Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 29 listopada 2016 roku uruchamia dyżury prawne, w kazdy wtorek od godziny 09:00 do 15:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

APEL w sprawie medialnego wizerunku rodzinnych ogrodów działkowych Polskiego Związku Działkowców.

2017-10-25 08:53

                                                                  

 

                                                                                               Grudziądz, dn. 23.10.2017 roku

 

 

 

APEL

Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego

Polskiego Związku Działkowców

w sprawie medialnego wizerunku rodzinnych ogrodów działkowych
Polskiego Związku Działkowców.

 

 

Członkowie Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców dostrzegają konieczność większego zaangażowania zarządów rodzinnych ogrodów działkowych w propagowanie w mediach dorobku ogrodów i Polskiego Związku Działkowców, ze szczególnym naciskiem na media społecznościowe.

 

W środkach masowego przekazu nie brakuje przeciwników działkowców, szczególnie tych należących do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD. Szczególny prym wiodą media publiczne podsycane w perfidny sposób przez osoby i instytucje, którym ogrodnictwo działkowe stoi na przeszkodzie w realizacji swoich interesów. Działania te maja za cel zdestabilizowanie funkcjonowania ogrodnictwa działkowego, mogącego szczycić się w Polsce już 120-lectnią tradycją, której patronem i kontynuatorem jest Polski Związek Działkowców.

Bezapelacyjnie koniecznym jest zatem podjęcie przez rodzinne ogrody działkowe działań zmierzających do ukazania prawdziwego wizerunku i prezentowania rzetelnych informacji o funkcjonowaniu ROD, jak również całego PZD. Zależy nam szczególnie na pokazywaniu pozytywnych przykładów z życia ogrodów działkowych np. prowadzonych inwestycji, integracji ze społecznością lokalną, organizacji imprez ogrodowych itp.

Rodzinne Ogrody Działkowe pełnią wyjątkową rolę w ekosystemie miast, jako ich „zielone płuca”, co jest niezwykle istotne w walce z zataczającym coraz szersze obszary smogiem. Wyjątkowość funkcjonowania ogrodów działkowych polega również na tym, że są one samofinansującymi się i samorządnymi jednostkami. Nie bez znaczenia jest również rola rodzinnych ogrodów działkowych - jako dla wielu Polaków - jedynego miejsca, dającego możliwość obcowania z naturą oraz aktywnego wypoczynku, a także czerpania z niej korzyści w postaci pozyskiwania owoców i warzyw własnej produkcji.

Powyższe atuty należy prezentować na istniejących stronach internetowych rodzinnych ogrodów działkowych, czy profilach na Facebooku, nie zapominając o potrzebie tworzenia nowych witryn. Wciąż rozwijające się portale społecznościowe są idealnym miejscem do prezentowania osiągnięć i dorobku ogrodów, Związku jak i poszczególnych działkowców. Dają one możliwość szybkiego prezentowania wydarzeń, publikacji zdjęć, czy wymiany opinii wśród szerokiego grona odbiorców.

Wspólnie budujemy wizerunek polskiego działkowca - stąd też, członkowie Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców apelują do zarządów rodzinnych ogrodów działkowych o podjęcie działań zmierzających do jeszcze szerszego propagowania idei ogrodnictwa działkowego poprzez media, szczególnie portale społecznościowe, zamieszczając merytoryczne wpisy i dobrej jakości materiał fotograficzny.

 

                                                                       Członkowie Okręgowego Zarządu

                                                                       Toruńsko – Włocławskiego PZD

 

Facebook