Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

czytaj następną stronę

 

 logo-PZD_K       
  Polski Związek Działkowców
Okręgowy Zarząd Toruńsko – Włocławski
z siedzibą w Toruniu, przy ul. Lubickiej 12 a,
 
 
zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Nr KRS: 0000293886NIP  879-00-07-063
 
 
Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na
 
 
„Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i energetycznej w ROD Pod Sosnami w Toruniu przy ulicy Poznańskiej 296c”.
 
 
 
 
Miejsce i termin składania ofert:siedziba zamawiającego, 17.12.2014 r. do godz.1100
Komisja przetargowa przystąpi do wyboru oferty w dniu 17.12.2014 r. o godz. 1200
Termin wykonania zamówienia: do 31.05.2015 r.
Wszelkie materiały niezbędne do opracowania oferty przetargowej dostępne są do pobrania w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 – osoba do kontaktu p. Maciej Kamiński – Inspektor ds. inwestycji,
Tel. 56 655-32-13, 56 655-33-34,
 
 
Pełna treść ogłoszenia, wraz z wymaganiami jakie powinna spełniać oferta oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dostępny jest także na stronie:Przetarg na budowę kanalizacji wodociągowej, sanitarnej i elektrycznej
 
 
 
 
Dla aktywnego działacza Polskiego Zwiazku Działkowców, za jakiego nieskromnie się uważam, ostatnie lata     przypominają filmowy dreszczowiec.  Mijająca, wydłużona kadencja była dla działkowców szczególna. Nie wolno nam zapominać, iż był to okres systematycznych ataków na istnienie rodzinnych ogrodów działkowych.
 
 

 
2014-11-24 19:43
2014-11-24 19:41
2014-11-24 19:39
2014-11-24 19:37
2014-11-24 19:34
2014-11-24 19:33
2014-11-24 19:31
 

 
 
 
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju udzieliło odpowiedzi na interpelację posłów Jana Warzechy i Bogdana Rzońcy w sprawie inicjatywy ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan”. W odpowiedzi tej Podsekretarz Stanu Janusz Żbik odniósł się – w imieniu resortu - do kilku zagadnień podniesionych przez posłów w swojej interpelacji".
 

 

2014-11-20 23:08
2014-11-20 23:04
2014-11-20 23:02
2014-11-20 22:59
2014-11-20 22:57
2014-11-20 22:55
2014-11-20 22:53
2014-11-20 22:42
2014-11-20 22:36
2014-11-20 22:33
2014-11-20 22:31
2014-11-20 22:27
2014-11-20 22:25
2014-11-20 22:22
2014-11-20 22:19
2014-11-20 22:16
2014-11-20 22:13
2014-11-20 22:10
2014-11-20 22:06
2014-11-20 22:03 
2014-11-20 21:57
2014-11-20 21:52
2014-11-20 21:47
 

 
 
 
2014-11-20 13:35
 
"Coraz krótszy dzień i raczej kiepska pogoda, większość prac ogrodowych została już zakończona a myślami jesteśmy coraz bliżej Świąt. Warto jednak nawet teraz poświęcić trochę czasu działce. Zawsze jest trochę prac, o których nie powinniśmy zapominać, można też pomyśleć o świątecznych dekoracjach lub po prostu podziwiać urodę szaty roślinnej, która odpowiednio zaaranżowana, nawet bez szronu i śniegu potrafi być bardzo atrakcyjna" - czytamy w 'działkowcu'.
 
 
 
  

  
 
 
13 listopada 2014 roku, w sali kina „Rondo”, na zaproszenie Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „1 maja” w Chełmnie przybyli na zebranie wszyscy użytkownicy działek ogrodu, by zgodnie z wymogami Ustawy o ROD z 13.12.2013 roku, zadecydować o przyszłości swojego ogrodu. 
 
