Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Dobra wiedza i praca zarządów ROD - gwarancją bezpiecznej przyszłości naszych ogrodów

 Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych przekształciła PZD w stowarzyszenie ogrodowe i wyznaczyła nową jakość zarządzania ROD. Nowa ustawa i aktualna sytuacja ogrodów, to nowe wyzwania przed całym Związkiem, jako stowarzyszeniem powołanym wyłącznie do zakładania i prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych.

W tej sytuacji prawnej i faktycznej kierunki działania Związku na następne 4 lata ( 2015 – 2019 r.) zostały określone w programie działania Związku uchwalonym przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD. Gros zadań i obowiązków spoczywa na terenowych i podstawowych jednostkach organizacyjnych PZD. Jednym z wielu zadań zapisanych w uchwalonym programie krajowym jest zapewnienie sprawności i poprawności w zarządzaniu rodzinnymi ogrodami działkowymi. Oczywistym jest, że jakość zarządzania ogrodami działkowymi a także ich wizerunek zależy przede wszystkim od znajomości obowiązującego prawa przez zarządy rod i od woli działkowców, którą wyrazili w uchwałach podjętych na walnych zebraniach.
Realizując to zadanie, Okręgowy Zarząd Sudecki PZD zakończył I etap szkoleń z zakresu stosowania prawa w życiu rod dla 39 nowych składów zarządów ROD wybranych na kadencję 2015 – 2019. II etap szkoleń dla pozostałych zarządów zostanie rozpoczęty we wrześniu br.
Szkolenia przeprowadzono w dniach od 3 do 6 sierpnia 2015 r. W bogatym programie szkolenia uwzględniono m.in. tematy:
 1. Rola i zadania zarządów ROD w świetle ustawodawstwa i praktyki w tym stosowanie prawa powszechnie obowiązującego i związkowego.
 2. Dokumentacja w ROD w tym ewidencja działkowców i ewidencja działek rodzinnych.
 3. Członkostwo w PZD.
 4. Nabycie i utrata prawa do działki.
 5. Wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej.
 6. Koszty funkcjonowania ROD art. 33 ust. 1 i 2 ustawy o rod.
 7. Informacja finansowa dla działkowców dot. prowadzenia ROD za rok poprzedni.
 8. Informacja dla działkowców o zmianie wysokości opłat ogrodowych.
 9. Wdrażanie i realizacja uchwał programowych: XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD i IX Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD.
 10. Remonty i inwestycje infrastruktury ogrodowej – uchwały walnego zebrania, udział własny działkowców, ROD i dotacje z Funduszu Rozwoju, środki z Unii Europejskiej, pożyczki, pomoc w przypadku zniszczeń na skutek klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń – przepisy wewnątrzzwiązkowe.
 11. Rola i zadania zarządów rod w integracji działkowców z mieszkańcami miast.
 12. Współpraca z samorządami miast.
Uczestnicy szkolenia oprócz przekazanej wiedzy otrzymali pakiet przepisów związkowych i wzorów uchwał dot. zasad organizacyjnych w PZD oraz wszystkich wzorów dokumentów związanych z nabyciem członkostwa PZD, nabyciem prawa do działki, utraty tego prawa i wiele innych wzorów dokumentów m.in. z zakresu przeglądu zagospodarowania działek, opłat ogrodowych i informacji finansowych dla działkowców.
Dyskusja i pytania podczas szkoleń wykazały, że nowo wybrane składy zarządów rod w okręgu sudeckim z pełną odpowiedzialnością podjęły się trudnej pracy społecznej na rzecz swoich ogrodów i wszystkich działkowców, niezależnie od tego czy są, bądź nie są członkami PZD.
Poza szkoleniami, nowym zarządom rod w ich nowej roli w swoim ogrodzie, na co dzień pomocy udzielają merytoryczni pracownicy Biura OZS.
 
Maria Klimków
sekretarz OZS PZD
 

Komentarze

Komentarz
Facebook