Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

13,421 Paragraf Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RFWychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Szkolenie w trybie on-line dla nowych użytkowników działek

2022-02-22 13:49
W drugiej połowie lutego 2022 roku zaczęła odbywać się pierwsza w 2022 roku tura szkoleń dla nowych użytkowników działek prowadzona w postaci webinarium. Szkolenie w takiej formie zostało przeprowadzone po raz pierwszy w czerwcu 2020 roku i zostało bardzo dobrze odebranie przez słuchaczy. Od tego czasu działkowcy sami proszą o zorganizowanie szkoleń w takiej formie. Obecnie szkolenia prowadzone są w oparciu o uchwałę numer 6/1/2022 Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego PZD podjętą w dniu 5 stycznia 2022 roku.
Do udziału w webinarach zostali zaproszeni wszyscy nowi użytkownicy działek, zgłoszeni przez zarządy ROD od momentu odbywania się poprzedniego szkolenia. Wraz z zaproszeniem na szkolenie do działkowców zostały wysłane broszury tematyczne wydane przez Krajowy Zarząd PZD. Były to broszury dotyczące upraw sadowniczych, warzyw, ekologii, segregacji śmieci na działkach, racjonalnej gospodarki wodą czy uprawy ziół. Szkolenia mają charakter otwarty, dlatego mogą w nich uczestniczyć także inne zainteresowane osoby, chcące poszerzyć swoją wiedzę. W trakcie seminarium prowadzący widoczny jest dla słuchaczy, którzy mogą się z nim kontaktować (np. zadawać pytania) poprzez aktywny czat lub poprzez wiadomości prywatne. Dostępny jest również adres e-mail osoby prowadzącej szkolenie, na którego słuchacze mogą wysyłać swoje pytania. Przygotowane do takiej formy prowadzenia szkolenia prezentacje zostały stworzone w sposób przejrzysty, zawierają dużo zdjęć i praktycznych wskazówek dla działkowców. Uczestnicy mogą połączyć się z prowadzącym za pomocą przesłanego linku, który można uruchomić na każdym urządzeniu połączonym z Internetem np. przez komputer, tablet  lub smartfon wpisując go [link] w miejscu adresu strony. 
Prezentację na temat „Prawa i obowiązki użytkowników działek w świetle przepisów ustawy o ROD, Statutu PZD i Regulaminu ROD” przedstawiła mgr inż. Anna Bołądź – zastępca dyrektora biura OZ PZD, natomiast temat: „Zagospodarowanie działki” omówiła mgr Blandyna Łubkowska – starszy instruktor ds. ogrodnictwa Okręgu. Dodatkowo szkolenie zostało rozszerzone o wykład na temat ziół, który prowadziłam Pani mgr Paulina Klimkowska. Wszystkie bloki tematyczne cieszyły się dużym powodzeniem wśród słuchaczy. Prezenterki musiały przekazać swoją wiedzę w nietypowych warunkach, ale dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń stacjonarnych, potrafiły nawiązać kontakt z internautami, jednocześnie odpowiadając na pojawiające się pytania. Z zamieszczanych komentarzy wynika, że taka forma szkoleń okazała się bardzo trafionym pomysłem, ponieważ ze względu na panującą epidemię koronawirusa nie ma możliwości prowadzenia tradycyjnych szkoleń, a jak najszybsze dotarcie z wiedzą do nowych działkowców jest bardzo istotne szczególnie w początkowym okresie użytkowania działki. Pozwala to uniknąć błędów w zagospodarowaniu działki, czy w zaplanowaniu upraw roślin jednorocznych i nasadzeń trwałych. 
W opisywanym wyżej cyklu szkoleń dla nowych użytkowników działek prowadzonego w formie webinarium brało udział łącznie 75 działkowców. Z ich komentarzy pisanych podczas trwania szkolenia wynikało, że nowa forma szkolenia została bardzo dobrze przyjęta, była czytelna i trafiała do słuchaczy. Uczestnicy dzielili się swoimi uwagami dotyczącymi omawianych zagadnień z prowadzącymi podczas trwania spotkania on – line. Na zakończenie webinaru dziękowali za zorganizowanie tak nowoczesnego szkolenia i udostępnienia możliwości wzięcia w nim udziału. 
W trakcie odbywania się prezentacji uruchomiona została dodatkowa zakładka, w której uczestnicy seminarium wpisują swoje dane potrzebne do zweryfikowania ich obecności podczas trwania prelekcji. Z pozyskanych danych wynika, że w szkoleniu poza nowymi użytkownikami działek uczestniczą również działkowcy z dłuższym stażem, członkowie Zarządów i Komisji Rewizyjnych ROD oraz pasjonaci ogrodnictwa. Liczba tych osób stanowi około 12 % (9 osób) wszystkich uczestników spotkania.   
Po zakończeniu cyklu szkoleń każdy obecny nowy użytkownik działki otrzyma na adres domowy zaświadczenie o ukończeniu powyższego szkolenia. Dodatkowo działkowcy ci otrzymają w przesyłce znaczek organizacyjny, który jest podziękowaniem za udział w szkoleniu oraz potwierdzeniem przynależności  do struktur Polskiego Związku Działkowców. 
Webinaria będą kontynuowane do czasu ustąpienia stanu epidemii, a być może 
i później, równolegle ze szkoleniami stacjonarnymi.
 
 
Opracowała: mgr Blandyna Łubkowska 

 

 

 

 

Facebook