Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

13,421 Paragraf Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RFWychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

III Posiedzenie Okręgowej Rady Toruńsko-Włocławskiej PZD

2022-12-22 11:34

20 grudnia 2022 roku odbyło się III Plenarne posiedzenie Okręgowej Rady Toruńsko-Włocławskiej Polskiego Związku Działkowców, któremu przewodniczył Piotr Gadzikowski – Prezes Okręgu. Uroczystość odbyła się w uroczystym, świątecznym nastroju, w wśród zaproszonych gości obecny był p. Janusz Pączkowski – Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Obrady rozpoczęły się przy frekwencji 85,19%, jednakże na wskutek dokooptowania dwóch członków Okręgowej Rady frekwencja podczas podejmowania uchwał wynosiła 92,59%. Kooptacja była konieczna z uwagi na wygaśnięcie mandatów dwóm zmarłym członkom OR PZD.

Prezes Okręgu w swoim wystąpieniu zapoznał zebranych z aktualną sytuacją społeczno-polityczną w kraju, Związku i Okręgu Toruńsko-Włocławskim PZD. Jednym z najważniejszych tematów były walne zebrania w 2023 roku i przesłanki jakimi kierowała się Krajowa Rada PZD przy podjęciu uchwały o przedłużeniu kadencji wszystkich organów statutowych. Kolejnym tematem był sukces PZD w walce o bonifikaty dla działkowców w opłatach za zużycie energii elektrycznej w ROD w 2023 roku. Przy omawianiu spraw finansowych nie zabrakło również kwestii uchwalonej przez KR PZD wysokości składki członkowskiej i jej podziału oraz wysokości partycypacji w nadchodzącym roku. Członkowie Okręgowej Rady zostali zapoznani z wynikami wstępnej analizy finansowej za kończący się rok.

Okręgowa Rada zapoznała się z informacjami dotyczącymi funkcjonowania 4 Ośrodków Finansowo-Księgowych działających na terenie Okręgu. Następnie szeroko omówiony został temat  realizacji programu ARiMR „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” przez ogrody działkowe. Prezes Okręgu podziękował za zaangażowanie 75 ogrodów naszego okręgu, które przystąpiły do tego programu. Zaznaczając, iż jest to dopiero początek ogromnej pracy rysującej przed zarządami ROD jak i pracownikami etatowymi biura OZ PZD. Suma grantów dla ROD Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD wyniesie najprawdopodobniej kwotę ponad sześć milionów pięćset tysięcy złotych, które trzeba rozliczyć zgodnie z wymogami Regulaminu grantu.

 Na zakończenie obrad Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła projekty uchwał oraz stanowisk (prezentujemy je poniżej) wynikających z przyjętego porządku obrad, które zostały przyjęte jednogłośnie.

Prezes Okręgu Piotr Gadzikowski w imieniu swoim oraz Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego złożył wszystkim członkom OR oraz OKR i ich rodzinom najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.

 

Andrzej Ciechomski – Wiceprezes Okręgu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook