Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 29 listopada 2016 roku uruchamia dyżury prawne, w kazdy wtorek od godziny 09:00 do 15:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Apel w sprawie podsumowania Jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego

2017-10-30 09:14

APEL

Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego

Polskiego Związku Działkowców

w sprawie podsumowania Jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich.

 

Początek ruchu ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich datuje się na rok 1897, kiedy to został założony w Grudziądzu, przez dr. Jana Jalkowskiego ogród „Kąpiele Słoneczne”. W ślad za tym zaczęły masowo powstawać ogrody działkowe, które były zakładane jako źródło pozyskiwania owoców i warzyw własnej produkcji, celem wspierania budżetów domowych osób gorzej uposażonych finansowo. Przykładem na to może być rodzinny ogród działkowy „Agromet-Unia” w Grudziądzu, którego założycielem był w roku 1899 August Ventzki, właściciel fabryki maszyn rolniczych.

Jubileusz 120-lecia powstania ogrodnictwa działkowego na ziemiach polskich jest wyjątkowym, bardzo podniosłym wydarzeniem dla całej społeczności działkowej oraz powodem do wspólnego świętowania przepełnionego wspomnieniami i wzruszeniami. Przesłaniem, którym kieruje się Polski Związek Działkowców jest łączenie tradycji wynikających z przeszłości z teraźniejszością. Dzięki takim rozwiązaniom możliwe staje tworzenie okazji do sentymentalnych spotkań osób, które tworzyły i tworzą nadal kwiecistą historię ogrodnictwa działkowego w naszej Ojczyźnie.

Podczas rozlicznych uroczystości pod hasłami Jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego, które zainaugurowane zostały przez Krajową Radę PZD w ROD „Powstańców Wielkopolskich” w Koźminie Wielkopolskim - ogrodzie, który istnieje już 194 lata, poprzez uroczystości Krajowych Dni Działkowca, które odbyły się w Bytomiu, a także uroczystości Okręgowych Dni Działkowca w Grudziądzu oraz te, które odbywały się we wszystkich rodzinnych ogrodach działkowych naszego Okręgu jak i kraju. Wszędzie tam w podniosłym klimacie celebrowane było to wielkie święto.

Spoglądając wstecz na 120 lat dorobku i niezmierzonej ilości sukcesów działkowców należy wspomnieć, że nie było by to możliwe bez zaangażowania wspaniałego zespołu ludzi, tworzącego trzon istnienia oraz rozwoju idei ogrodnictwa działkowego. Wszak od 36 już lat kontynuatorem tej idei jest Polski Związek Działkowców, z Prezesem PZD Panem Eugeniuszem Kondrackim na czele. Bezcenny, we wszystkich działaniach podejmowanych przez Krajową Radę PZD, jest aktywny udział wszystkich działkowców oraz struktur organizacyjnych. Nie jest to łatwa praca i nie od razu przynosi efekty, zdarza się, że nieraz po latach doceniane jest dopiero to, co było z początku ledwo rysującą się wizją.

 

Członkowie Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców wyrażają swoje najgłębsze wyrazy uznania i podziękowania dla władz Związku jak również wszystkich Jego struktur i działkowców za podniosły charakter uczczenia Jubileuszu 120-lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce.

 

 

                                               Członkowie Okręgowego Zarządu

                                                        Toruńsko – Włocławskiego PZD

 

 

 

 

 

Facebook