• Slider 15

Aktualności

 

 • Skorzystaj z aplikacji KMZB i zgłoś miejsce przebywania osób bezdomnych

  Kiedy na zewnątrz panują niskie temperatury wiele osób narażonych jest na utratę życia lub zdrowia na skutek wychłodzenia organizmu. Problem ten dotyka przede wszystkim osoby bezdomne, samotne, w podeszłym wieku. Zagrożenie takie dotyczy także osób będących pod wpływem alkoholu. Nie bądźmy obojętni i alarmujmy Policję za każdym razem, kiedy ktoś jest narażony na wychłodzenie organizmu. Wystarczy jeden telefon, aby uratować komuś życie!

  Komentarze: 0Więcej
 • Odszedł ś.p. CZESŁAW SMOCZYŃSKI

  Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 4 lutego 2023 r. odszedł  Ś.P. Czesław SMOCZYŃSKI, były Prezes Okręgu Pomorskiego PZD, członek Krajowej Rady PZD w latach 1997-2019, członek Prezydium i Krajowego Zarządu PZD w latach 2015-2019, wieloletni Prezes Zarządu ROD im. Sucharskiego w Wejherowie. Odszedł człowiek niezwykle oddany i zasłużony dla ruchu ogrodnictwa działkowego, który kilkadziesiąt lat poświęcił na pracę społeczną dla dobra działkowców, rodzinnych ogrodów działkowych i Związku.

  Komentarze: 0Więcej
 • ROD "Ruda II" we Włocławku realizuje zadania w ramach grantu otrzymanego z ARiMR.

  Rodzinny Ogród Działkowy „Ruda II” we Włocławku jak ponad osiemdziesiąt innych ogrodów działkowych Okręgu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców przystąpił do  programu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  Komentarze: 0Więcej
 • Informacja w sprawie aktualizacji Podręcznika Grantobiorcy w ramach programu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych

  W związku z realizacją programu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 26 stycznia 2023 r. zaktualizowała Podręcznik Grantobiorcy dodając między innymi rozdział dot. sposoby rozliczania w ramach kosztów pośrednich wydatków związanych z wynagrodzeniem osób bezpośrednio zaangażowanych w zarządzaniem projektem, a także załącznik nr 7 tj. wzór oświadczenia dot. wynagrodzenia osób bezpośrednio zaangażowanych w zarządzanie projektem. Jest to trzecia wersja podręcznika Grantobiorcy.

  Komentarze: 0Więcej
 • Spotkanie Prezesa PZD z przedstawicielami ARiMR.

  W związku z zaproszeniem Prezesa PZD, w dniu 25 stycznia 2023 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami ARiMR, tj. dyrektor Departamentu Działań Premiowych Moniką Zielińską oraz z-cą dyrektora Departamentu Działań Premiowych Elżbietą Lipowską. Spotkanie miało na celu omówienie problemów podnoszonych w trakcie trwania programu "Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych" w zakresie kosztów pośrednich oraz wypracowanie rozwiązań pozwalających na uniknięcie błędów i trudności przy późniejszym rozliczaniu grantu.

  Komentarze: 0Więcej
 • Interpelacja posła T. Szymańskiego oraz uzyskana odpowiedź w sprawie szybkiej kolei i ewentualnej likwidacji ogrodów działkowych.

  21 listopada 2022 roku Prezes Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD spotkał się z Posłem na Sejm RP Panem Tomaszem Szymańskim. Wśród szeregu poruszanych tematów znalazł się istotny temat budowy CPK – Centralnego Portu Komunikacyjnego 

  Komentarze: 0Więcej
 • Niebieskim kolorem oznaczony teren do wcześniejszego zagospodarowania. Na żółto oznaczony teren do późniejszego zagospodarowania

  Będzie nowy ogród działkowy w Toruniu.

  Już pod koniec 2019 roku Prezydent Miasta Torunia – Michał Zaleski podczas jednej z konferencji prasowych poinformował, że jest plan przekazania gruntów pod utworzenie nowego ogrodu Polskiemu Związkowi Działkowców jako liderowi w dziedzinie ogrodnictwa działkowego.

  Komentarze: 0Więcej
 • Szkolenia dla nowych działkowców w Okręgu Toruńsko-Włocławskim PZD.

  W styczniu 2023 roku odbyła się pierwsza w 2023 roku tura szkoleń dla nowych użytkowników działek prowadzona w postaci stacjonarnej. Obecnie szkolenia prowadzone są w oparciu o uchwałę numer 2/1/2023 Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego PZD podjętą w dniu 10 stycznia 2023r.

  Komentarze: 0Więcej
 • Grupa ROD - Umowy ARiMR V tura

  15 ROD z Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD podpisało umowy o granty z ARiMR.

  Kolejnych 15 Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD podpisało umowy w Regionalnym Oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu w ramach konkursu grantowego ,,Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

  Komentarze: 0Więcej