Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 29 listopada 2016 roku uruchamia dyżury prawne, w kazdy wtorek od godziny 09:00 do 15:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Działka po zmarłym działkowcu a niezgłoszenie w terminie wniosku przez osoby bliskie.

2018-01-05 21:26

Do prawników PZD często kierowane są pytania – zarówno ze strony rodzin zmarłych działkowców, jak i członków zarządów ROD, o prawa (roszczenia) przysługujące bliskim zmarłego działkowca w sytuacji, gdy uchybili oni terminowi na zgłoszenie wniosku o ustanowienie prawa do działki po zmarłym działkowcu.  

Przypominamy, że poza sytuacją, gdy zmarły pozostawał w związku małżeńskim – prawo do działki wygasa z chwilą śmierci działkowca. Działka staje się zatem działką „wolną”, czyli nikomu nie przysługuje wówczas tytuł prawny uprawniający do korzystania z niej. Pomimo jednak wygaśnięcia tego prawa – zarząd ROD nie może ustanowić na rzecz kogokolwiek (czy to osoby bliskiej czy obcej) prawa do niej przed upływem terminów, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (ustawa o ROD). W terminach tych osoby bliskie zmarłego mogą deklarować wobec zarządu ROD zamiar nabycia prawa do działki. Mają one na to 3 lub 6 miesięcy – w zależności od tego czy działkowiec w dniu śmierci pozostawał czy nie w związku małżeńskim.

Jeśli po śmierci działkowca w zastrzeżonych termiach nie zgłosi się żadna uprawniona osoba – zarząd ROD może swobodnie „zadysponować” prawem do działki, tj. zawrzeć umowę dzierżawy działkowej z dowolną osobą, która spełnia ustawowe kryteria. Osoby bliskie nie miałyby wówczas skutecznego roszczenia wobec PZD o ustanowienie prawa do działki (skoro same uchybiły zastrzeżonemu dla nich terminowi). Niemniej jednak biorąc pod uwagę funkcje rodzinnych ogrodów działkowych należy przyjąć, że nawet gdyby osoba bliska wystąpiła do zarządu ROD po upływie terminu, a działka nadal pozostawała działką „wolną”, zarząd ROD w miarę możliwości i z poszanowaniem przyjętych w ROD i PZD zasad, powinien uwzględnić wolę takiej osoby - zamiast ustanawiać prawo do tej działki na rzecz innej, obcej osoby.

Zwrócenia uwagi ponadto wymaga, że nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce stanowiły własność zmarłego działkowca. Wartość tego mienia podlega rozliczeniu z osobami, które legitymują się postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktem poświadczenia dziedziczenia

AO

Facebook