 
 

 
 
 
  
  
 

 
2014-11-20 09:23
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2014-11-14 14:07
 
 
Wystąpienia działkowców w obronie obywatelskiej ustawy o ROD doczekały się reakcji ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich. Pod koniec października Biuro RPO  wystosowało (jednobrzmiące) pisma do jednostek PZD, które apelowały do prof. Ireny Lipowicz o zaprzestanie kwestionowania ustawy o ROD. W odpowiedzi Prezes Eugeniusz Kondracki w imieniu KR PZD skierował do RPO kolejne wystąpienie, w którym odniósł się do kwestii podniesionych w otrzymanym piśmie i zaproponował organizację spotkania z przedstawicielami działkowców.
 
 

 
 
2014-11-13 19:54

"Okazuje się, że kontrowersyjny wyrok NSA dotyczący altan grozi nie tylko rozbiórkami, ale również stanowi pretekst do opodatkowania działkowców. Tak bowiem postąpili urzędnicy z Torunia, którzy wystąpili do toruńskiego ROD „Międzyrzecze” o przekazanie szeregu informacji o działkowcach i ich altanach". 

2014-11-14 11:31
2014-11-14 11:24
2014-11-14 11:19
2014-11-14 11:11
2014-11-14 10:59
2014-11-14 10:57
2014-11-14 08:39
2014-11-14 08:37
2014-11-14 08:36
2014-11-14 08:29
2014-11-14 08:27
2014-11-14 08:26
 

 
2014-11-07 10:24
2014-11-07 10:16
2014-11-07 10:15
2014-11-07 10:09
2014-11-07 08:42
2014-11-07 08:33
2014-11-07 08:29
 
 

 
2014-11-05 15:31
"Działkowcy o spokoju mogą zapomnieć. Urzędnicy podatkowi są zawsze czujni, zwarci i gotowi. Tym razem wiele wskazuje na to, że będą próbowali sięgnąć po grosz właśnie do kieszeni właścicieli altan w ROD" - czytamy w Dziennku Trybuna.
 
 
 

 
2014-11-04 12:52
2014-11-04 12:51
2014-11-04 12:47
 

 
 
 
2014-11-03 15:18
 
 

 
 
 
Rozpoczęła się właściwa procedura ustawodawcza obywatelskiego projektu o zmianie ustawy o prawie budowalnym i innych ustaw. 23 października br. Marszałek Radosław Sikorski poinformował Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan” o skierowaniu projektu do pierwszego czytania. Zgodnie z ustawą regulującą inicjatywę obywatelską, powinno się ono odbyć najpóźniej 9.01.2015r., jednak Komitet będzie podejmował zabiegi o przyspieszenie tego terminu.
 
 

2014-10-27 14:55
 Ten Zjazd otworzył nowy rozdział dla działkowców, ogrodów i Związku. Praktycznie jednomyślna decyzja wszystkich zgromadzonych delegatów ws. przyjęcia statutu nie pozostawia złudzeń, Wielomiesięczny wysiłek, jaki wiele osób włożyło w jego twórcze i merytoryczne przygotowanie, zaowocował pełną aprobatą środowiska działkowego dla tego dokumentu. Ten dzień, z całą pewnością zapisze się w historii ogrodnictwa działkowego w Polsce.

2014-10-31 09:29
2014-10-31 09:28
2014-10-31 09:25
2014-10-31 09:20
2014-10-31 09:15
2014-10-31 09:08
2014-10-31 09:06
2014-10-31 08:58
2014-10-31 08:56
2014-10-31 08:55
2014-10-31 08:53
 

2014-10-29 13:01
2014-10-29 12:58
2014-10-29 10:03
2014-10-29 09:59
2014-10-29 09:56
2014-10-29 09:52
2014-10-29 09:48
2014-10-29 09:44
2014-10-29 09:34
2014-10-29 09:31
2014-10-29 09:25
2014-10-29 09:22
2014-10-29 09:16
2014-10-29 09:11
 

2014-10-27 15:37
 "Zjazd stwierdza, że przyszłość i rozwój ogrodów działkowych w naszych miastach zależy od dwóch czynników: od stabilizacji prawnej i otwarcia ogrodów dla mieszkańców miast. Aby ogrody mogły się rozwijać muszą mieć pewność dalszego istnienia, wtedy jest motywacja do inwestowania w infrastrukturę i sens angażowania ludzkiej pracy i ofiarności" - czytamy w stanowisku podjętym na Nadzwyczajnym XI Krajowym Zjeździe Delegatów PZD.
 
