Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Dlaczego PZD?

2018-12-16 19:32

Dlaczego wybierając działkę powinniśmy zdecydować się na tą, która znajduje się w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym
zrzeszonym w Polskim Związku Działkowców?

Polski Związek Działkowców to nie tylko stowarzyszenie, to przede wszystkim blisko milion działkowców, z których każdy jest tym wyjątkowym. W PZD na pierwszym miejscu zawsze są działkowcy. Niezmiennie od 8 czerwca 1981 roku PZD staje w obronie praw i interesów swych członków. Czuwa nad tym, aby działkowcy mieli możliwość swobodnego korzystania z praw, jakie im przysługują m. in. prawo do własności nasadzeń i obiektów usytuowanych na działce, do odszkodowań za utraconą własność, bądź do działki zamiennej w skutek likwidacji ogrodu, czy prawo przejęcia działki po zmarłym działkowcu przez jego osoby bliskie. Żadne inne stowarzyszenie nie jest w stanie zapewnić swoim członkom takiego wsparcia prawnego, jakie daje PZD.

Jednostka terytorialna PZD, jaką jest Okręg w dbałości o bezpieczeństwo czuwa nad przestrzeganiem przez Zarządy ROD, jak i również działkowców- przepisów spisanych w Statucie PZD, a także w Regulaminie ROD. Na bieżąco monitoruje pracę zarządów, między innymi gospodarkę finansową, w celu wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości, które mogłyby działać na szkodę działkowców. W rodzinnym ogrodzie działkowym zrzeszonym w PZD zarządzanie jest przejrzyste i klarowne. Działkowcy podczas Walnego Zebrania decydują o tym, co będzie się działo w ich ogrodzie. Mają możliwość wdrożenia swoich pomysłów, a nawet kandydowania do Zarządu ROD w trakcie Walnego Zgromadzenia Wyborczego.

W przypadku pojawienia się problemu w ogrodzie zawsze jest możliwość zgłoszenia się do Okręgu, bądź Jednostki Krajowej z prośbą o pomoc. W takich sytuacjach Polski Związek Działkowców do każdego działkowca podchodzi indywidualnie, stara się w jak najszybszym tempie rozwiązać zaistniały problem, w taki sposób, aby przywrócić działkowcom powrót do pełni swobody w trakcie korzystania z wygód, jakie daje uprawa działki. Dla PZD nie ma sytuacji bez wyjścia. Z pewnością żaden z odczuwających potrzebę uzyskania wsparcia działkowców nie spotka się z odmową.

Bezustanne starania władz stowarzyszenia prowadzą do zwiększenia liczby Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Polsce, to właśnie głównie dzięki władzom Polskiego Związku Działkowców ogrodnictwo działkowe tak prężnie się rozwija, z dnia na dzień rośnie wszechstronne znaczenie ROD wśród mieszkańców miast, samorządowców, czy parlamentarzystów. Tworzenie nowych ROD to racjonalne wykorzystanie gruntów miejskich. Jest to doskonałe działanie na rzecz ochrony przyrody i środowiska, na co, powinniśmy kłaść ogromny nacisk ze względu na szeroko pojęty rozwój infrastruktury w obecnych czasach.

Polski Związek Działkowców to przede wszystkim obrona praw działkowców, jednakże równie istotnym celem stowarzyszenia jest pogłębianie wiedzy działkowców w zakresie ogrodnictwa. W tym celu w dniu 24.08.1995r. Prezydium Krajowej Rady PZD postanowiło utworzyć Społeczną Służbę Instruktorską. Zadaniem SSI jest fachowe doradztwo ogrodnicze skierowane do działkowców, zwłaszcza tych nowych, którzy chcieliby wiedzieć jak prawidłowo uprawiać, pielęgnować rośliny, aby ich starania zauważalne były gołym okiem.

Będąc członkiem Polskiego Związku Działkowców mamy szeroką gamę możliwości zdobywania wiedzy, m. in. poprzez organizowane szkolenia, porady dotyczące zagospodarowania działki, czy upraw ogrodniczych, udzielane przez pracowników biur, bądź wyżej wspomnianych Instruktorów SSI, a także prowadzoną przez PZD działalność wydawniczą.

Ogród działkowy zrzeszony w Polskim Związku Działkowców to bezpieczeństwo dla całej rodziny w czasie korzystania z dobrodziejstw natury, wsparcie w trakcie nauki bycia działkowcem, a także pomoc podczas pokonywania pojawiających się problemów.

 

Oliwia Ciechomska – Inspektor ds. administracyjnych

 

 

 

Facebook