Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

13,421 Paragraf Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RFWychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Obradował Krajowy Zarząd PZD

2022-02-28 09:37

W dniu 24 lutego 2022 roku Krajowy Zarząd PZD zebrał się na swoim kolejnym posiedzeniu on-line. Posiedzeniu przewodniczył Eugeniusz Kondracki Prezes PZD. Oprócz członków Krajowego Zarządu PZD udział w nim wzięła również Maria Fojt Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Na początku posiedzenia Krajowy Zarząd PZD rozpatrzył odwołania od uchwał Okręgowych Zarządów PZD i przyjął rozstrzygnięcia w sprawie ROD „Kaszubskie” w Gdyni nie uwzględniając złożonego odwołania oraz w sprawie ROD „Flisak” w Toruniu uchylając zaskarżoną uchwałę i przekazując do ponownego rozpatrzenia.

Krajowy Zarząd PZD wrócił do tematu funkcjonowania Ośrodków Finansowo-Księgowych. Mirosława Marks, Główna Księgowa PZD przedstawiła informację w tej sprawie w oparciu o dane przekazane przez Okręgi na dzień 1 stycznia 2022 roku. Wynika z nich, że już około 60% ROD przystąpiło do OFK, które prowadzą księgowość ROD na najwyższym merytorycznym poziomie zgodnie ze zmieniającymi się przepisami prawa. Prezes PZD podkreślił znaczenie OFK w związku z wymogami Polskiego Ładu, który wprowadził wiele dodatkowych obowiązków dla księgowych. Zaznaczył również konieczność przekazania księgowości wszystkich ROD do OFK, które jak pokazuje doświadczenie PZD, są najlepszą formą prowadzenia księgowości dla ROD dzięki zatrudnianiu księgowych z profesjonalnym przygotowaniem, a także opracowanym na potrzeby PZD programem komputerowym DGCS PZD System. Krajowy Zarząd PZD w tej sprawie przyjął uchwałę w sprawie oceny funkcjonowania i powoływania OFK i opublikował komunikat na stronie internetowej PZD.

Komunikat KZ PZD w sprawie oceny funkcjonowania i powoływania OFK dla ROD w PZD można przeczytać pod poniższym linkiem

http://pzd.pl/artykuly/26149/188/Komunikat-Krajowego-Zarzadu-Polskiego-Zwiazku-Dzialkowcow-z-dnia-25-lutego-2022-roku-w-sprawie-oceny-funkcjonowania-i-powolywania-Osrodkow-Finansowo-Ksiegowych-dla-ROD-w-PZD.html

Kolejnym ważnym tematem, jakim zajął się KZ PZD były dotacje zewnętrzne dla ROD w 2021 roku. Mariola Kobylińska, Kierownik WGG przedstawiła informację w tym zakresie przygotowaną na podstawie danych przekazanych z Okręgów PZD. Prezes PZD podkreślił, że mimo, że coraz więcej ROD dostaje dotacje i w coraz wyższych kwotach, warto zmobilizować zarządy ROD do intensywniejszego ubiegania się o środki zewnętrzne, bo nie ulega wątpliwości, że każdy ROD ma potrzeby inwestycyjne czy remontowe, a zastrzyk finansowy uzyskiwany od samorządów lokalnych bardzo pomógłby unowocześnianiu infrastruktury w ROD. Krajowy Zarząd PZD podsumowując temat podjął uchwałę w sprawie pomocy dla ROD ze środków zewnętrznych w 2021 roku. Na stronie internetowej PZD opublikowany został również komunikat w tej sprawie, który można przeczytać pod poniższym linkiem:

http://pzd.pl/artykuly/26145/188/KOMUNIKAT-KRAJOWEGO-ZARZaDU-POLSKIEGO-ZWIaZKU-DZIAlKOWCoW-z-dnia-24-lutego-2022-r-W-SPRAWIE-POMOCY-DLA-ROD-ZE-sRODKoW-ZEWNeTRZNYCH-W-2021-ROKU.html

Drugą uchwałą, jaką KZ PZD podjął w nawiązując do tematu dotacji zewnętrznych była uchwała w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w ROD w 2022 roku przy wsparciu od podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych. Szerzej na ten temat w Komunikacie, który można przeczytać tutaj:

http://pzd.pl/artykuly/26150/188/KOMUNIKAT-KRAJOWEGO-ZARZaDU-POLSKIEGO-ZWIaZKU-DZIAlKOWCoW-z-dnia-25-lutego-2022-r-w-sprawie-realizacji-zadan-inwestycyjnych-i-remontowych-w-ROD-w-2022-roku-przy-wsparciu-od-podmiotow-zaliczanych-do-sektora-finansow-publicznych.html

Krajowy Zarząd PZD po zreferowaniu projektów uchwał przez Mariolę Kobylińską, kierownika WGG, wyraził zgodę na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości zajmowanej przez ROD „Oaza” w Białogardzie (Okręg w Koszalinie),  ROD „Relax” w Poznaniu (Okręg w Poznaniu), a także wyraził zgodę na obciążenie nieruchomości położonej na terenie ROD „Stare Stawy” w Oświęcimiu służebnością drogi koniecznej celem przejazdu i przechodu. Ponadto Krajowy Zarząd PZD dokonał skreślenia z Rejestru ROD prowadzonego w KR PZD, ROD „Na Skarpie” w Wasilkowie oraz ROD im. Konrada Wallenroda w Rynie w związku z wyodrębnieniem ROD na podstawie ustawy o ROD.

Krajowy Zarząd PZD zapoznał się z informacją w sprawie budowy domu działkowca w najstarszym ROD w Polsce - im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wielkopolskim, z uwagi na to, że chciałby udzielić pomocy finansowej w realizacji tego przedsięwzięcia. Inwestycja ta ma zostać zrealizowana na 200 rocznicę powstania ROD w 2024 roku. KZ PZD ustalił dalsze działania w tej sprawie.

Krajowy Zarząd PZD przyznał dotacje dla Okręgu Mazowieckiego i w Poznaniu na zakup sprzętu technicznego dla nowopowstałych Ośrodków Finansowo-Księgowych w Siedlcach i Gostyniu.

ZRS

Facebook