 
 

2014-10-27 09:40
 "Krajowy Zjazd Delegatów uznaje, że rolą organizacji społecznych jest angażowanie się w proces rozwiązywania problemów społecznych i publicznych. Nie chodzi jednak o politykę rozumianą jako walka o władzę, ale o czynny udział w debacie publicznej w celu realizacji wartości i idei będących podstawą ruchu ogrodnictwa działkowego" - czytamy w stanowisku podjętym przez delegatów podczas Zjazdu.
 
 

 
2014-10-27 09:38
 W związku z wystąpieniem skierowanym przez Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irenę Lipowicz do Ministra Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego oraz jej wypowiedziami dla mediów, w których kwestionuje konstytucyjność obywatelskiej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD, jako najwyższy organ samorządu Polskiego Związku Działkowców wystosował do prof. Ireny Lipowicz swoje stanowisko w tej sprawie.
 

 
2014-10-27 09:36
 
 
Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Delegatów PZD (ZDJĘCIA).
 
 
 

 
2014-10-27 09:34
 
 W Warszawie zakończył się Nadzwyczajny XI Krajowy Zjazd Delegatów PZD, któremu przewodniczyli Izabela Ożegalska z OZ w Łodzi i Tadeusz Jarzębak z OZ w Szczecinie. Delegaci przyjęli nowy statut, który z dniem przyjecia wchodzi w życie. Zgodnie z obowiązującą ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych dotychczasowy statut obowiązywał tylko do czasu uchwalenia nowego statutu.
 
 
 

 

 
 
2014-10-22 08:57
 W październiku br. Rodzinne Ogrody Działkowe rejonu włocławskiego przeżywają gorący okres przygotowań i przeprowadzania zebrań decydujących o wyborze stowarzyszenia ogrodowego. Na ten miesiąc zdecydowała sie liczna grupa ogrodów, licząc na najlepszą frekwencję i przemyślane decyzje użytkowników działek.
 
  

 
2014-10-15 13:36
 "Projekt zmiany zapisów odnoszących się do definicji altany, którą posiada każdy z ponad miliona działkowców w Polsce, został wypracowany przez samych zainteresowanych, czyli nas dzialkowców" - pisze w swoim wystąpieniu do Marszałka Sejmu RP Piotr Gadzikowski Członek PZD w ROD "Pod Dębem" w Grudziądzu.
 

2014-10-15 08:06
 
"Komitet jest reprezentantem 700 000 obywateli, którzy podpisali się pod projektem. W ich imieniu zwracamy się do Pana o rozważenie możliwości wycofania się przez Klub PO ze składania osobnego projektu ustawy. Biorąc pod uwagę etap w jakim już znajduje się inicjatywa obywatelska, z punktu widzenia działkowców dużo korzystniejszym byłoby poparcie przez parlamentarzystów PO idei szybkiego przystąpienie przez Sejm do prac nad projektem zgłoszonym przez Komitet" - czytamy w piśmie Komitetu "Stop rozbiórkom altan" skierowanym do Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej.
 
 

 
2014-10-10 14:36
  
Wicemarszałek Wenderlich wyraził ubolewanie w związku ze szkodliwą interpretacją prawa przez NSA w zakresie definicji altany i konsekwencji tego dla wszystkich działkowców. W miłej atmosferze podsumował wieloletnią owocną współpracę z działkowcami i zapewnił o dalszym poparciu swojej formacji dla spraw działkowców.
 
 

Komentarze

Komentarz
Facebook