Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Program DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl 

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Co niesie z sobą rewolucja śmieciowa?

2020-01-29 10:32
Wprowadzone nowe zasady gospodarki odpadami dla ROD, powodują nie lada trudności dla zarządów, które sprowadzają się głównie do:
 
* wzrostu kosztów
 
* trudności we wdrażaniu segregacji
 
* kłopoty z likwidacją odpadów zielonych 
 
* różne interpretacje przepisów ustawy w stosunku do ROD
 
Rodzinne ogrody działkowe są specyficznym podmiotem gromadzącym odpady, co wynika z wielkości, różnorodności oraz trudności w dopasowaniu się do obowiązujących przepisów.
 
Wzrost ogólnych kosztów, jest wynikiem:
 
* nałożenie na odbiorców dodatkowych wymagań w zakresie monitoringu, kaucji, rejestru, co w niektórych przypadkach powoduje wzrost 10-krotnty
 
* obowiązek prowadzenia rejestru i sprawozdawczości wymaga wzrostu zatrudnienia
 
* wzrost opłaty za środowisko, nawet dwukrotnie
 
* rozszerzenie frakcji odpadów selektywnych do aż 5 kategorii
 
* obowiązek dla gmin selektywnej zbiórki, co powoduje wzrost nawet czterokrotnie
 
* nadprodukcja odpadów i likwidacja rynku chińskiego, powoduje 10 % wzrost kosztów
 
* wzrost kosztów, największej grupy, tzw. zmieszanych – dwukrotnie za tonę
 
* rosnąca konsumpcja i przyrost śmieci
 
* obowiązek bilansowania gospodarki odpadami (gmina nie może dopłacać).
 
Wymogi przepisów unijnych w zakresie segregacji powodują konstruowanie stawek zaporowych w celu „wymuszenia segregacji”.
 
Dla ogrodów działkowych problem powstaje przy likwidacji odpadów zielonych, które nie podlegają kompostowaniu. Zakazy spalania odpadów i nieprzyjmowanie ich przez ekoporty nieodpłatnie tworzy sytuacje, z którymi zarządy nie zawsze potrafią sobie poradzić.
 
Koszty transportu tych odpadów przerastają wielokrotnie cenę ich odbioru. Trudności potęguje również sytuacja, iż przedsiębiorstwa odbierające odpady często nie godzą się na stawki przewidziane w ustawie.
 
Co można robić aby złagodzić problem? W ogrodach, aby zmniejszyć koszty likwidacji odpadów należy więc:
 
1. szukać alternatywnych możliwości likwidacji, jak zrębkowanie, zbiorowe kompostowanie, 
 
2. prowadzenie szerokiej kampanii propagującej selektywną zbiórkę,
 
3. w przypadku prac zwiększających wielkość odpadów (remonty) wprowadzanie obowiązku zamawiania dodatkowych pojemników przez użytkowników działek
 
4. organizowanie cyklicznych zbiórek odpadów gabarytowych oraz elektrośmieci,
 
5. przestrzeganie zasad i obowiązku kompostowania
 
6. wymiana doświadczeń między kolegiami prezesów
 
7. podjęcie szerokiej kampanii w kierunku zmiany mentalności działkowców.
 
Jeżeli nie złagodzimy problemu, to nie pozostanie nic innego, jak tylko płacić!
 
Cenną inicjatywą zarządu komisarycznego ROD Botaniczne jest ulotka rozdawana działkowcom odnośnie segregacji odpadów. Tutaj. 
 
 
 
 
 
mgr Tadeusz Jarzębak
 
 
 
Facebook