecznej, wykorzystując w tym celu obowiązujący wzór umowy.

WZÓR UMOWY i UCHWAŁA KR PZD

 

TT

Facebook