Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

13,421 Paragraf Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RFWychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD. Dokumenty na walne zebranie

2022-02-18 12:21
Zbliża się okres walnych zebrań w ROD. Zarządy rodzinnych ogrodów działkowych, które planują inwestycje powinny przedstawić na WZ wnioski  określające zadanie, jego przewidywany koszt prac, termin realizacji i źródła finansowania.
 
Potrzeby każdego rodzinnego ogrodu działkowego najlepiej zna jego zarząd. Stąd to on wychodzi z inicjatywą nowej inwestycji czy remontu infrastruktury.
 
Jednak aby remont sieci wodociągowej, wymiana ogrodzenia, przebudowa domu działkowca, stworzenie parkingu, czy budowa siłowni plenerowej zostały zrealizowane zarząd musi planowaną inwestycję najpierw przedstawić członkom PZD na walnym zebraniu. Dopiero po podjęciu przez WZ uchwały w tej sprawie można przystąpić do wykonania przedsięwzięcia.
 
 W zgodzie z przepisami
 
Uchwała nr 14/III/2015 KR PZD mówi, że wniosek w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego (załącznik nr 1 do uchwały) powinien obejmować:  
 
charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny z parametrami określającymi wielkość obiektu/robót,
przewidywany czas i termin realizacji zadania,
system realizacji zadania (gospodarczy, zlecony, mieszany),
przewidywany koszt inwestycji.
możliwe źródła finansowania.
 
 
Jakie mogą być źródła finansowania inwestycji?
 
Środki własne ogrodu.
Dotacje samorządowe.
Dotacje organów wyższych PZD.
Dotacje z funduszy europejskich.
Pożyczka z funduszu samopomocowego PZD.
Środki z partycypacji finansowej działkowców (w tym wartość prac działkowców na rzecz zadania, które mogą być wykonane w celu obniżenia partycypacji działkowców).
 Dodajmy, że środki na planowane zadanie powinny być zabezpieczone w preliminarzu Funduszu Rozwoju ROD. Zarząd ogrodu musi też dokładnie przeanalizować możliwości uzyskania dotacji i wsparcia finansowego ze środków zewnętrznych. Powinien także sprawdzić, czy inwestycja będzie wymagała uzyskania zezwoleń lub dokonania zgłoszeń we właściwym urzędzie.
 
 Na podstawie przedstawionych przez zarząd informacji WZ członków PZD podejmuje w formie uchwały (załącznik nr 2 do uchwały 14/III/2015 KR PZD) decyzję o realizacji zgłoszonego przez zarząd przedsięwzięcia.
 
 Kolejne kroki
 
Przyjęta przez walne zebranie uchwałę zarząd zobowiązany jest przekazać OZ PZD wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na realizację zadania oraz włączenie go do planu inwestycji i remontów okręgowego zarządu.
 
 Warto pamiętać, że w przypadku wątpliwości lub niejasności podczas planowania czy realizowania inwestycji zarządy ROD mogą liczyć na merytoryczne wsparcie ze strony inspektorów ds. inwestycji w Okręgowych Zarządach PZD, którzy służą fachową pomocą.
 
 Zarówno uchwała nr 14/III/2015 Krajowej Rady PZD z 1 października 2015 roku w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców, jak i załączniki dostępne są w najnowszym Zbiorze przepisów związkowych (1 czerwca 2021), dostarczonym w ub. roku do zarządów ROD.  
 
 
 
Lidia Sosnowska
 
 
 
 
Facebook