• Slider 15

Aktualności

 

 • Pismo Krajowego Zarządu PZD do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorza Pudy

  Szanowny Panie Ministrze, minął już rok od ogłoszonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa konkursu na nabór wniosków o przyznanie grantów w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5. - Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi priorytetowej: II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

  Komentarze: 0Więcej
 • Pismo Krajowego Zarządu PZD do Ministra Rozwoju i Technologii

  W związku pracami prowadzonymi w kierowanym przez Pana Ministra resorcie nad aktami wykonawczymi przewidzianymi przez ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, Krajowy Zarząd PZD zwraca się o uwzględnienie w przyjmowanych rozwiązaniach postulatu mającego fundamentalne znaczenie dla zabezpieczenia praw miliona polskich rodzin korzystających z działek w rodzinnych ogrodach działkowych.  

  Komentarze: 0Więcej
 • Dożynki w Ciechocińskim ROD "Irys"

  W sobotę 19 sierpnia w ROD IRYS w Ciechocinku odbył się uroczysty DZIEŃ DZIAŁKOWCA. W programie obchodów było podsumowanie konkursu na „Najlepiej zagospodarowaną działkę” wraz z wręczeniem pucharów i dyplomów. Nie obyło się też bez tradycyjnej grochówki oraz wspólnej zabawy, grał zespół „RETRO”. Uroczystość trwała do późnych godzin w wyśmienitych humorach, wspólnym śpiewaniu i tańcach.

  Komentarze: 0Więcej
 • Dzień Działkowca w ROD "ZAGRODA" w Toruniu

  W sobotę 2 września w ROD "ZAGRODA" w Toruniu po raz drugi w historii ogrodu zorganizowany został Dzień Działkowca. Z tej okazji w imprezie uczestniczyło kilkudziesięciu Działkowców. W trakcie uroczystości miało miejsce wręczenie nagród w ramach konkursów zorganizowanych na ogrodzie "Najładniejsza działka rekreacyjna" oraz "Najlepsza działka produkcyjna" na które przez miesiąc oddawali głosy sami Działkowcy, dodatkowo odbyły się dwa konkursy na "Najlepsze ciasto" oraz "Najlepszą nalewkę". 

  Komentarze: 0Więcej
 • Zmiana ustawy o planowaniu przestrzennym

  Na posiedzeniu w dniu 7. 09.23r. KZ PZD zapoznał się z informacją o zmianach wprowadzonych do ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (upzp ) przez nowelizację z 7 lipca 2023 r.. Nowelizacja opublikowana w dniu 24 sierpnia br.  będzie wchodziła w życie stopniowo. Pierwsze przepisy zaczną obowiązywać od 24 września 2023 r.

  Komentarze: 0Więcej
 • Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 7 września 2023 r.

  Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 07.09.2023 roku rozpatrzył wnioski o dotację złożone przez Zarządy ROD, pozytywnie zaopiniowane przez Okręgowe Zarządy PZD i podjął decyzję o przyznaniu dotacji w łącznej wysokości 109.750,00 złotych dla 7 ROD.

  Komentarze: 0Więcej
 • Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 7 września 2023 roku w sprawie zadań oświatowych Okręgowych Zarządów PZD w miesiącach wrzesień-listopad 2023 roku

  Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 7 września 2023 roku podjął uchwałę nr 309/2023 w sprawie w sprawie zadań oświatowych Okręgowych Zarządów PZD w miesiącach wrzesień-listopad 2023 roku. Szerzenie oświaty to jeden z podstawowych filarów działalności Polskiego Związku Działkowców. Krajowy Zarząd PZD jest przekonany, że nieustanne rozwijanie działalności oświatowej przyniesie wymierne korzyści w funkcjonowaniu całego Związku, ROD a także zagospodarowaniu i wykorzystaniu działek.

  Komentarze: 0Więcej
 • Łączenie ogrodów przynosi wyłącznie korzyści.

  Rodzinny Ogród Działkowy „Kotwica” jest doskonałym przykładem na szczęśliwe zakończenie połączenia z innym ogrodem działkowym – w tym przypadku sąsiadującym ROD „Wodnik”. Uchwała o połączeniu w/w ogrodów została podjęta przez Okręgowy Zarząd PZD w dniu 22 czerwca 2020 r., jednak z powodu pandemii nie było możliwe zwołanie wspólnego walnego zebrania aby wybrać wspólne organy połączonego ROD. Nie obyło się też bez protestów samych działkowców, którzy obawiali się przyłączenia do ROD „Kotwica” (liczącego 132 działki ogrodnicze) - mniej wydolnego organizacyjnie i gorzej wyposażonego w infrastrukturę ROD „Wodnik” (liczącego 80 działek ogrodniczych), w którym nie odbywały się żadne inwestycje czy imprezy.

  Komentarze: 0Więcej
 • Krajowe Dni Działkowca 2023

  W dniu 1 września 2023 r. w Warszawie ponad 200 działkowców z całej Polski spotkało się na Krajowych Dniach Działkowca. Jest to wyjątkowe święto z ponad stuletnią tradycją, mające na celu podsumowanie całorocznej działalności i wyróżnienie oraz docenienie najpiękniejszych działek, najlepiej zarządzanych ogrodów, a także uhonorowanie wyróżniających się działkowców. W tym roku organizatorzy zdecydowali się na odmienną niż zawsze formułę uroczystości – zorganizowana została w pięknych okolicznościach przyrody, przy sprzyjającej słonecznej pogodzie w plenerze i była prowadzona przez Panią Magdalenę Kondracką, dyrektora Wydawnictwa „działkowiec”, dzięki czemu uczestnicy krok po kroku prowadzeni byli przez przygotowany dla nich program uroczystości. 

  Komentarze: 0Więcej